SafeAssign-alkuperäisyysraportti

SafeAssign-alkuperäisyysraportti tarjoaa tietoja vastaavuuksista oppilaan palauttamassa työssä ja lähteissä. Sekä ohjaajat että opiskelijat voivat tarkistaa palautettuja töitä plagioinnin varalta ja hyödyntää mahdollisuuksia oppia merkitsemään lähteitä oikeaoppisesti sen sijaan, että he muokkaavat lähteitä omin sanoin. Kun ohjaaja luo tehtävän ja ottaa SafeAssignin käyttöön, ohjaaja päättää, näkeväkö opiskelijat raportin tulokset.

Raportti sisältää kaikki lähteitä vastaavat tekstilohkot. Ohjaajien ja heidän opiskelijoidensa täytyy sitten tarkistaa, onko lähdettä vastaava lause tai fraasi merkitty oikein lähdeviittauksin. Kun jokainen vastaavuus tarkistetaan, vältät virheet erilaisista viittaus- ja lainauskäytännöistä johtuen.

Alkuperäisyysraportissa näytetään luettelo mahdollisista lähteistä. Lisäksi kukin lähde on korostettu eri värillä. Raportissa voidaan näyttää jopa 30 eri väriä 30 eri lähteelle.

Alkuperäisyysraportin tiedot näytetään kullekin laitteelle (esimerkiksi iPad® tai iPhone®) soveltuvassa muodossa.


Original: raportin etsiminen

Kun SafeAssign-raportti on käsitelty, voit lukea sitä Tehtävän arviointi -sivulla Pääset Tehtävän arviointi -sivulle arvosanakeskuksesta tai Odottaa arviointia -sivulta.

Etsi arvosanakeskuksessa tehtävä, jossa otit käyttöön SafeAssignin. Kun opiskelija on palauttanut tehtävänsä, näet Odottaa arviointia -kuvakkeen. Avaa solun valikko ja valitse suorituskerta.

Näet Tehtävän arviointi -sivulla SafeAssign-osion arvostelun sivupalkissa. Kun raporttia käsitellään, näet Report in progress -ilmoituksen.

Kun raportti on tarkasteltavissa, näet prosenttiluvun arvostelun sivupalkissa. Jos haluat tarkastella tuloksia uudessa ikkunassa, laajenna SafeAssign -linkki ja valitse Alkuperäisyysraportin katselu.

Grade assignment page in Original course view

 

Original: useat liitteet ja suorituskerrat

SafeAssign tunnistaa saman opiskelijan useat suorituskerrat samalle tehtävälle. SafeAssign ei vertaa saman opiskelijan eri suorituskertojen sisältöä keskenään.

Jos opiskelija liittää tehtävään useita liitteitä, ne luetellaan alkuperäisyysraportissa. Näet tiedoston tekstin vasemmassa paneelissa sekä sanamäärän oikeassa paneelissa valitsemalla tiedostonimen linkin.

Ultra: raportin etsiminen

Tarkista SafeAssign-alkuperäisyysraportista, että opiskelijat merkitsevät lähteensä oikein.

SafeAssign luo alkuperäisyysraportin pian sen jälkeen, kun opiskelija palauttaa suorituskerran – jo ennen kuin julkaiset arvosanat. SafeAssign-alkuperäisyysraportti näytetään palautuksen vieressä, jotta voit tarkastella analyysia kontekstissa. Tämä on esikatselu raportin tuloksista. Se sisältää kolme osiota: Overall Risk, Overall Text Matching ja Originality Reports.

 • Overall Risk -kohdasta näet, onko plagiointiriski pieni, keskitasoa vai suuri. Riskitaso määritetään sen perusteella, kuinka suuri suorituskerran tekstin yleinen vastaavuusprosentti on.

  Lisätietoja SafeAssign-arvojen tulkitsemisesta

 • Overall Text Matching -kohdasta näet suorituskerran osien (liitteet mukaan lukien) keskimääräisen tekstivastaavuuden ja suurimman tekstivastaavuuden Haluatko tarkastella tarkempia tietoja? Näet täydet raportit valitsemalla haluamasi raportin Originality Reports -kohdassa.
 • Originality Reports -kohdassa näet, kuinka suuri palautuksen kunkin osan (kysymykset ja liitteet mukaan lukien) mahdollisten vastaavien tekstien prosentti on. Näet tulokset uudessa ikkunassa valitsemalla minkä tahansa merkinnän.

Raporttiasettelu

SafeAssign-alkuperäisyysraportti on jaettu kolmeen osaan:

 • Report Summary
 • Matched Sources
 • Submission.

Report Summary

Report Summary -kohta näytetään raportin yläpaneelissa. Jos haluat nähdä työn virheellisten lainausten Overall Risk -arvon (mukaan lukien vastaavan tai samankaltaisen tekstin prosentin), valitse Access Report Summary. Jos opiskelija sisällytti mukaan useita liitteitä, ne näytetään raportin tietojen ohessa.

Matched Sources

Lähteet, jotka vastaavat palautetun työn tekstiä, luetellaan raportin oikeassa paneelissa. Saat lisätietoja vastaavuudesta valitsemalla lähdetyypin. Jokaiselle lähteelle näytetään numero, joka vastaa palautetussa työssä olevaa korostettu tekstiä. Voit ottaa korostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä valitsemalla lähteen vieressä Highlight match. Jos haluat nähdä lähdetekstin uudessa ikkunassa, valitse Open match source.

Jos vastaavaksi lähteeksi on merkitty Another student's paper, palautettu työ liittyy toisen oppilaitoksen työhön. Et välttämättä näe tätä toisen oppilaitoksen työtä tietosuojalaeista johtuen.

Kun opiskelijan palautus poistetaan kurssilta, sisältö pysyy tietokannassa. Tällä tavalla sen avulla voidaan tunnistaa jatkossa vastaavuuksia muihin opiskelijoiden palautukseen. Tässä tapauksessa alkuperäisyysraportissa merkitään lähteeksi palautus, jota ei ole olemassa. SafeAssign tunnistaa vastaavuuden, mutta et voi avata lähdettä vertaillaksesi vastaavuuksia, koska lähde on poistettu.

Kun pienennät katselualueen kokoa, nämä tiedot näytetään ylhäällä.

Blackboard Learnin Original-kurssinäkymässä voit ehdottaa SafeAssignille verkkosivuja ja verkkosivustoja, joita ei ole vielä merkitty tai joihin ei ole viitattu alkuperäisyysraporteissa. Voit tehdä tämän URL Adder -työkalulla.

Submission.

Palautettu työ näytetään raportin vasemmassa paneelissa. Kaikki vastaavat tekstilohkot määritetään. Jokaisella lähteellä on oma värinsä – jopa 30 eri väriä 30 eri lähteelle. Lähdettä vastaava teksti korostetaan lähteen värillä ja merkitään numerolla. Jos haluat ottaa kaikkien lähteiden korostuksen käyttöön kerralla tai poistaa kaikkien lähteiden korostuksen käytöstä kerralla, valitse Matched Sources -paneelissa Highlight match. Voit myös ottaa korostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä vain yhdelle vastaavalle lähteelle. Valitse vastaavan lähteen vierestä Remove tai Highlight match.

Jos haluat nähdä alkuperäisen lähteen tiedot ja todennäköisyyden, jolla vastaava tekstilohko on kopioitu siitä, valitse haluamasi vastaava tekstilohko.

Lisäasetukset ja lisätiedot

Submission-kohdasta löydät lisätietoja, esimerkiksi sanamäärän, palautuspäivämäärän ja palautuksen sekä liitteiden yksilölliset tunnisteet.

Raportin lataaminen ja tulostaminen

Voit tulostaa tai ladata raportin valitsemalla oikeassa yläkulmassa olevan tulostuspainikkeen. Tämä avaa PDF-version selaimesi PDF-katseluohjelmassa. Sitten voit valita, lataatko vai tulostatko PDF-tiedoston. 

PDF-tiedostosta voit avata vastaavia lähteitä suoraan raportista. 

SafeAssign-arvojen tulkitseminen

Lauseiden vastaavuusarvot ilmaisevat prosentteina todennäköisyyttä sille, että kahdella lauseella tai fraasilla on sama merkitys. Tämä luku ilmaisee vastavuoroista todennäköisyyttä sille, että nämä kaksi lausetta tai fraasia ovat samankaltaisia sattumalta. Jos arvo on esimerkki 90 prosenttia, on 90 prosentin todennäköisyys sille, että nämä kaksi lausetta ja fraasia ovat samoja. Tässä tapauksessa on 10 prosentin todennäköisyys sille, että ne ovat samankaltaisia (eli, että palautettu työ ei sisällä jostain lähteestä peräisin olevaa sisältöä – riippumatta siitä, onko lähde merkitty oikein vai ei).

Yleinen SafeAssign-arvo ilmaisee todennäköisyyttä sille, että palautettu työ sisältää vastaavuuksia lähteisiin. Tämä arvo on tarkoitettu vain varoitukseksi. Tarkista töistä, onko vastaavuuksien lähdemerkinnät tehty oikein.

 • Low: tämä tarkoittaa alle 15 prosentin arvoja. Tällaisissa töissä on yleensä joitain lainauksia ja yleisiä fraaseja, lainauksia tai tekstilohkoja, jotka vastaavat tietokannan julkaisuja. Yleensä tällaiset työt eivät vaadi jatkoanalyyseja, sillä plagioinnista ei ole todisteita
 • Medium: tämä tarkoittaa 15–40 prosentin arvoja. Näissä töissä on laajoja lainattuja osia tai lähteistä mukailtua materiaalia – tai niissä esiintyy plagiointia. Tarkista tällaisista töistä, onko vastaavat tekstit merkitty oikein lähdeviittauksin.
 • High: Tämä tarkoittaa yli 40 prosentin arvoja. Tällaisessa työssä on erittäin suuri todennäköisyys sille, että niiden tekstiä on kopioitu muista lähteistä. Näissä töissä on liikaa lainattua tai mukaillen lähteistä kopioitua tekstiä, joten ne on tarkistettava plagioinnin varalta.

Katso video alkuperäisyysraportista

Seuraavassa kertojan äänen sisältävässä videossa esitellään joitain tämän sivun tietoja audiovisuaalisessa muodossa. Saat yksityiskohtaisen kuvauksen videon sisällöstä avaamalla videon YouTubessa, siirtymällä Lisää toimintoja -kohtaan ja valitsemalla Avaa transkriptio.

Video: SafeAssign – alkuperäisyysraportti


Katso SafeAssign-video

Seuraavassa kertojan äänen sisältävässä videossa esitellään joitain tämän sivun tietoja audiovisuaalisessa muodossa. Saat yksityiskohtaisen kuvauksen videon sisällöstä avaamalla videon YouTubessa, siirtymällä Lisää toimintoja -kohtaan ja valitsemalla Avaa transkriptio.

Video: SafeAssignin käyttöönotto