ULTRA: הצגת תבניות קבצים חלופיות

לא נראה מוכר? עבור אל העזרה של "Original" אודות הצגת תבניות קבצים חלופיות.

המוסד שלך קובע אילו כלים זמינים.

לכל תלמיד יש יכולות והעדפות למידה ייחודיות. כאשר המרצה שלך מספק תוכן נגיש יותר, כל אדם יכול לבחור תבניות שמתאימות לו בצורה הטובה ביותר. אם המוסד שלך משתמש ב-Blackboard Ally, מרצים יכולים להשתמש בכלי שיעזור לוודא שתוכן הקורס נגיש לכל תלמיד.

לאחר שהמרצה שלך מצרף קבצים לקורס, Ally יוצרת תבניות חלופיות של הקובץ בהתבסס על המסמך המקורי. לדוגמה, אם הקובץ המקורי הוא PDF‏, Ally יוצרת תבניות שמע, ברייל אלקטרוני ופרסום אלקטרוני של אותו תוכן. תבניות אלה הופכות לזמינות עם הקובץ המקורי כך שהכל נמצא במיקום נוח אחד.

התבניות החלופיות שנוצרו תלויות בסוג הקובץ המקורי. אם אינך רואה אפשרות להורדת תבניות חלופיות, Ally אינה מופעלת עבור קורס זה או שהקובץ אינו בעל סוג תוכן נתמך.

מצא קובץ בקורס שלך. בחר את סמל ההורדה של תבניות חלופיות . בחר את הגרסה המתאימה ביותר לצרכים שלך! בחר הורד כדי לשמור את התבנית החלופית בהתקן שלך.

מידע נוסף על תבניות חלופיות עבור תוכן קורס