הניקודים נעים בין נמוך אל מושלם. ככל שהניקוד גבוה יותר, כך יש פחות בעיות.

  • נמוך (0-33%): זקוק לעזרה! יש מספר בעיות נגישות חמורות.
  • בינוני (34-66%): קצת יותר טוב. הקובץ נגיש במידת מה וזקוק לשיפור.
  • גבוה (67-99%): כמעט הגעת. הקובץ נגיש, אבל שיפורים נוספים אפשריים.
  • מושלם (100%): מושלם! Ally לא זיהתה בעיות נגישות, אבל ייתכן שעדיין אפשר לבצע שיפורים נוספים.