Timer i Collaborate

Tidur

Timern är tillfälligt inaktiverad. Mer information från supportbulletinen i Behind the Blackboard.

Ställ in en timer och låt deltagarna veta när du sätter igång och hur mycket tid som är kvar. Öppna Collaborate-panelen, välj Dela innehåll och starta Timern.

Om du använder smågrupper ställer du in timern i huvudrummet. Alla ser timern. Det spelar ingen roll vilken grupp de är i.

Inaktivitet i Collaborate-sessioner


Sessionsinaktivitet

Om ingen av deltagarna är aktiva efter 30 minuter avslutas sessionen och deltagarna tas bort. Detta är till för att förhindra långa stunder av tystnad och inaktivitet i slutet av inspelningen.

En aktiv session omfattar följande aktiviteter:

  • En deltagare pratar med sin mikrofon på
  • Chattmeddelanden
  • Användare går med i eller ut ur sessionen
  • Undersökningar
  • Whiteboard-redigeringar och bilduppdateringar
  • Handuppräckning
  • Innehållsaktivitet (ladda upp, konvertera, ta bort och så vidare)
  • Parallellgrupprumsaktivitet
  • Tidur

Moderatorer för inaktiva sessioner kan se och höra en påminnelse om att sessionen är öppen och kommer att stängas inom en minut. Ljudsignalen låter som en studs eller fjäder.

Om du är värd för ett långt möte som kräver pauser ska du använda timern för att hålla sessionen aktiv.