Inactivitat en la sessió

Si cap dels assistents està actiu al cap de 30 minuts, la sessió finalitza i se'n treuen tots els assistents. Això es fa per evitar els períodes llargs d'inactivitat o poca activitat al final dels enregistraments.

Una sessió activa inclou aquestes activitats:

  • Un assistent està parlant i ha deixat el micròfon activat
  • Missatges de xat
  • Un usuari entra o surt de la sessió
  • Sondeig
  • Actualitzacions en les edicions de pissarra electrònica i diapositives
  • Mà aixecada
  • Activitat de contingut (pujada, conversió, supressió, etc.)
  • Activitat en sala de divisió de grups
  • Temporitzador

Es recorda visualment i acústica als moderadors de sessions inactives que la sessió és oberta i es tancarà al cap d'un minut. L'avís d'àudio fa un so semblant a un rebot o una molla.

Si esteu fent una reunió llarga que requereix pauses, utilitzeu el temporitzador per mantenir la sessió activa.