Undersökningar är ett bra sätt att engagera närvarande och hålla dem intresserade. De kan användas på många sätt.

Exempel: Håll närvarande intresserade genom att ge dem möjlighet att delta. Inled en diskussion genom att fråga vad närvarande personer tycker. Ställ frågor för att ta reda på om de har förstått din presentation. Du kan även använda reflekterande frågor för att underlätta för dem att komma ihåg vad du har gått igenom.

Närvarande svarar på undersökningen genom att välja ett av upp till fem svar. Du bestämmer hur många alternativ närvarande ser.

Undersökningar stöds inte i Bb Student-appen. Deltagare som använder Bb Student kan inte delta i undersökningar.


Skapa undersökningar

Använd undersökningar för att ge dina deltagare möjlighet att delta och tillhandahålla återkoppling. 

 1. Öppna Collaborate-panelen.

  Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

 2. Välj Dela innehåll.
 3. Välj Undersökningar.
 4. Välj Flervalsfrågor eller Ja- och nejfrågor.
 5. Alternativt kan du skriva in undersökningsfrågan eller lämna den tom. Undersökningsfrågor får inte vara längre än 110 tecken.
 6. Om du använder Flervalsfrågor, ge upp till 5 svarsalternativ. Skriv in dina svarsalternativ eller lämna dem tomma. Svarsalternativen får inte vara längre än 90 tecken. Om du lämnar svarsalternativen tomma ser deltagarna siffror istället.

  Skärmläsare uppger bara siffror för varje alternativ. Om du har deltagare som använder sig av skärmläsare eller om du lämnar svarsalternativen tomma måste du se till att deltagarna vet vilka svarsalternativ som de olika siffrorna representerar.

 7. Välj Start.

Håll koll på undersökningen

Direkt efter undersökningen har startat kan du se en översikt av svaren. I översikten visas antalet svar för varje alternativ. Du får även reda på hur många närvarande som inte har svarat än. Om du vill se hur varje närvarande har svarat eller vem som inte har svarat än, går du till panelen Närvarande.

Moderatorer kan också svara på undersökningen. Därför är du också inräknad i antalet deltagare under Inget svar.

Undersökningsöversikten förblir inte öppen. Öppna den igen genom att välja Undersökningar.

Här kan du välja att låsa undersökningen för att visa svaren för alla deltagare eller att avsluta undersökningen.


Lås undersökningen för att visa svaren för deltagarna

Välj Undersökningar för att öppna undersökningsöversikten. Välj Lås undersökningen för att visa svaren för alla deltagare. Närvarande kan bara se en översikt av svarssiffrorna.

Välj Lås upp undersökningen för att dölja svaren för deltagarna och tillåta nya svar.


Vad ser närvarande?

När du startar undersökningen ombeds alla närvarande att välja alternativ. De kan bara se svarsalternativen.

Svarsalternativen försvinner, så att de inte döljer något på huvudytan. Närvarande kan välja Undersökningar för att öppna svarsalternativen igen.

Närvarande ser bara det egna svaret när de har valt ett alternativ. De kan inte se resultatet av undersökningen om du inte delar svaren. Närvarande kan aldrig se någon annans svar.


Hur avslutar jag en undersökning?

Välj Undersökningar för att öppna undersökningsöversikten. Välj Avsluta undersökning för att stoppa undersökningen.

Collaborate – Hämta undersökningsresultat


Ladda ner undersökningsresultat

Moderatorer, lärare och administratörer kan ladda ner en sessionsenkätrapport. Rapporten innehåller enkätfrågan och hur alla närvarande har svarat.

När du har lämnat sessionen öppnar du menyn Sessionsalternativ och väljer Visa rapporter.

 • Om en deltagare kopplas från sparas undersökningssvaren i rapporten.
 • Om undersökningsfrågan eller undersökningsalternativen uppdateras av moderatorn innehåller undersökningsrapporten uppdateringen och inte den gamla versionen.