Özel Eylemler İçin Gerekli İzinler

Bu tabloda, özel eylemler için hangi izinlerin gerekli olduğu açıklanmaktadır. Klasörlerde, kullanıcı genellikle klasör ve tüm içeriği, alt klasörleri ve bunların içerikleriyle ilgili izinlere gerek duyar.

Kullanıcı çalıştığı klasörle ilgili okuma iznine ve klasör ile içeriği üzerinde diğer gerekli izinlere sahip olduğu sürece, alt klasörlerde okuma izni her zaman gerekli değildir. Örneğin, kullanıcı bir üst klasörde okuma ve silme iznine ve alt klasörde yalnızca silme iznine sahipse üst klasör (alt klasör dahil olmak üzere) kaldırılabilir. Bu durumda, kullanıcı, alt klasörü okuyamadığı için sadece o alt klasörü silemez.

Gerekli İzinler
EylemGerekli İzinler
Dosya veya klasör eklemeGeçerli klasörle ilgili okuma ve yazma izni
Dosya veya klasörü düzenlemeÖğeyle ilgili okuma ve yazma izni
Dosya veya klasör görüntülemeÖğeyle ilgili okuma izni
Dosya indirmeÖğeyle ilgili okuma izni
İçerdiği tüm öğelerle birlikte klasör indirmeKlasör ve içindeki tüm öğeler için okuma izni
E-posta ile dosya veya klasör göndermeÖğeyle ilgili okuma izni
Dosya veya klasörün özelliklerini görüntülemeÖğeyle ilgili okuma izni
Dosya kopyalamaÖğeyle ilgili okuma, hedef klasörle ilgili yazma izni
Klasör kopyalamaÖğe (ve tüm alt klasörleri/dosyaları) ile ilgili okuma, hedef klasörle ilgili yazma izni
Dosya veya klasörün özelliklerini düzenlemeÖğeyle ilgili okuma ve yazma izni
Dosya veya klasör taşımaTaşınacak öğeyle ilgili okuma ve silme, hedef klasörle ilgili yazma izni
Dosya veya klasör silmeÖğeyle ilgili okuma ve silme izni
Dosya veya klasör kilitleme ve kilidini açmaÖğeyle ilgili okuma ve yazma izni

Bir öğenin kilidini sadece onu kilitleyen kişi açabilir.

Dosya veya klasörle ilgili yorum ekleme veya görüntülemeYorumlar paylaşılıyorsa öğeyle ilgili okuma izni.

Yorumlar özelse öğeyle ilgili okuma ve yönetme izni.

Dosya veya klasöre yer işareti eklemeÖğeyle ilgili okuma izni
İzlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakmaÖğeyle ilgili okuma ve yönetme izni
Sürümler - bir dosyayı gözden geçirmeÖğeyle ilgili okuma ve yazma izni
Sürümler - bir dosyayı kullanıma almaÖğeyle ilgili okuma ve yazma izni

Bir dosya gözden geçirilirse sürüm kilitlenir. Yalnızca kilit sahibi (dosyayı gözden geçiren kişi) onu kullanıma alabilir.

Sürüm - dosya kaldırmaÖğeyle ilgili okuma, yazma ve silme izni
Sürüm - dosyayı geri almaÖğeyle ilgili okuma ve yazma izni

Yalnızca kilit sahibi (dosyayı gözden geçiren kişi) bir sürümü geri alabilir.

İş Akışı - dosya eklemeÖğeyle ilgili okuma ve yönetme izni
İş Akışı - yorum eklemeKullanıcı, İş Akışı Etkinliği sahibi veya alıcısı olmalıdır.
İş Akışı - dosya düzenlemeKullanıcı, İş Akışı Etkinliği sahibi olmalıdır.
İş Akışı - gönderilen veya alınan bir İş Akışı Etkinliğinden bir yorumu kaldırmaKullanıcı, İş Akışı Etkinliği sahibi veya yorumu gönderen kullanıcı olmalıdır