Panelen Dela innehåll

 1. Från Collaborate-panelen går du till panelfliken Dela innehåll.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på panelfliken Dela innehåll för att öppna den.
 3. Hitta rubriken Dela innehåll med kortkommandon, tabbtangenten eller visuellt.
 4. Fortsätt att navigera på panelen för att hitta följande funktioner:
  • Inget delat
   • Rubriken Inget delas 
   • Texten Presentatörer och moderatorer kan dela innehåll
  • Whiteboard delad
   • Rubriken Primärt innehåll
   • Knappen Dela en tom whiteboard
   • Texten Delar whiteboard
  • Program/skärm delas
   • Rubriken Primärt innehåll
   • Knappen Dela program/skärm
   • Texten [Namn] delar ett program 
  • Filen delas
   • Rubriken Primärt innehåll
   • Knappen Dela filer
   • Texten Delar [filnamn] 
  • Undersökning påbörjad
   • Rubriken Sekundärt innehåll
   • Knappen Undersökningar
   • Aktiv: Ja/Nej-alternativtext eller aktiv: Flervalsfrågetext
  • Timern har startats
   • Rubriken Sekundärt innehåll
   • Knappen Timer
   • Nedräkning av återstående tid
  • Smågrupp startas
   • Rubriken Interagera
   • Knappen Smågrupper
   • Texten Du befinner dig i [gruppnamn]

Anteckningsverktyg med tekniska hjälpmedel


Anteckningsverktyg

Anteckningar är inte tillgängliga för användare av skärmläsare utan en person som ger en förklaring av vad som visas på skärmen i realtid.

När en fil eller whiteboard har delats går du till huvudsidan för att hitta följande funktioner:

 1. Knappen Välj
 2. Knappen Markör
 3. Knappen Penna
 4. Popup-knappen Former
  1. Knappen Rektangel
  2. Knappen Oval
  3. Knappen Linje
 5. Knappen Text
 6. Knappen Rensa
 7. Popup-knappen Färger (visas när Penna eller Text har valts)
 8. Knappen Sluta dela (för rollerna presentatörer och moderator)
 9. Växlingsknappen Visa visningskontroller
  1. Knappen Zooma in
  2. Knappen Zooma ut
  3. Knappen Bästa storlek
  4. Knappen Faktisk storlek

Välj en knapp med mellanslagstangenten eller genom att välja knappen.

Användare med tal-till-text kan använda kompletterande kontroller som musrutnät för att lägga till text eller rita på whiteboard eller annat delat innehåll.

Timer med tekniska hjälpmedel


Tidur

Efter att en moderator startar timern får skärmläsaranvändare ett meddelande om hur mycket tid de har. När timern räknar ner meddelas det uttryckligen när det är en minut kvar, och sedan när det är 30 sekunder kvar.

När timern gått ut visas ett meddelande visuellt längst upp till höger på sidan med texten ”Tiden är slut”. Texten på timerknappen ändras till ”Klar” och skärmläsaranvändare hör ”tiden är slut”.

Information om timer

 1. Om du vill höra timernedräkningen i realtid går du till popup-knappen Timer: Aktiv.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj popup-knappen Timer: Aktiv för att öppna timerområdet.
  • Timerinformationen öppnas och tiden som är kvar visas i stor vit text i fetstil i formatet MM:SS. Den totala tiden visas i ett mindre vitt teckensnitt nedanför, även den i MM:SS-format. 
  • Skärmläsaranvändare hör ”MM: SS kvar av MM: SS”.

När timerområdet är öppet kan det inte stängas förrän tiden är slut. Vid det tillfället går du till knappen Klar. Använd mellanslagstangenten eller välj Klar för att ta bort timern från sidan om moderatorn inte gör det.