Knyt an personligen i realtid med deltagarna i din klass.

Collaborate schemaläggning

När du först går in i Blackboard Collaborate stöter du på en intuitiv design för schemaläggning av sessioner i Ultra-upplevelsen och visning av inspelningar. Det är det som är Collaborate Schemaläggning.

Collaborate schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser eller direkt från en webblänk. Collaborate schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ställ in datum för din session, tänkta start- och sluttider och tala sedan om för deltagarna hur de hittar den.

I Schemaläggning hittar du dessa saker.

 • Kursrum: I början av sidan finns ett kursrum. Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

  Det är bara tillgängligt när du går till Collaborate från en kurs.

 • Skapa session Skapa nya sessioner. Sessioner som du skapar visas efter kursrummet och knappen Skapa session
 • Sessionsalternativ: Öppna menyn Sessionsalternativ för att ansluta till, redigera eller ta bort sessionen. Du kan även kopiera en gästlänk och visa rapporter för denna session.
 • Meny: Öppna menyn för att växla mellan en lista över sessioner och en lista över sessionsinspelningar.

Filtrera och sök efter sessioner

Du kan filtrera listan med sessioner som visas efter alla kommande sessioner, alla tidigare sessioner och sessioner inom en datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta sessionen du söker efter.

Om du kan namnet på sessionen du söker efter väljer du Sök efter session och skriver in sessionens namn.

Anslut till sessioner för moderatorer


Ansluta till sessioner

En unik sessionslänk skapas i Blackboard Collaborate Ultra för att hjälpa sessionen att identifiera dig. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att du endast kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen. För att läsa mer, seAnslut via Collaborate Teleconference.

 1. Från Schemaläggning ska du välja den session som du vill ansluta till.
 2. Välj Gå med i session.

Vet du inte var du kan hitta Collaborate i din kurs? Fråga ditt lärosätes administratör för att få reda på det.


Kursrum

Översikt av kursrum

Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Kursrummet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.

Vet du inte var du kan hitta Blackboard Collaborate i din kurs? Gå till Anslut till sessioner och välj din LMS.

Välj sessionsnamnet eller menyn Sessionsalternativ för att gå med i sessionen. Detta öppnar en panel med den information du behöver för att ansluta till sessionen:

 • Länken Anslut till session är sammankopplad med ditt konto. Välj för att öppna sessionen. Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.
 • Uppringningsinformation, om tillgänglig

Inaktivera det dedikerade kursrummet

Om du inte vill att deltagare ska kunna se eller ansluta till kursrummets öppna session kan du inaktivera det.

 1. Öppna menyn Mer för kursrummet.
 2. Välj Lås kursrummet.

Om du inte kan se eller öppna kursrummet har administratören inaktiverat det.

Vanliga frågor om kursrummet i Collaborate


Kan deltagarna använda rummet om jag inte är med?

Ja, rummet är öppet tills du inaktiverar det. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.


Varför skapa nya sessioner om jag har ett kursrum?

Det finns ett antal skäl att vilja skapa schemalagda sessioner när man har ett kursrum. Två exempel:

 • Övervakade sessioner: När kursrummet är olåst kan alla gå med i sessionen när som helst. Lärare behöver inte vara närvarande för att deltagare ska kunna delta i sessionen. Om du inte vill att deltagarna ska kunna delta i en session utan uppsikt kan du låsa kursrummet och skapa schemalagda sessioner.
 • Flera sessioner samtidigt: Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare kan använda som ett virtuellt studierum kan du t.ex. skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.

Skapa sessioner

Skapa Collaborate-sessioner

Från listan Sessioner ska du välja Skapa session. Ge sessionen ett namn.

Vet du inte var sessionslistan finns? Gå till Anslut till sessioner och välj din upplevelse.

Händelseinformation

Du måste lägga till lite grundläggande information om händelsen innan du skapar den.

 • Ange datum och tid för när mötet ska börja och sluta. Du kan välja att hålla en session öppen eller upprepa. Du kan även ange om deltagarna ska kunna gå med i sessionen före starttiden.

  Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

 • Skriv in en detaljerad beskrivning av mötet. Då blir det lättare för deltagarna att hitta rätt session.

Om du förväntar dig över 250 närvarande i din session måste du skicka in en begäran om stora sessioner till Collaborate-supportteamet hos Behind the Blackboard. Skicka in begäran INNAN sessionen börjar.


Sessionsinställningar

Bestäm vem som kan göra vad i dina sessioner.

 • Tillåt hämtning av inspelningar från inspelningssidan samt från uppspelningssidan för inspelningar.
 • Visa bara profilbilder för moderatorer.
 • Tillåt att deltagarna använder redigeringsverktygen för ljud, bild, chatt och whiteboard.
 • Tillåt att användarna går med i sessionen via telefon för ljudet.

Mer information om sessionsinställningar


Lägg till sessioner i kursinnehållet

Lägg till en länk till sessionen i din kurs. Kopiera gästlänken och klistra in den på en plats där det är lätt för deltagarna att hitta den.

Gruppsessioner


Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med gruppsessioner. Det finns olika sätt som du kan konfigurera gruppsessioner.

 • Smågrupper: Använd smågrupper under en session för spontana gruppsamarbeten.
 • Flera sessioner: Skapa flera sessioner. Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare kan använda som ett virtuellt studierum kan du t.ex. skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.
 • Kursens gruppverktyg: Om det är för långvariga grupparbeten kan du skapa grupper i din kurs och ge tillgång till en Collaborate-session.

Bjud in deltagare

Bjud in deltagare till dina sessioner

Välj en session för att öppna sessionsinformationen. Den information du behöver för att ansluta till eller dela sessionen visas direkt efter sessionsnamnet. 

Du kan bjuda in användare på två sätt:

 • Skicka en offentlig gästlänk
 • Skicka en personlig inbjudan

Gästlänk

Gästlänken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den.

Gäståtkomst är aktiverad som standard. Avmarkera kryssrutan Gäståtkomst för att inaktivera den. Detta stänger bara av gästlänken. Du kan fortfarande bjuda in individuella närvarande.

Kopiera och skicka gästlänken till deltagarna eller till andra gäster.

Sessionslänkar kan vara långa och brytas när de skickas. Använd en tjänst för att förkorta URL:er, till exempel TinyURLTM eller Bitly och skapa ett kortalias för din session.

Alla som ansluter från denna länk får samma gästroll. Bestäm om gästerna ansluter som deltagare, presentatörer eller moderatorer.

Är du inte riktigt säker på vilka behörigheter du ska ställa in? Det gör inget. Du kan ställa in behörigheter även under själva mötet.

Se till att du förstår de olika rollerna innan du gör någon till gästmoderator. Alla moderatorer har fullständig kontroll över sessionen.

Mer om roller och behörigheter


Personlig inbjudan

Om du vill bjuda in extra moderatorer och låta gästerna vara deltagare ska du skicka personliga inbjudningar till moderatorerna.

Om du bjuder in någon som moderator har de fullständig kontroll över sessionen. De får även inspelningslänken skickad till dem via e-post.

 1. Expandera Inbjudningar och välj Bjud in närvarande.
 2. Skriv in namn och e-postadress för den närvarande.
 3. Ange vilken roll du vill att denne ska ha.

Collaborate mejlar den personliga inbjudan med allt som deltagaren behöver för att ansluta till sessionen, inklusive en unik sessionslänk som bara denne kan använda.

Du kan skicka inbjudningar på nytt om en deltagare inte fick eller har blivit av med inbjudan. Du kan även ta bort inbjudna deltagare. Detta hindrar dem från att ansluta från sina unika länkar. De kan fortfarande anslut via gästlänken.

Om du vill skicka en inbjudan till en registrerad användare, någon som har ett användarkonto på Collaborate, ska du välja Sök efter registrerade användare.

Collaborate skickar den personliga inbjudan med allt som den närvarande behöver för att ansluta till sessionen via mejl.

 • Sessionsinformation
 • Unik sessionslänk för att ansluta
 • Gästlänk om gäståtkomst är på
 • Uppringningsinformation, om tillgänglig