Meta veriler, bir ögeyle ilgili açıklayıcı bilgilerdir. Content Collection'da, meta veriler büyük miktarlarda içeriğin düzenli kalmasına ve başka kullanıcılar tarafından aranabilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, tarih veya kategori gibi farklı meta veri türlerini tek bir ögeyle ilişkilendirebilir. Bir ögenin meta verisini düzenlemek için ögenin menüsünden Meta veri'yi seçin.

Bu özelliğin kullanılıp kullanılamayacağını kurumunuz belirler.

Blackboard Learn'de varsayılan olarak eklenmiş dört meta veri şablonu vardır: Dublin Core, Tam IMS, Genel ve IMS. Bu şablonlar, tüm kullanıcılar için kullanıma sunabilir ve düzenlenebilir ancak sistemden silinemezler. Yöneticiler meta veri öznitelikleri ve şablonları oluşturacak ve düzenleyecek kullanıcılar atayabilirler.

Klasörler ve ögeler, ilişkilendirilmiş meta verilerle içeri ve dışarı aktarılabilir.