משוב מהמרצה שבועי

גיליון העבודה משוב מהמרצה שבועי מציג פעילות שבועית לאורך טווח התאריכים של הדוח. באפשרותך לראות כמה פעמים מרצים פתחו את הלוח מדי שבוע. באפשרותך גם לראות כמה פעמים הם תיקנו בעיות נגישות מדי שבוע.

השבוע מתחיל בימי שני. אין באפשרותך לדווח על היום הנוכחי.