Sätta på ljud och bild

Efter att du konfigurerat ljud och bild ska du slå på både din kamera och mikrofon för att bli sedd och hörd.

Moderatorer kan stänga av deltagares mikrofoner när som helst under sessionen. Du får ett meddelande om en moderator stänger av din mikrofon. När du inte pratar är det bra om du stänger av mikrofonen och låter videon vara på. Läs mer i Tips för sessioner.

Använd mikrofon- och kameraikonerna längst ner på huvudytan eller området för innehållspresentation. Tryck på Alt + M på tangentbordet för att stänga av och slå på mikrofonen. Tryck på Alt + C när du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Mikrofonen slås på så fort du har aktiverat den, men du kan förhandsgranska din video innan andra kan se dig.

Din video kommer att visas spegelvänt för dig. Detta är normalt. Du visas korrekt för andra i sessionen och i inspelningar. Du visas inte spegelvänt för andra deltagare eller i inspelningar. Videon speglas endast i förhandsgranskningsfönstret.

När din video är på ser du dig själv i en miniatyrbild längst ner i huvudinnehållsytan. 

Fästa videor

Vi vet att det är viktigt för dig att välja vilka du vill fokusera på i en session.  Du kanske vill titta på en teckenspråkstolk, fokusera på läraren eller se dina kurskamrater. Fäst videor så att de alltid syns.

När du fäster en video hamnar den högst upp i listan med videor, bland andra videor som du satt fast eller ankare om sådana finns. Det ändrar inte antalet videor du ser, bara i vilken ordning du ser dem.

Använd zoomreglaget för att avgränsa ditt fokus ännu mer.

Du kan fästa mer än en video. Videor som du fäster visas i den ordning som du fäster dem. Den första videon du fäster är alltid den första videon som du ser. Efter videor som du fäster visas talarens video.

Det är bara du som vet vems videor du fäster. Videorna fästs bara i din vy. Ingen ser vem du fäster och de du fäster meddelas inte om detta.

Videor som du fäster är kvar högst upp tills du själv tar bort dem eller lämnar sessionen. Videor som du fäster visas högst upp även när du går in i smågrupper.

Använd deltagarkontroller i deltagarlistan eller i det nedre vänstra hörnet av en video för att fästa eller ta bort videor.

Konfigurera ljud och bild

Du måste ge webbläsaren behörighet att använda din mikrofon och kamera för att kunna använda dem i en session.

Vissa webbläsare måste komma åt din mikrofon för att kunna spela upp ljud, även om du inte planerar att tala. För att kunna höra andra i sessionen måste du ge webbläsaren tillstånd att komma åt mikrofonen.

Du uppmanas att göra detta när du först ansluter till en session eller när du först slår på ljud och bild. Följ dessa steg för att när som helst konfigurera ljud och bild:

  1. Öppna Mina inställningar. Välj dina profilbilder och ditt namn. Eller öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
  2. Välj Konfigurera din kamera och mikrofon.
  3. Välj vilken mikrofon du vill använda. Collaborate meddelar att det låter bra när programmet tar emot ditt ljud. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta.
  4. Välj vilken kamera du vill använda. Collaborate meddelar att det ser bra ut när programmet tar emot din videobild. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta. Bilden kommer att visas spegelvänt för dig. Detta är normalt.

Bilden visas korrekt för andra i sessionen och i inspelningar. Du visas inte spegelvänt för andra deltagare eller i inspelningar. Videon speglas endast i förhandsgranskningsfönstret.

Som standard varken syns eller hörs du när du gjort konfigurationen. Slå på din video när du är klar.

Har du problem med att konfigurera ljud och bild med JAWS och VoiceOver? Gå till Felsökning och hitta supportsidan för din webbläsare.

Ljud- och bildproblem

Om du har problem med ljud eller bild kan du kontrollera inställningarna för sessionen och webbläsaren.

Om problemet kvarstår ska du kontakta lärosätesadministratören för hjälp. Om du inte vet hur du kontaktar ditt lärosätes helpdesk kan du leta upp ditt universitet med hjälp av vår supporttjänst.

Dynamiska justeringar

Collaborate justeras dynamiskt efter bandbreddsförändringar avseende sändning och mottagning för din internetanslutning. Om din anslutning förbättras eller försämras kommer bandbreddsförbrukningen för video att justeras upp respektive ner.

För vissa situationer krävs ytterligare justering. Collaborate innehåller ändringar i användarupplevelsen för en större mängd anslutningsproblem.

När upplevelsen ändras får du ett meddelande med orsaken.

Mer om nätverksanslutning