Underviserens tilbakemelding ukentlig

Underviserens tilbakemelding ukentlig-regnearket viser ukentlig aktivitet over datoområdet for rapporten. Du kan se hvor mange ganger underviserne har åpnet panelet hver uke. Du kan også se hvor mange ganger de har fikset tilgjengelighetsproblemer hver uke.

Uker starter fra mandagen av. Du kan ikke rapportere på nåværende dag.