Blackboard Achieve, yalnızca Blackboard Achieve lisansına sahip müşteriler tarafından kullanılabilir.

Blackboard Achieve; bölüm ve kurum seviyelerinde öğrenci katılımı, eğitim uygulamaları ve öğrenci performansı ile ilgili uygulanabilir bilgiler ortaya koyarak, kurumların akademik önderlerinin çevrim içi öğrenimde strateji ve politika hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ve akademik performansla uyumlu faktörleri vurgular.

Blackboard Achieve, izlemeniz gereken öğrenci katılımı önlemlerini belirlemenize yardımcı olur ve ardından bu bilgileri doğrudan ellerinize teslim eder. Böylece; bölüme, programa, döneme, kursa ve öğrenciye kadar inen detaylarla nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını anlayabilirsiniz. 

Blackboard Achieve Raporları

Bir Rapora Gitme

Raporlar, rapordaki verilerin farklı yönlerini temsil eden sekmelerle başlar. Örneğin, Eğitim Uygulamaları raporundaki sekmeler arasında Sınıf Mevcudu, Kurs Erişimi, Not Verme ve Değerlendirme vb. yer alır. 

Raporun kapsamını daraltmak için her sekmede bulunan filtreleri kullanabilirsiniz. Filtrelerin ardından, kart, grafik ve/veya tablo biçimindeki veri görselleştirmeleri gelir.

Filtreler

Rapordaki her sekmede; kurumsal hiyerarşi düğümlerine, dönemlere, tarih aralığına ve kurs bilgilerine göre daha ayrıntılı sonuçlar elde etmek üzere verileri daraltmaya yarayan filtreler bulunur. Rapor, varsayılan olarak kurumsal veri seti içindeki tüm verileri gösterir.

 • Kurumsal Hiyerarşi Düğümü: Blackboard Learn Kurumsal Hiyerarşinizde yapılandırıldığı gibi. Bu listede, yalnızca kendisiyle ilişkilendirilmiş en az bir kursa sahip olan düğümler görünür. Hiyerarşinin her seviyesi, birbirinden "II" ile ayrılır. 
 • Kurs Dönemi: LMS'nizde yapılandırıldığı gibi. Bu listede, yalnızca kendisiyle ilişkilendirilmiş en az bir kursa sahip olan dönemler görünür.Hiçbir dönemle ilişkilendirilmemiş kurslar, Dönem Yok seçeneğinin altında gruplandırılır.
 • Tarih Filtresi Türü: Kursun başlangıç​veya oluşturulma tarihi arasında seçim yapın.
 • Kurs Adı: LMS'nizde yapılandırıldığı gibi.Birden fazla seçebilirsiniz.
 • Kurs Kimliği: LMS'nizde yapılandırıldığı gibi. Birden fazla seçebilirsiniz.
 • Kurs Süresi Türü: LMS'nizde yapılandırıldığı gibi.Sabit veya sürekli bir süre seçin. Bitiş tarihi olan kurslar sabittir.
 • Kurs Rolü: Kurs rolleri, Blackboard Learn rollerine dayalıdır.Şu anda, tek kullanılabilir rol; eğitmenleri, kolaylaştırıcıları, not verenleri ve eğitim asistanlarını içeren "I"dır.

  Kurs Rolü filtresi, yalnızca Eğitim Uygulamaları raporunda görünür.

Minimum Geçme Notu Filtresi

Belirli bir departman veya kurum seviyesindeki bir kurstan geçmek için öğrencilerin alması gereken minimum notu, kayar çubuğu kullanarak ayarlayın veya yazın. Kayar çubuktaki noktayı seçin ve taşıyın. Veya düzenlemek için sayısal notu seçin.

Minimum Geçme notu filtresi yalnızca Öğrenci Katılımı ve Performans Uyumu raporunda görünür.

Filtreleri Simge Durumuna Getirme

Verileri daraltmak için filtreleri kullandıktan sonra, tek seferde daha fazla veriyi görmek için filtreleri simge durumuna getirin. Kontrolleri simge durumuna getirmek ve genişletmek için Kontroller başlığını seçin.

Screenshot close filter section option

Sıfırlama, Yenileme ve İlgili Değerleri Gösterme

Daha fazla seçenek menüsünü görmek için bir filtrenin üzerine gelin veya filtreyi seçin. Şu seçeneklere erişmek için menüyü açın: 

 • Sıfırla: Filtre değerini varsayılan seçeneğe geri döndürür. 
 • Yenile: Kartlardaki ve görsellerdeki verileri yenileyin. Blackboard Achieve verileri, her gece yenilenir. Bu seçeneği seçerseniz verileriniz değişmeyecektir.
 • Yalnızca ilgili değerleri gösterme: Geçerli filtrede hangi seçeneklerin görüneceğini tanımlayan diğer filtreleri gösterir. Örneğin, Kurs Adı filtresi Kurs Dönemi filtresini temel alıyorsa ve sonbahar dönemi için filtre uyguladıysanız listede yalnızca sonbahar kursları görünür.
Screenshot of the more options menu for reset, refresh and showing only relevant values

Kartı veya Görseli Büyütme ve CSV'ye Verme

Rapordaki her kartı ve görseli yakınlaştırabilir ve dışa verebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri içeren menüyü görmek için kartı veya görseli seçin: 

 • Genişlet/Daralt: Menüyü genişletir veya daraltır.
 • Büyüt: Kartı veya görseli ekrana sığdırın.
 • Menü seçenekleri: Kartı veya görseli, CSV dosyası olarak dışa verme seçeneğini açın. Görselleri tablo biçiminde görüntülemek için bu seçeneği kullanın.
Screenshot of more options, export to CSV

Çubuk Grafikler

Daha fazla ayrıntı için çubuk grafikteki bir çubuğun üzerine gelin.

Aralık gösterimi kullanıldığında, ayrıntılardaki ilk iki sayı Y ekseninde temsil edilen öğe aralığını gösterir. Bu aralık, ilk sayıdan başlar ve ikinci sayıya kadar gider, ancak ikinci sayıyı içermez. Örneğin, [[30, 35); çubuk aralığının 30, 31, 32, 33 ve 34'ü içerdiği anlamına gelir. Çubuk 35'i içermez. 

Ayrıntılardaki Sayı ifadesi, çubuğa dâhil edilen toplam kayıt sayısıdır. 

Halka Grafik Bilgileri

Bilgileri daha net hâle getirmek için halka grafikte bir öğenin üzerine gelin.

Screenshot of Donut Chart with active students count in number and percentages

Dağılım Grafikleri

Dağılım grafikleri, iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. Noktanın bulunduğu yer, değişkenlerin kesiştiği yeri ve ilişkiyi gösterir. Noktalar sol alttan sağ üste doğru bir bantta kümeleniyorsa ilişki pozitiftir.Noktalar sol üstten sağ alta doğru bir bantta kümeleniyorsa ilişki negatiftir.

Söz konusu veri noktasının değerini görmek için dağılım grafiğindeki bir noktanın üzerine gelin.

Screenshot of scatter plot graph

Tablolar

Belirli bir sütundaki bilgileri sıralamak için tablo sütun başlıklarını seçin.