Schemalägga sessioner i Blackboard Learn

Komma åt Blackboard Collaborate

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att hitta Blackboard Collaborate via din kurs.

Administratören kan lägga till Blackboard Collaborate med Ultragränssnittet i dina Blackboard Learn-kurser. Du kan hitta Blackboard Collaborate i Kursverktyg.

Du har både ett avsett kursrum och möjlighet att schemalägga så många nya sessioner som du vill.


Filtrera och sök efter sessioner

Du kan filtrera listan med sessioner som visas efter alla kommande sessioner, alla tidigare sessioner och sessioner inom en datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta sessionen du söker efter.

Om du kan namnet på sessionen du söker efter väljer du Sök efter session och skriver in sessionens namn.

Anslut till sessioner för moderatorer


Ansluta till sessioner

En unik sessionslänk skapas i Blackboard Collaborate Ultra för att hjälpa sessionen att identifiera dig. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att du endast kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen. För att läsa mer, seAnslut via Collaborate Teleconference.

 1. Från Schemaläggning ska du välja den session som du vill ansluta till.
 2. Välj Gå med i session.

Visa kursen medan du deltar i en session

Collaborate-sessioner öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik beroende på webbläsarinställningarna. Gå till kursens flik eller fönster om du vill visa kursinnehållet under en session.


Kursrum

Översikt av kursrum

Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Kursrummet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.

Vet du inte var du kan hitta Blackboard Collaborate i din kurs? Gå till Anslut till sessioner och välj din LMS.

Välj sessionsnamnet eller menyn Sessionsalternativ för att gå med i sessionen. Detta öppnar en panel med den information du behöver för att ansluta till sessionen:

 • Länken Anslut till session är sammankopplad med ditt konto. Välj för att öppna sessionen. Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.
 • Uppringningsinformation, om tillgänglig

Inaktivera det dedikerade kursrummet

Om du inte vill att deltagare ska kunna se eller ansluta till kursrummets öppna session kan du inaktivera det.

 1. Öppna menyn Mer för kursrummet.
 2. Välj Lås kursrummet.

När kursrummet är inaktiverat kan ingen, inklusive läraren, gå med i det.

Om du inte kan se eller öppna kursrummet har administratören inaktiverat det.

Vanliga frågor om kursrummet i Collaborate


Kan deltagarna använda rummet om jag inte är med?

Ja, rummet är öppet tills du inaktiverar det. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.


Varför skapa nya sessioner om jag har ett kursrum?

Det finns ett antal skäl att vilja skapa schemalagda sessioner när man har ett kursrum. Två exempel:

 • Övervakade sessioner: När kursrummet är olåst kan alla gå med i sessionen när som helst. Lärare behöver inte vara närvarande för att deltagare ska kunna delta i sessionen. Om du inte vill att deltagarna ska kunna delta i en session utan uppsikt kan du låsa kursrummet och skapa schemalagda sessioner.
 • Flera sessioner samtidigt: Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare till exempel kan använda som virtuella studierum kan du skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.

Skapa och redigera sessioner

Skapa Collaborate-sessioner

I sessionslistan i Schemaläggning ska du välja Skapa session. Panelen Skapa session är ordnad med flikar.

Vilka flikar du ser beror på om du skapar sessioner från en kurs eller inte. Endast evenemangsinformation krävs för att skapa sessionen. De andra flikarna är valfria.

 • Evenemangsinformation: Grundläggande information som krävs för en session. Mer information om evenemangsinformation.
 • Inbjudningar: Du kan även skicka e-postinbjudningar till specifika närvarande. Mer information om inbjudningar.

  Den här funktionen är endast tillgänglig från webbsidan för Schemaläggning. Du kan inte skicka inbjudningar från LMS-kurser.

 • Sessionsinställningar: Du kan även bestämma om användare kan ladda ner inspelningar, dela ljud eller bild, publicera chattmeddelanden med mera. Mer information om sessionsinställningar.
 • Närvarorapportering: Om du vill kan du dela närvarodata i sessionen med din Blackboard Learn-kurs. Mer om närvarorapportering.

  Den här funktionen är endast tillgänglig i Blackboard Learn.


Evenemangsinformation

Evenemangsinformation inkluderar namn, datum och tid för en session. Bestäm om sessionen är öppen eller återkommande.

Sessioner som varar längre än 12 timmar kopplas bort. Inspelningar får inte vara längre än 8 timmar.

Döp sessionen till något meningsfullt så att deltagarna vet vad den är till för.

Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

Du kan även tillåta gäståtkomst från fliken Evenemangsinformation.

Redigera återkommande sessioner

Återkommande sessioner baseras på den första sessionen i serien. Om du vill ändra tiden för hela serien ska du göra uppdateringen i den första förekomsten. Du kan även uppdatera enskilda förekomster.

 1. Från Schemaläggaren hittar du den återkommande sessionen.
 2. Expandera sessionen för att se alla förekomster.
 3. Välj menyn Sessionsalternativ och välj Redigera förekomst.
 4. Redigera förekomsten och spara.

Sessioner som håller på väldigt länge kopplas från automatiskt

Som standard kopplas sessioner som varar längre än 12 timmar bort. Det finns ingen tidsbegränsning för sessioner som schemaläggs, och de kan till och med schemaläggas utan sluttid, men det är ovanlig att någon stannar kvar i en session i 12 timmar i sträck. Vi förutsätter att detta är oavsiktligt och kopplar från rummet. Deltagare kan gå med i sessionen igen om de behöver det.


Gäståtkomst

Gäster är deltagare som inte behöver logga in i sessionen eller vara inskrivna i din kurs för att gå med i sessionen. Gäster behöver inte autentiseras.

När du tillåter gäståtkomst är en gästlänk tillgänglig för sessionen. Länken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den. Alla med gästlänken kan gå med i sessionen.

Gäståtkomst är av som standard för att begränsa åtkomsten till autentiserade närvarande. Använd inte gästlänkar om du vill att din session ska vara säker.

Mer information om sessionssäkerhet

När du har tillåtit gäståtkomst väljer du en roll för dina gäster utifrån de behörigheter som du vill ge dem. Se till att du förstår de olika rollerna och deras behörigheter innan du tilldelar dem till gäster.

Mer om roller och behörigheter

Om du tillåter närvarande gå med i din session via telekonferens är även anonym uppringningsinformation tillgänglig. Precis som med gästlänkar kan alla som har uppringningsinformationen använda det. Du vet inte heller vem deltagarna är eftersom de kommer att vara anonyma. Om du vill att din session ska vara säker ska du inte dela den anonyma uppringningsinformationen. Närvarande kan fortfarande gå med i sessionen via telekonferens men med uppringningsinformation som autentiserar dem.

Mer om telekonferens i Collaborate

Ta bort gäståtkomst

Om du tillåter gäståtkomst och ändrar dig senare ska du avmarkera kryssrutan Gäståtkomst i sessionens flik för Evenemangsinformation. Alla gästlänkar som tidigare delades kommer inte längre att fungera. Sessionen är fortfarande aktiv men gästlänken är bruten. Deltagarna måste gå med i sessionen från din kurs eller en e-postinbjudan.

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att lägga till sessioner.

Om du använder Blackboard Collaborate Ultra-verktyget kan du lägga till Blackboard Collaborate direkt i ditt kursinnehåll.

 1. Välj Verktyg och Fler verktyg på innehållsytan.
 2. Välj Blackboard Collaborate Ultra. Länknamnet är som standard Blackboard Collaborate Ultra.

  När du lägger till Blackboard Collaborate i ditt kursinnehåll länkar det till verktyget och inte en viss session. Hjälp dina deltagare att hitta sessionen som du vill att de ska ansluta till. Ange sessionsnamnet i länknamnet eller i innehållsredigeraren.

 3. Klicka på Skicka.

Om du använder Blackboard Collaborate-verktyget går du till Blackboard Collaborate i Kursverktyg. Använd datumalternativen under Lägg in länk till kurs för att lägga till sessioner i din kurs. Välj när och hur länge sessionen ska visas på en innehållsyta.

Lägg till påminnelser för dina sessioner så att ingen missar dem. Mer information finns i Ställa in påminnelser.

Gruppsessioner


Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med gruppsessioner. Det finns olika sätt som du kan konfigurera gruppsessioner.

 • Smågrupper: Använd smågrupper under en session för spontana gruppsamarbeten.
 • Flera sessioner: Skapa flera sessioner. Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare till exempel kan använda som virtuella studierum kan du skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.
 • Kursgruppsverktyget: Om det är för långvariga grupparbeten kan du skapa grupper i din kurs och ge tillgång till en Collaborate-session.

Mer om att skapa grupper i din Blackboard Learn-kurs


Visa sessionsinspelningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att visa inspelningar.

Spela in dina sessioner så att deltagarna kan komma åt dem när de behöver.

Inspelade sessioner sparas som MP4. Inspelningar består av ljud, innehåll som delats eller bild från den aktiva talaren samt textning som angetts under livesessionen.

Om du vill att användare ska kunna ladda ner inspelningarna måste du tillåta nedladdning av sessionsinspelningar för varje session. Öppna en sessions Sessionsinställningar och markera Tillåt nedladdning av inspelning. Alla inspelningar som görs under denna session kan laddas ner medan det är tillåtet.

 • Gå till Blackboard Collaborate Ultra-verktyget och öppna verktygsmenyn. Välj Inspelningar för att visa en lista över alla inspelningar.
 • I Blackboard Collaborate-verktyget listas inspelningar under kursrummet.

Mer information om att spela in sessioner


Närvarorapportering

Möjligheten att dela närvaroinformation för en kurs är endast tillgängligt i Blackboard Learn. Har du inte Blackboard Learn? Du kan ändå visa närvaroinformationen i Närvarorapport för session.

Låt Collaborate ta närvaron åt dig. Håll i en Collaborate-session från din Blackboard Learn-kurs utan att spåra närvaron manuellt.

Collaborate – Närvaro i LMS

Närvarorapportering är avstängt som standard. Du måste aktivera närvarorapportering för varje session som du vill spåra närvaron på.

Närvarorapporteringen är endast tillgänglig under sessioner med ett slutdatum och en sluttid. Du kan inte spåra närvaro i ditt kursrum.

 1. Skapa eller redigera en session och markera kryssrutan Dela närvaroinformation med LMS för att aktivera närvarorapportering.
 2. Alternativt kan du ändra sessionströsklarna för sen, frånvarande och tid.
  • Sen efter: Närvarande som ansluter till sessionen efter det antal minuter som du har ställt in markeras som sena. Som standard är deltagare sena om de ansluter till sessionen 6-20 minuter efter den schemalagda starttiden.
  • Frånvarande efter: Närvarande som ansluter till sessionen efter det antal minuter som du har ställt in markeras som sena. Som standard är deltagare frånvarande om de ansluter till sessionen 2i minuter eller mer efter den schemalagda starttiden.
  • Tid som krävs i session: Deltagarna måste vara med i sessionen under den procentandel av tiden som valts, eller längre, för att markeras som närvarande. Som standard måste deltagarna vara med i sessionen under minst hälften av den schemalagda tiden för att markeras som närvarande.
 3. Klicka på Spara.

Baserat på de kriterier du ställer in spårar Collaborate om en deltagare är närvarande, sen eller frånvarande från en session. Collaborate skickar sedan den informationen direkt till sidan Närvaro i din Blackboard Learn-kurs.

Närvaron från Collaborate-sessionen räknas in i varje deltagares genomsnittliga närvaro för kursen, som även kan användas för att beräkna deltagares resultat.

Mer om närvaro i din Blackboard Learn-kurs

Example of Collaborate session attendance in the attendance page

ULTRA: Komma åt Blackboard Collaborate

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att komma åt Blackboard Collaborate.

Administratören kan lägga till Blackboard Collaborate med Ultragränssnittet i dina Blackboard Learn-kurser. Du hittar Blackboard Collaborate under Information och åtgärder för din kurs. Bredvid Blackboard Collaborate kan du öppna menyn Fler alternativ för Collaborate.

Från denna meny kan du komma till kursrummets gästlänk, visa kursrummets närvarorapport och inaktivera kursrummet.

Du kan även visa alla schemalagda sessioner och titta på inspelningar.

Collaborate visas endast när kursen är tillgänglig för deltagare. Om du inte ser Blackboard Collaborate kan du behöva göra kursen tillgänglig för deltagarna. Kontakta lärosätets administratör för mer hjälp.


ULTRA: Ansluta till sessioner

En unik sessionslänk skapas i Blackboard Collaborate Ultra för att hjälpa sessionen att identifiera dig. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att du endast kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen. För att läsa mer, se Anslut via Collaborate Teleconference.

 1. Från din kurs Information och åtgärder, ska du välja Anslut till session.
 2. Välj den session som du vill ansluta till.

ULTRA: Kursrum

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att komma åt Blackboard Collaborate.

Kursrummet är en öppen Collaborate-session för bara din kurs. Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Rummet är öppet som standard. Den lila kameraikonen för Collaborate visar dig och andra kursmedlemmar när personer är aktiva i Collaborate-rummet.

Välj Anslut till session och Kursrum för att ansluta till sessionen. Då skapas en unik länk som hjälper sessionen att identifiera dig.

Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.


ULTRA: Inaktivera kursrummet

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att inaktivera kursrum.

För att inaktivera kursrummet ska du öppna menyn Fler alternativ för Collaborate. Välj Inaktivera kursrum för att hindra deltagare och andra kursmedlemmar från att ansluta till det. Länken Gå med i session ändras till Rummet är inaktiverat. Du kan aktivera kursrummet igen från samma meny.


ULTRA: Lägg till sessioner i kursinnehåll

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att schemalägga sessioner.

 1. Från menyn Fler alternativ för Collaborate ska du välja Hantera alla sessioner.
 2. Leta upp sessionen som du vill komma åt och öppna menyn Sessionsalternativ.
 3. Kopiera sessionens gästlänk.
 4. Från Kursinnehåll ska du välja Lägg till.
 5. Välj Skapa och välj Länk.
 6. Namnge länken och klistra in sessionslänken i fältet Länk-URL.
 7. Klicka på Spara.

ULTRA: Visa sessionsinspelningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att visa inspelningar.

Du hittar dina sessionsinspelningar i menyn. Öppna menyn Fler alternativ för Collaborate och välj Visa alla inspelningar.