ULTRA: Visualització dels formats de fitxer alternatius

No us resulta familiar? Aneu a l'ajuda d'Original per veure formats de fitxer alternatius.

La vostra institució decideix quines eines estan disponibles.

Cada estudiant té unes preferències i capacitats d'aprenentatge diferents. Quan l'instructor proporciona material més accessible, tothom pot triar els formats que els hi van millor. Si la vostra institució fa servir Blackboard Ally, els instructors poden utilitzar aquesta eina per assegurar que el contingut del curs sigui accessible a tots els estudiants.

Un cop el vostre instructor hagi adjuntat els fitxers al curs, Ally crea formats alternatius per als fitxers basant-se en l'original. Per exemple, si el fitxer original és un PDF, Ally crea fitxers d'àudio, de Braille electrònic, i d'ePub amb el mateix contingut. Aquests formats s'ofereixen juntament amb el fitxer original perquè els trobeu fàcilment.

Els formats alternatius que es creïn dependran del tipus de fitxer original. Si no veieu l'opció per descarregar els formats alternatius, és que Ally no està activat per al curs o el tipus de contingut del fitxer no és compatible.

Trobeu un fitxer del curs. Seleccioneu la icona de descàrrega Formats alternatius. Trieu la versió que s'ajusti millor a les vostres necessitats. Seleccioneu Descarrega per guardar el format alternatiu al vostre dispositiu.

Més informació sobre els formats alternatius per al contingut del curs