Alternativa format per vecka

Arbetsbladet Alternativa format per vecka visar veckoaktivitet under rapportens datumintervall. Du kan se hur många gånger deltagare öppnade panelen varje vecka. Du kan även se hur många gånger de har laddat ner ett alternativt format varje vecka.

Veckorna börjar på måndagar. Du kan skapa en rapport för dagens datum.


Öppnande av Läraråterkoppling

Arbetsbladet Öppnande av Läraråterkoppling visar användningen av läraråterkoppling och fördelning över ett visst datumintervall.

Användande av läraråterkoppling

Arbetsbladet börjar med information om hur många gånger panelen Läraråterkoppling öppnades och hur ofta det ledde till att lärare åtgärdade tillgänglighetsproblem.

En omräkningsfaktor visar procentandelen för åtgärder utifrån det totala antalet gånger panelen öppnades.