Arvot vaihtelevat matalasta täydelliseen. Mitä parempi arvo on, sitä vähemmän tiedostossa on ongelmia.

  • Matala (0–33 %): Apua tarvitaan! Tiedostossa on vakavia helppokäyttöisyysongelmia.
  • Keskitaso (34–66 %): Hieman parempi; tiedosto on jossain määrin helppokäyttöinen, joten se edellyttää toimenpiteitä.
  • Korkea (67–99 %): Lähes valmis; tiedosto on helppokäyttöinen, mutta parannuksia voidaan tehdä.
  • Täydellinen (100 %): Täydellistä! Ally ei tunnistanut helppokäyttöisyysongelmia, mutta lisäparannukset voivat silti olla mahdollisia.