ULTRA: הצגה ושיפור של נגישות תוכן

לא נראה מוכר? עבור אל העזרה של "Original" אודות שיפור נגישות תוכן.

המוסד שלך קובע אילו כלים זמינים.

הכיתה שלך מלאה בתלמידים מגוונים בעלי יכולות למידה ייחודיות. מתן תוכן נגיש יותר לתלמידים פירושו שכל אחד יכול לבחור תבניות שמתאימות לו בצורה הטובה ביותר. אם המוסד שלך משתמש ב-Blackboard Ally, באפשרותך להשתמש בכלי שיעזור לוודא שתוכן הקורס שלך נגיש לכל תלמיד.

מחווני ניקוד נגישות ותבניות חלופיות מופיעים לצד מסמכי קורס ומבחנים.

תחילת העבודה עם Ally

  1. מצא את התוכן שברצונך לשפר.
  2. לצד התוכן מופיע סמל המציג את ניקוד הנגישות.
  3. בחר את סמל הניקוד כדי ללמוד כיצד לשפר את ניקוד הנגישות.
  4. Ally נפתחת ומציגה את השלבים בנוגע לאופן העריכה של התוכן שלך עבור נגישות משופרת וממטבת אותו עבור תבניות חלופיות.

כיצד לשפר נגישות בתוכן קורס

תלמידים אינם רואים את ניקוד הנגישות של התוכן. במקום זאת, תלמידים יכולים לבחור מבין התבניות החלופיות שיוצרת Ally עבור התוכן. באפשרותך לעזור ל-Ally ליצור תבניות חלופיות טובות יותר על-ידי ציות לשיטות העבודה המומלצות ליצירת תוכן נגיש.

הצגת תבניות חלופיות

לאחר שאתה מוסיף תוכן לקורס, Ally יוצרת תבניות חלופיות של התוכן בהתבסס על המסמך המקורי. לדוגמה, אם התוכן המקורי הוא PDF‏, Ally יוצרת תבניות שמע, ברייל אלקטרוני ופרסום אלקטרוני של אותו תוכן. תבניות אלה הופכות לזמינות עם הקובץ המקורי כך שהכל נמצא במיקום נוח אחד.

התבניות החלופיות שנוצרו תלויות בסוג התוכן המקורי. אם אינך רואה אפשרות להורדת תבניות חלופיות, Ally אינה מופעלת עבור קורס זה או שהתוכן אינו בעל סוג תוכן נתמך.

מצא תוכן בקורס שלך. בחר את התפריט לצדו ובחר תבניות חלופיות. בחר את הגרסה המתאימה ביותר לצרכים שלך! בחר הורד כדי לשמור את התבנית החלופית בהתקן שלך.

מידע נוסף על תבניות חלופיות עבור תוכן קורס