This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Testlere erişme

Testleri Denetim Masası'ndan açabilirsiniz. Kurs Araçları Başlık 4 bağlantısını ve ardından Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar ögesini seçin.


Test oluşturma

 1. Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar'da Testler başlık 3 bağlantısını seçin.
 2. Test Oluştur bağlantısını seçin.
 3. Ad düzenle alanını bulun. Bu alana gireceğiniz ad yeni testinizin adı olacaktır. Ardından Açıklama Zengin Düzenleme ögesine gitmek için Sekme tuşuna basın.
 4. Açıklama'da iki kez Sekme tuşuna bastıktan sonra İptal tuşunun üzerine gelirsiniz. Gönder'e erişmek için Sekme tuşuna ve test oluşturmak için Enter tuşuna basın. Bu eylem Test Tuvali sayfasını açar. Bu sayfada soruları ekleyin ve puan değerlerini yönetin.
 5. Soru Oluştur başlığını bulun ve menüyü açmak için Enter tuşuna basın.

  Bir soruyu yeniden kullanmak istiyorsanız Yeniden Kullan ögesine gitmek üzere Sekme tuşuna basın.

 6. Görüntülenen menüden soru tipini seçin.

Soru oluştururken veya düzenlerken odak, Doğru Yanıt alanında sıkışabilir. Bu durumda NumPad'de bulunan artı tuşuna iki kez basın ve Doğru Olmayan Yanıt Geri Bildirimi düzenleyicisinin üzerine gelmek için E tuşuna basın.


Hesaplanmış Formül ipuçları

Bir formülü düzenlemek için görsel yardıma ihtiyacınız olabilir. Sembol ekleyebilseniz bile kesrin payı ve paydasını düzenleme gibi görevler JAWS kullanırken mümkün değildir.

Soru Metni ve formül metni kutuları arasında formülünüze sembol eklemek için kullanabileceğiniz bir araç çubuğu vardır. Bu düğmelerden birçoğu etiketli olsa bile ek sembolleri açığa çıkaracak menü düğmeleri etiketli değildir ve JAWS tarafından "Etiketlenmemiş x" (x'in rastgele bir rakamdır) olarak ifade edilir. Aşağıdaki liste satır başındaki (etiketlenmemiş) işaretli etiketlenmemiş düğmeleri olan araç çubuğunu göstermektedir:

 • Karekök
 • (Etiketlenmemiş) Karekök parantezleri, düşey çubuklar.
 • 3 satır, 3 sütun parantezli matrisi
 • (Etiketlenmemiş) Matris seçenekleri: sütun ve satırları ekle/kaldır.
 • Çarpma işareti
 • (Etiketlenmemiş) Ek matematik işaretleri: Artı, Eksi, Artı veya eksi.
 • Pi sayısı
 • (Etiketlenmemiş) Ek irrasyonel sayılar: e.
 • (Etiketlenmemiş) Ek Yunan harfleri.
 • Büyük omega
 • (Etiketlenmemiş) Ek büyük Yunan harfleri.
 • (Etiketlenmemiş) Ek geometrik semboller.
 • (Etiketlenmemiş) Ek düzenleme kumandaları - Kes.

Çoktan Seçmeli ve Çok Yanıtlı soru ipuçları

Sekme tuşuna basılması normal olarak yanıtın radyo düğmesi ve düzenleyicisi arasında geçiş yapılmasını sağlar. Ara sıra odak her yanıtın düzenleyicisinde sıkışabilir. Bu, sonraki kontrole geçmek için Sekme tuşunu kullanamayacağınız anlamına gelir.

Bu gerçekleşirse Doğru onay düğme grubuna odaklanın. Yanıtı doğru yanıt için girmek üzere Sekme tuşuna basın. Doğru onay düğmesi varsayılan olarak odaklanır. Yanıtı girdikten sona onay düğmeleri grubuna geri dönmek için Üstkarakter + Sekme tuşuna basın. Sonraki yanıtı doğru olarak işaretlemek için aşağı oku kullanın. Buradan Sekme tuşuna bastığınızda düzenleyici sonraki yanıt için odaklanır.

Bu işleme yanıtların tümünü girene kadar devam edin. Daha sonra onay düğmelerine geri dönmek için Üstkarakter + Sekme tuşuna basın ve doğru yanıtı bulmak için ok tuşlarını kullanarak yeniden seçin.

Örnek:

 1. Soru Başlığı düzenle alanını bulun. Bir başlık yazın.
 2. Soru Metni alanına gidin. Soru metni girin.
 3. Yanıt Numaralandırma ögesine gidin. Seçiminizi belirleyin.
 4. Bu sorunun bir doğru yanıtı ve bir daha az doğru yanıtı vardır. Kısmi Krediye İzin Ver onay kutusunu kontrol edin. Bu kutuyu kontrol ederek Doğru olmayan yanıtlar için eksi puanlara izin ver onay kutusunu gösterir. Bu onay kutusunu işaretlemeyin. İşaretleme yapmadığınızda eksi puan olmayacaktır.
 5. Sekme tuşunu kullanarak Yanıt Sayısı ögesine gidin. Varsayılan değer 4 olmalıdır. Bu sorunun 4 yanıtı vardır.

Sekme tuşuna basarak dört sorudan birini doğru olarak tanımlayan onay düğmelerine odaklanabilirsiniz. Yanıtlar, daha önce seçilen yanıt numaralandırma harf türlerine bağlı olmaksızın numaralandırılır.

Normalde Sekme tuşuna basarak bu yanıt için düzenleyiciye odaklanabilirsiniz. Ara sıra odak, ilk onay düğmesi grubunda sıkışabilir.

Bu soru için doğru yanıt 1 numaradır. Bu onay düğmesi varsayılan olarak işaretlidir. Sekme tuşu doğru şekilde çalışmıyorsa Formlar Modunu kapatmak için NumPad'de bulunan artı tuşuna iki kez hızlıca basın. 1 numaralı yanıt için düzenleyiciye gitmek üzere E tuşuna basın. Formlar Modunu yeniden etkinleştirmek için Enter tuşuna basın, yanıtı girin ve Sekme tuşuna basın. Odak sonraki onay düğmesine giderse şanslısınız. Aksi takdirde NumPad'de bulunan artı tuşuna yeniden iki kez basın ve "Doğru 2 onay düğmesi işaretlenmedi" ifadesini duyana kadar F tuşuna basın.

Yanıt 2 için düzenleyiciye gitmek üzere E tuşuna basın.

Puanlar alanına bir değer girin ve Tab kullanarak ilerleyin. Yukarıda açıklanan adımları da bu adımdan sonra takip edebilirsiniz.

Son iki yanıta girin ve kısmi kredi yüzdelerini 0 olarak bırakın.

Tüm yanıtlar girildiğinde Doğru Yanıt Geri Bildirimi alanına gidin. Doğru yanıtı girin.

Odak Doğru Yanıt alanında sıkışabilir. Bu durumda NumPad'de bulunan artı tuşuna iki kez basın ve Doğru Olmayan Yanıt Geri Bildirimi düzenleyicisinin üzerine gelmek için E tuşuna basın.


Boşluk Doldurma sorusu ipuçları

Seçim odağı Seçenek Etiketini Seçin: birleşik giriş kutusuna geçtikten sonra JAWS, Sorular bölümünün içindeki tüm alanların etiketlerini seslendirir.

Aşağıdaki gibi bir şey duyduğunuzda bu kutuya eriştiğinizi bilirsiniz:

"Gerekli Yanıt 1 SelectOptionLabel sayı İçerir Büyük Küçük Uyumu Büyük Küçük Uyumunun Kaldırılması Gerekli Yanıt 2 SelectOptionLabel tam sayı İçerir Büyük Küçük Uyumu Büyük Küçük Uyumunu Kaldır Sadece SelectOptionLabel Açılır Kutusunu Oku"

Verilen bir yanıtın yanıt alanı içerikleriyle tam olarak mı eşleşmesi gerektiğini yoksa bu içerikleri içermesinin veya desen eşleştirmesine sahip olmasının mı gerektiğini bu kontrolle seçebilirsiniz.

Örnek:

 1. Soru Başlığı alanına gidin. Bu sorunun başlığı yoktur.
 2. Soru Metni alanına bir kez gidin. Soru metnini bir boşluk alanı ile girin. Boşluk alanı tekli boşluk doldurma sorularında herhangi bir biçimde olabilir.
 3. Sekme tuşunu kullanarak Yanıt Sayısı ögesine gidin. Bu sorunun 2 doğru yanıtı vardır; 2 için aşağı ok.
 4. Sekme tuşuna basarak Seçenek Etiketi Seç açılan kutusuna odaklanılır. Her iki yanıtın da belli bir sözcüğü varsa yanıtlar doğru olacağı için oku Kapsar ögesine getirin.
 5. Yanıt 1 alanına gidin ve yanıtı girin.
 6. Yanıt 2 için Seçenek Etiketi Seç ögesine ulaşana kadar gidin ve yanıt değerini Kapsar olarak ayarlayın.
 7. Yanıtı girin.

Birden Çok Boşluğu Doldurma sorusu ipuçları

Çok Boşluklu sorunun doğru yanıtlarını belirlerken form kontrolleri arasında geçiş yapmak için Sekme ve Üstkarakter+Sekme yerine Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın.

Başlıklar her soru bölümünün başını işaretlediği için H tuşu özellikle burada kullanışlıdır.


Kısa Yanıt sorusu ipuçları

Odak * Soru Metni alanında sıkışabilir. Bu durumda uygun kontrolü bulmak için NumPad'deki artı tuşuna iki kez basın ve "E", "H" veya diğer gezinti tuşlarını kullanın.