Accessibility in Ally for WCM

Accessibilitat a Ally per a llocs web

Blackboard Ally està profundament compromès a garantir que tots els productes i serveis que presta siguin usables i accessibles per a tots els usuaris, sigui quina sigui la seva edat, capacitat o situació. Fidels a la nostra llarga tradició de lideratge en matèria d'accessibilitat, els nostres productes estan dissenyats i desenvolupats d’acord amb les pautes d'accessibilitat a contingut web (WCAG) 2.1 de nivell AA, reconegudes internacionalment, i amb les normes de la Secció 508 als Estats Units. Una entitat independent realitza auditories periòdiques del nostre programari per garantir que es compleixen i mantenen les expectatives de qualitat.

Tots els documents estan disponibles només en anglès.

Compliment de les directrius d'accessibilitat: Blackboard Ally


Navegació pels formats alternatius

Cerqueu la icona de descàrrega de formats alternatius i obriu-la. Podria ser a la dreta de la pàgina o a la part inferior. En seleccionar-lo, aquest enllaç obre el diàleg Descarrega formats alternatius amb aquestes opcions:

  1. PDF amb etiquetes: es descarrega al dispositiu
  2. HTML: s’obre en una finestra nova del navegador
  3. ePub: es descarrega al dispositiu
  4. Braille electrònic: es descarrega al dispositiu
  5. Àudio: es descarrega al dispositiu
  6. BeeLine Reader: s’obre a la finestra del navegador
  7. Versió traduïda: es descarrega al dispositiu