Underlätta samarbete i mindre grupper genom att skapa smågrupper som är avskilda från huvudrummet, och ge närvarande åtkomst till dessa.

Om din session har fler än 250 närvarande stängs funktionen för smågrupper av.

Smågrupperna har eget ljud och egen video samt egen whiteboard, programdelning och chatt. Allt samarbete i smågrupperna är oberoende av huvudrummet (och andra grupper).

Det som diskuteras och visas i parallellgrupprum spelas inte in.


Starta smågrupper

Du kan låta Collaborate skapa smågrupper och slumpmässigt dela in deltagare i dem. Alternativt kan du skapa grupperna själv. Smågrupper tilldelas under sessionen. Du kan inte skapa dem i förväg eller spara dem.

 1. Öppna panelen Dela innehåll från panelen Collaborate.

  Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

 2. Välj Smågrupper.
 3. Dela in i grupper. Välj en av dessa alternativ:
  • Slumpmässig gruppindelning: Collaborate skapar grupper och delar slumpmässigt in deltagare i grupperna.

   Slumpmässig gruppindelning är bara tillgänglig om det finns fyra personer eller fler i rummet.

   • Om du vill vara med i en grupp väljer du Ta med moderatorer i gruppindelningen.
   • Du kan ändra hur många närvarande som ska finnas i varje grupp. Välj antal grupper på menyn Antal grupper.
   • Om du inte är nöjd med grupperingen av närvarande kan du välja att tilldela närvarande igen.
  • Egen gruppindelning: Skapa dina egna grupper.

   Du kan ändra gruppernas namn.

   Du kan skapa upp till 20 grupper. Funktionen för smågrupper är endast tillgänglig i sessioner med 250 eller färre närvarande. Det finns ingen begränsning för hur många närvarande du kan dela in i varje grupp. Men vi rekommenderar att dela in närvarande jämnt i grupperna.

   • Dela in närvarande i en grupp. Du kan öppna den närvarande personens alternativmeny och välja gruppen. Du kan också markera närvarande och dra honom eller henne till rätt grupp.
   • Klicka på Skapa ny grupp för att lägga till fler grupper.
  • Kursgruppuppsättning: Använd grupperna som skapats i din Blackboard Learn-kurs.

   Kursgruppuppsättningen är endast tillgänglig med integreringen av Collaborate och Blackboard Learn.

   • Välj den gruppuppsättning som du vill använda.
   • Du kan även välja deltagare och dra dem till en annan grupp om du vill. Att flytta deltagare till olika grupper i Collaborate påverkar inte gruppstrukturen i din kurs.
   • En gruppuppsättning kan inte innehålla mer än 20 grupper.
 4. Du kan även välja Tillåt att närvarande byter grupp om du vill att närvarande ska kunna byta grupp om de vill.
 5. Välj Start.

Integrering med Blackboard Learn-grupper

Starta smågrupper med grupperna som skapats i din Blackboard Learn-kurs. Använd dina befintliga kursgrupper för att skapa smågrupper i förväg och spara tid. Bygg vidare på det befintliga deltagarsamarbetet.

Med Collaborate och Blackboard Learn-integreringen kan deltagarna stanna kvar i samma grupp utan extra arbete för läraren. I Collaborate-sessionen kan läraren även ha viss flexibilitet och justera grupper efter behov utan att påverka grupperna i Learn. Till exempel för att sprida ut grupperna bland deltagarna.

Integreringen av Collaborate och Blackboard Learn-grupper finns tillgänglig i SaaS-distribueringen. Det gäller båda gränssnitten:

 • Gruppuppsättningar för Original-kursgränssnittet (inte fristående grupper)
 • Kursnivågrupper för Ultra-kursgränssnittet

För att starta en smågrupp ska du gå till menyn Tilldela grupper och välja Kursgruppuppsättning. Välj vilken gruppuppsättning du vill använda och starta smågruppen.


Dela filer till smågrupper

Du kan dela filer med en eller flera smågrupper.

 1. När du har startat smågrupper väljer du Dela filer.
 2. Öppna menyn Filalternativ för den fil som du vill dela.
 3. Välj Dela med grupper.
 4. Välj de grupper som du vill dela filen med.
 5. Välj Dela nu.

Den första bilden i filen visas i smågruppen.

Du kan även spara gruppfiler för att använda dem senare. Leta upp filerna från smågrupper och spara dem i huvudrummet innan du loggar ut från sessionen.

Mer information om att spara filer från smågrupper


Timer i Collaborate

Tidur

Timern är tillfälligt inaktiverad. Mer information från supportbulletinen i Behind the Blackboard.

Ställ in en timer och låt deltagarna veta när du sätter igång och hur mycket tid som är kvar. Öppna Collaborate-panelen, välj Dela innehåll och starta Timern.

Om du använder smågrupper ställer du in timern i huvudrummet. Alla ser timern. Det spelar ingen roll vilken grupp de är i.


Vad kan deltagare göra i smågrupper?

Smågrupper har utformats för samarbete. Varje närvarande i gruppen har rollen presentatör. Det innebär att alla närvarande kan dela whiteboard, filer och program med resten av gruppen.

Se till att din webbläsare har stöd för programdelning

Mer information om presentatörsbehörighet


Övervaka grupper

När grupperna har satt igång kan du flytta mellan smågrupperna för att övervaka arbetet. Om du har lagt till dig själv i en grupp kan du se och höra vad de andra i gruppen gör. Detta omfattar innehåll, ljud, video och chatt.

Om du vill se vad som händer i de andra grupperna måste du gå med i dem. Välj Gå med i grupp på panelen Närvarande.

Gruppchattar syns endast i respektive grupp. Chattrummet för alla är tillgängligt för alla deltagare, oavsett grupp. Som moderator har du också ett chattrum för endast moderatorer.

Du kan inte flytta mellan grupper om en annan moderator uppdaterar smågrupperna.


Flytta deltagare till en annan grupp

Moderatorer kan flytta sig själva mellan grupper genom att välja Gå med i grupp på närvarandepanelen. Du kan även flytta andra närvarande.

 1. Leta upp en person på panelen Närvarande och välj Deltagarens kontrollknappar.
 2. Välj Flytta till annan grupp. Panelen Smågrupper öppnas.
 3. Flytta närvarande till en annan grupp. Det finns två sätt att göra det på.
  • Öppna den närvarande personens alternativmeny och välj gruppen.
  • Klicka på närvarande och dra honom eller henne till den nya gruppen.
 4. Klicka på Uppdatera.

Du eller dina deltagare kan inte flytta mellan grupper om en moderator uppdaterar smågrupperna.

Kan jag ta bort någon från en session?

Ja. Du kan välja att flytta tillbaka deltagaren till huvudrummet eller till en annan grupp. Du kan även välja att helt ta bort en närvarande från en session. Öppna personens alternativmeny från närvarandepanelen. Klicka på Ta bort från session.

Vad händer om en annan moderator gör ändringar i grupperna?

Om en annan moderator gör ändringar i gruppen innan du klickar på Uppdatera så försvinner dina ändringar. Du meddelas att en annan moderator har gjort ändringar. Ingen kan flytta mellan grupper medan en moderator redigerar smågrupperna.


Avsluta smågruppssessionerna

Välj Avsluta smågruppssessionerna när du vill avsluta smågrupperna och samla alla deltagare i huvudrummet. Det här alternativet finns längst upp på panelen Närvarande eller bredvid Smågrupper på panelen Dela innehåll.

När du har valt Avsluta smågruppssessionerna flyttas alla närvarande tillbaka till huvudrummet.

När grupperna har upplösts är inget av det som delats i en grupp tillgängligt i huvudrummet. Varna närvarande några minuter innan du stänger smågrupperna. Det ger dem möjlighet att ta en skärmdump eller på något sätt registrera vad de jobbar med innan grupperna avslutas.


Spara filer från smågrupper

Du kan även spara gruppfiler för att använda dem senare. Leta upp filerna från smågrupper och spara dem i huvudrummet innan du loggar ut från sessionen.

 1. När du avslutat smågrupper och innan du lämnar sessionen väljer du Dela filer.
 2. Öppna en gruppmapp.
 3. Öppna menyn Filalternativ för den fil som du vill spara.
 4. Välj Flytta till filer i huvudrummet.

Gruppfilen sparas i huvudrummet och kan användas igen.

Anteckningar och ändringar som görs på filerna rensas när sessionsförekomsten stängs.

Smågrupper och inspelningar i Collaborate


Inspelningar och smågrupper

Det som diskuteras och visas i parallellgrupprum spelas inte in. Collaborate avslutar inspelningen av sessionen om alla deltagare lämnar huvudrummet för att ansluta sig till smågrupper. 

Du kan påbörja inspelningen igen från Sessionsmenyn när en eller flera deltagare går tillbaka till huvudrummet.


Användbara tips

Ta bort ett enda objekt från whiteboarden. Raderingsknappen rensar alla annoteringar från en tavla/bild. Använd verktyget Markera för att markera en enda del av annoteringen och sedan backsteg (inte radera) på tangentbordet för att ta bort den markerade delen.

Rotera innehåll på whiteboarden. Använd verktyget Markera för att markera ett objekt, markera och dra sedan den (mycket) lilla rutan som visas längs den högra sidan av markeringsrutan.

Tilldela mer än en deltagare till en grupp samtidigt. Om du fyller på utbrytargrupper manuellt kan du hålla nere shift-knappen på tangentbordet och markera många deltagare på en gång. Dra och släpp dem sedan i den relevanta gruppen. Du kan även välja “...” i varje deltagares rad och på sätt välja en grupp för dem.

Tillåt sena deltagare att gå med i en utbrytargrupp. För att tillåta sena deltagare att gå med i en utbrytargrupp ska du välja Tillåt att deltagare byter grupper.

Användbara tips för medskapare

Amy Eyre (E-Learning Support Officer) |Programme Design and Learning Technology Team |University of York, Storbritannien

Helga Gunnarsdottir (Learning Technologist) | Learning Innovation Unit | The University of the West of England, Storbritannien