Erişilebilir belgeler hakkında

Blackboard'da içerik düzenleyicisi kullanılarak oluşturulan içerik, otomatik olarak erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde HTML olarak biçimlendirilir. İçerik düzenleyicisini veya diğer Learn araçlarını kullanarak diğer kaynaklardaki içeriğe bağlantı oluşturabilir veya içeriği alabilirsiniz. Ek veya bağlantılı dosya olarak eklediğiniz içerik otomatik olarak biçimlendirilmez. Eklerinizi ve bağlantılı dosyalarınızı erişilebilir yaparak tüm öğrencilerinizin bunları okuyabildiğinden ve bunlarla etkileşimde bulunabildiğinden emin olun. Belgeniz stiller ve etiketler kullanılarak biçimlendirildiğinde, ekran okuma uygulamaları (ekran okuyucular) gibi yardımcı teknolojilere güvenen kullanıcılarınız tarafından erişilebilir olur.

Erişilebilir belgeler, stil ögeleri veya etiketlerini temel alan bir yapıya sahiptir. Bu yapı bir bilgi hiyerarşisi sağlar. Belgedeki en önemli bilgi en üst seviye olarak belirlenir ve destekleyici bilgiler alt seviyeler olarak belirlenir. Bir belgede yer alan çizimler, grafikler ve tablolar sundukları bilgi türüne bağlı olarak özel etiketlere sahiptir.

Ekran okuyucular bir belgenin bilgi hiyerarşisini kullanıcılara aktarmak için etiketleri kullanır, böylece kullanıcılar materyalin düzenini anlayabilir. Etiketler kullanıcılara görsel içeriğin açıklanması ve tablolarda toplanan verilerin düzeni gibi diğer bilgileri sağlamak için de kullanılır.

Yazma sürecinde stiller ve etiketler kullanarak belgelere yapı eklemek erişilebilir belgeler oluşturmanın en hızlı ve daha güvenilir yoludur. Hemen her durumda, Microsoft© Word gibi bir uygulamada eklenen stiller ve etiketler, belgeyi Adobe PDF veya HTML gibi başka bir biçimde kaydettiğinizde aktarılır.

Learn'de belge kullanma

Learn'deki birçok alan içerik sayfası, ödev ve test gibi belgeler eklemenize olanak tanır. Sınıfınızda dağıttığınız tüm dosyaları stiller ve etiketler kullanarak biçimlendirin. Bu, belgeleri okumak için kullandıkları teknoloji ne olursa olsun tüm öğrencilerinizin tam katılımda bulunmasını sağlar.

Öğrencilerinizi gruplarda ve grup ödevleri ve grup sunuları için alıp verdikleri belgeleri stil ve etiket kullanarak biçimlendirmeye teşvik edin. Öğrencileriniz arasında erişilebilirliği öne çıkarmak farkındalığı artırır ve öğrencilerin başarısını, tutulmasını ve memnuniyetini yükseltir.


Microsoft© Word belgelerini erişilebilir hale getirme

Başlıkları kullanma

MS Word styles dialog

Stilleri kullanarak Word'de tutarlı bir başlık yapısı oluşturun. Bu, sadece yazı tipi boyutunu değiştirmekten veya yazı tipini kalın yapmaktan farklı bir şeydir. Kendi belge stillerinizi belirleyin veya Microsoft'un Word'e dahil ettiği şablonlardan birini kullanın. Word 2007 ve 2010'da, bir metin blokunu değiştirmek için metni seçin, ardından araç çubuğundan uygun stili seçin. Farklı Word sürümlerinde stillere erişmenin ve onları ayarlamanın yolu biraz farklı olabilir, bu nedenle spesifik talimatlar için kendi sürümünüzdeki yardımı kullanın.

Genel bir kural olarak, bir sayfada birden fazla Başlık 1 <H1> etiketi kullanmayın. <H1> etiketi, belge yapısındaki en üst bilgi seviyesini belirtir. Başlık 1, bölüm başlıkları, ana kısım başlıkları ve en üst seviye bilgiyi temsil eden diğer bölümler için kullanılır. Belgenizdeki alt bilgi seviyelerini belirlemek için Başlık 2 <H2> ve daha düşük numaralı başlıkları kullanın.

Başlık etiketleri eklerken tutarlı olun ve belgenin düzenini yansıtacak şekilde her seviyeyi hiyerarşide uygun yere ekleyin. H1'in arkasından H2, sonra H3 ve H4 geldiğinden emin olun. Sadece biçimlendirme amacıyla H1'den H4 ögesine gitmeyin. Bunun yerine, başlıkların görünüşünü değiştirmek için stillerinizi değiştirin.

Resimler için alternatif metin

Ekran okuyucular kullanıcılara resimler hakkında daha fazla bilgi sağlamak için alternatif metin (alt) kullanır. Word'ün birçok sürümünde, bir görüntüyü sağ tıklatın ve Resmi Biçimlendir... ögesini seçin. İletişim kutusunda Alternatif Metin seçeneğini seçip ardından alternatif metninizi yazın. Kullanıcıların neyin açıklandığını çabucak anlamaları için metninizi kısa ve öz tutun. Farklı Word sürümlerinde alternatif metin girmenin yolları biraz farklı olabilir, bu nedenle spesifik talimatlar için kendi sürümünüzdeki yardımı kullanın.

Word 2010'da metin için iki alan vardır: Başlık ve Açıklama. Alternatif metninizi Açıklama kutusuna yazın, böylece Word belgelerini PDF veya HTML'ye dönüştürdüğünüzde alternatif metin yeni biçime dönüştürülür. Başlıklar diğer biçimlere dönüştürülmez, bunun için bunları yeni biçimde tekrar girmeniz gerekir.

Veri tabloları

Erişilebilir belgelerde tablolar asla sayfadaki yerleşimi biçimlendirmek için kullanılmaz, çünkü ekran okuyucuların bilgi mimarisini ve neyin sunulduğunu anlaması zor olur. Tablolar sadece veri sunmak için kullanılır. Ekran okuyucunun bir tablodaki verileri, kullanıcıların verinin nasıl düzenlendiğini anlayabileceği şekilde yorumlaması için, ekran okuyucunun hangi hücrelerin başlık satırının bir parçası olduğunu ve hangi hücrelerin veri içerdiğini saptayabilmesi gerekir. Word'de, Tablo Özellikleri menüsünde bir satırın her sayfanın başında tekrarlanacağını belirtebilirsiniz. PDF olarak kaydedildiğinde, ilk satır tablo başlığı olarak algılanır. Word dosyası HTML olarak kaydedilirse tablo başlıkları korunmaz. Bunun yerine, hücreler <thead> olarak etiketlenir. Veri hücreleri <tbody> olarak etiketlenir.

Word'den HTML'ye dönüştürdüğünüzde, özel tablo etiketlerini eklemek için HTML belgenizi bir metin düzenleyici veya Adobe Dreamweaver gibi başka bir uygulama kullanarak düzenleyebilirsiniz. Tablo başlıklarını etiketlemek için <th>, her yeni satırın başlangıcını belirlemek için <tr> ve veri içeren hücreleri etiketlemek için <td> kullanın. Aşağıdaki örneğe bakın. Ne yazık ki Word'de bu ögeleri tek tek etiketlemenin bir yolu yoktur.

<thead>
        <tr>
            <th>Column Header 1</th>
            <th>Column Header 2</th>
        </tr>

</thead>
<tbody>
        <tr>
            <td>sütun 1'deki tablo verisi</td>
            <td>sütun 2'deki tablo verisi</td>
        </tr>
</tbody>

Word'de, tam URL'yi sayfaya yapıştırarak bağlantı oluşturmak kolaydır. Boşluk veya Enter tuşuna bastığınızda Word otomatik olarak bir bağlantı oluşturur. Otomatik olarak eklenen URL ekran okuyucu için bir anlam taşımayabileceğinden bağlantı metnini değiştirerek açıklayıcı bir şey yapın. Elektronik olarak okunma yanında yazdırılma olasılığı da olan bir Word belgesi oluşturuyorsanız, metne hem URL'yi hem de açıklayıcı bağlantıyı eklemeyi düşünün.

Windows Word 2010 Erişilebilirlik Denetleyicisi

Windows kullanıyorsanız, Word 2010'da dâhilî bir Erişilebilirlik Denetleyicisi bulunmaktadır. Bu, erişilebilirlik sorunlarını saptamaya ve onarmaya yardımcı olan iyi bir kaynaktır. Erişilebilirlik Denetleyicisi'ne Dosyalar > Bilgi > Sorunları Denetle > Erişilebilirliği Denetle altından erişebilirsiniz.


PDF belgeleri erişilebilir hale getirme

PDF (taşınabilir belge biçimi), belge biçimlendirmeye yönelik açık bir standarttır. PDF, yazdırıldığında ve elektronik olarak takas edildiğinde aynı görülen dosyalar oluşturur. Bir PDF dosyası paylaştığınızda, hemen herkes ücretsiz Adobe Reader yazılımını veya Adobe Reader® mobil uygulamasını kullanarak bunu okuyabilir.

Çoğu PDF dosyası Microsoft© Word gibi uygulamalardan dönüştürülür. Birçok program ve eklenti PDF dosyası oluşturabilir, ancak çok azı etiketli PDF dosyası oluşturur. PDF etiketleri, ekran okuyucular tarafından okunabilmeleri için gizli bir yapı ve PDF içeriğinin metinsel sunumunu sağlar. PDF etiketleri HTML etiketlerine ve Word stillerine benzer.

PDF belgeleri oluşturan ve diğer belgeleri PDF biçimine dönüştüren orijinal uygulama Adobe Acrobat'tır. Çok fazla sayıda farklı yazma yazılımı ve PDF dönüştürücü kombinasyonu bulunduğundan bu konuda hepsini anlatmak mümkün değildir. Bir Word dosyasını PDF'ye dönüştürüyorsanız ve başlık etiketleri, grafikler için alternatif metin vb. kullanarak erişilebilir bir Word dosyası oluşturduysanız, Office 2010 kendi içinden etiketli PDF'ler oluşturabilir. Ayrıca, Word'den PDF dosyaları oluşturmak için Adobe'un PDFMaker adı verilen eklentisini indirip kurabilirsiniz. Office'in eski sürümlerini kullanıyorsanız, etiketli PDF dosyaları oluşturmak için eklenti gereklidir.

Adobe eklentisini kullanıyorsanız Dosya menüsünden Adobe PDF Olarak Kaydet'i tıklatın. PDFMaker iletişim kutusunda, Ayarlar sekmesinden Etiketli Adobe PDF'de Erişilebilirliği ve Akıtmayı Etkinleştir ögesini seçin. Yerel kaydetmeyi kullanıyorsanız, PDF Olarak Kaydet'i seçin. Dosyayı kaydetmeden önce, Seçenekler'i, ardından Erişilebilirlik için belge yapısı etiketleri ögesini seçin.

Adobe Acrobat X ve sonraki sürümlerinde PDF dosyanızı tarayan ve olası sorunları size bildiren bir erişilebilirlik denetleyicisi vardır. Erişilebilirlik denetleyicisi, sorunları düzeltmenize yardımcı olur. Ayrıca, Acrobat'ın TouchUp Reading Order Table Editor uygulamasını kullanarak tablo kodlamasını düzeltebilirsiniz. Erişilebilir dosya oluşturmak üzere Adobe Acrobat'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Adobe.com sitesini ziyaret edin ve "erişilebilirlik" sözcüğünü aratın.