Panelen Dela innehåll

 1. Från Collaborate-panelen går du till panelfliken Dela innehåll.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på panelfliken Dela innehåll för att öppna den.
 3. Hitta rubriken Dela innehåll med kortkommandon, tabbtangenten eller visuellt.
 4. Fortsätt att navigera på panelen för att hitta följande funktioner:
  • Inget delat
   • Rubriken Inget delas 
   • Texten Presentatörer och moderatorer kan dela innehåll
  • Whiteboard delad
   • Rubriken Primärt innehåll
   • Knappen Dela en tom whiteboard
   • Texten Delar whiteboard
  • Program/skärm delas
   • Rubriken Primärt innehåll
   • Knappen Dela program/skärm
   • Texten [Namn] delar ett program 
  • Filen delas
   • Rubriken Primärt innehåll
   • Knappen Dela filer
   • Texten Delar [filnamn] 
  • Undersökning påbörjad
   • Rubriken Sekundärt innehåll
   • Knappen Undersökningar
   • Aktiv: Ja/Nej-alternativtext eller aktiv: Flervalsfrågetext
  • Timern har startats
   • Rubriken Sekundärt innehåll
   • Knappen Timer
   • Nedräkning av återstående tid
  • Smågrupp startas
   • Rubriken Interagera
   • Knappen Smågrupper
   • Texten Du befinner dig i [gruppnamn]

Anteckningsverktyg med tekniska hjälpmedel


Anteckningsverktyg

Anteckningar är inte tillgängliga för användare av skärmläsare utan en person som ger en förklaring av vad som visas på skärmen i realtid.

När en fil eller whiteboard har delats går du till huvudsidan för att hitta följande funktioner:

 1. Knappen Välj
 2. Knappen Markör
 3. Knappen Penna
 4. Popup-knappen Former
  1. Knappen Rektangel
  2. Knappen Oval
  3. Knappen Linje
 5. Knappen Text
 6. Knappen Rensa
 7. Popup-knappen Färger (visas när Penna eller Text har valts)
 8. Knappen Sluta dela (för rollerna presentatörer och moderator)
 9. Växlingsknappen Visa visningskontroller
  1. Knappen Zooma in
  2. Knappen Zooma ut
  3. Knappen Bästa storlek
  4. Knappen Faktisk storlek

Välj en knapp med mellanslagstangenten eller genom att välja knappen.

Användare med tal-till-text kan använda kompletterande kontroller som musrutnät för att lägga till text eller rita på whiteboard eller annat delat innehåll.