Vill du hålla sessionen säker och fri från distraktioner? Följ följande bästa praxis.


Begränsa deltagarbehörigheter

Begränsade behörigheter gör att det inte går att göra något som du inte vill att deltagarna ska göra. Gå till Sessionsinställningar och se till att deltagarnas behörigheter är inaktiverade i början av sessionen:

 • Ljud: Deltagare kan inte använda sitt ljud under sessionen när kryssrutan Dela ljud är avmarkerad.
 • Bild: Deltagare kan inte aktivera sin bild under sessionen när kryssrutan Dela bild är avmarkerad.
 • Chatt: Deltagare kan inte skicka chattmeddelanden under sessionen när kryssrutan Skicka chattmeddelanden är avmarkerad.

  Eller så kan du filtrera bort svordomar i chattmeddelanden.

 • Rita: Deltagare kan inte redigera whiteboard eller delade filer när kryssrutan Rita på whiteboard och filer är avmarkerad.

Deltagarbehörigheter aktiveras och inaktiveras för alla deltagare. Du kan inte aktivera eller inaktivera behörigheterna för enskilda deltagare. Om du vill ge en enskild deltagare fler behörigheter ska du befordra dem till presentatör.

Mer information om olika roller och deras behörigheter

Deltagarbehörigheter gäller endast för deltagare som har tilldelats deltagarrollen. Som standard har sessioner en moderator. Alla andra är deltagare. Om du inte är säker kan du bekräfta rollerna i panelen Deltagare under sessionen. Ändra rollen för alla som inte är deltagare och ska vara det. 


Ställ in att alla ska gå med från en kurs

Om Collaborate är integrerat med din lärplattform (LMS) kan du använda ditt kursrum eller skapa nya sessioner i din kurs. Det säkraste sättet att gå med i en session är från en kurs.

Sessioner i en kurs kräver att deltagarna loggar in i kursen för att få åtkomst till sessionen. LMS autentiserar användaren och skapar en unik session som hjälper varje session att identifiera användaren. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att länken endast fungerar för den användaren i den stunden. Länken för att ansluta till sessionen kan inte användas igen eller delas med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.


Begränsa inbjudningar från sessionsinställningarna

Du kan inte skicka inbjudningar till sessioner i en Lärplattformskurs. Alla som är inskrivna i kursen har åtkomst till sessionen. Om du vill bjuda in någon som inte är med i din kurs skickar du en gästlänk.

Om deltagare inte kan gå med i en kurs är inbjudningar nästa bästa alternativ. 

 1. Gå till inställningarna för en session.
 2. Utvidga Inbjudningar.
 3. Välj Bjud in deltagare.
 4. Ange personens namn och e-postadress.

  Använd namnet som personen ska använda när de ansluter.

 5. Du kan även tilldela personen deltagarroll och begränsa deltagaråtkomst.
 6. Välj Bjud in deltagare.

Ett e-postmeddelande med en inbjudningslänk skickas till den adress som du har skrivit. Länken för inbjudan fungerar bara för den avsedda deltagaren och tillåter inte att deltagaren anger ett anpassat namn.


Begränsa gäståtkomst

Gästlänkar är offentliga länkar som alla kan använda. Om du till exempel skickar länken till en deltagare och de delar länken, kan alla de delar länken med gå med och så vidare. Använd inte gästlänkar om du vill att din session ska vara säker. Om du väljer att använda gästlänkar ska du se till att gäster tilldelas deltagarrollen och begränsa deltagaråtkomst.

Du kan även inaktivera gäståtkomst.

 1. Från Schemaläggaren ska du leta upp en session och välja Sessionsalternativ.
 2. Klicka på Redigera inställningar.
 3. Avmarkera kryssrutan Gäståtkomst.

När gäståtkomst är inaktiverad kan alla med en gästlänk inte längre gå med i din session.

Om du tillåter deltagare att ringa in till en session är anonym uppringning fortfarande tillgängligt. För en säker session ska du inte dela den anonyma uppringningsinformationen. Den anonyma uppringningsinformationen är endast tillgänglig för deltagare när moderatorer delar den med dem. Deltagare kan ansluta till sessionen i webbläsaren och använda uppringningsinformationen i sessionsmenyn, vilket är säkert. För att läsa mer, se Collaborate telefonkonferens.