Läraråterkopplingar per vecka

Arbetsbladet Veckovis läraråterkoppling visar veckovis aktivitet under rapportens datumintervall. Du kan se hur många gånger lärare öppnade panelen varje vecka. Du kan även se hur många gånger de har åtgärdat tillgänglighetsproblem varje vecka.

Veckorna börjar på måndagar. Du kan skapa en rapport för dagens datum.