תבנית חלופית מסוג 'שבועי'

גיליון העבודה תבנית חלופית מסוג 'שבועי' מציג פעילות שבועית לאורך טווח התאריכים של הדוח. באפשרותך לראות כמה פעמים תלמידים פתחו את הלוח מדי שבוע. באפשרותך גם לראות כמה פעמים הם הורידו תבנית חלופית מדי שבוע.

השבוע מתחיל בימי שני. אין באפשרותך לדווח על היום הנוכחי.

<hr><h2><a id="instructor-feedback-launches"></a>הפעלות משוב מהמרצה</h2>

<p>גיליון העבודה <span class="interface">הפעלות משוב מהמרצה</span> מציג מעורבות משוב מהמרצה והפצה על פני טווח תאריכים מסוים.</p>

<h3>מעורבות עם משוב מהמרצה</h3>

<p>גיליון העבודה מתחיל עם פרטים בנוגע למספר הפעמים שהלוח <span class="interface">משוב מהמרצה</span> נפתח ובאיזו תדירות מרצים תיקנו בעיית נגישות כתוצאה מכך.</p>

<p>קצב המרה מציג את אחוזי התיקונים מתוך מספר הפעמים הכולל שהלוח נפתח.</p>