Knyt an personligen i realtid med deltagarna i din klass.

Schemaläggning i Collaborate

När du först öppnar Blackboard Collaborate stöter du på en intuitiv design för att schemalägga sessioner i Ultra-gränssnittet och titta på inspelningar. Det är det som är Collaborate Schemaläggning.

Collaborate schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser eller direkt från en webblänk. Collaborate schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ställ in datum för din session, tänkta start- och sluttider och tala sedan om för deltagarna hur de hittar den.

I Schemaläggning hittar du dessa saker.

 • Kursrum: I början av sidan finns ett kursrum. Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

  Det är bara tillgängligt när du går till Collaborate från en kurs.

 • Skapa session Skapa nya sessioner. Sessioner som du skapar visas efter kursrummet och knappen Skapa session
 • Sessionsalternativ: Öppna menyn Sessionsalternativ för att ansluta till, redigera eller ta bort sessionen. Du kan även kopiera en gästlänk och visa rapporter för denna session.
 • Meny: Öppna menyn för att växla mellan en lista över sessioner och en lista över sessionsinspelningar.

Filtrera och sök efter sessioner

Du kan filtrera listan med sessioner som visas efter alla kommande sessioner, alla tidigare sessioner och sessioner inom en datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta sessionen du söker efter.

Om du kan namnet på sessionen du söker efter väljer du Sök efter session och skriver in sessionens namn.

Anslut till sessioner för moderatorer


Ansluta till sessioner

En unik sessionslänk skapas i Blackboard Collaborate Ultra för att hjälpa sessionen att identifiera dig. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att du endast kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen. För att läsa mer, seAnslut via Collaborate Teleconference.

 1. Från Schemaläggning ska du välja den session som du vill ansluta till.
 2. Välj Gå med i session.

Vet du inte var du kan hitta Collaborate i din kurs? Fråga ditt lärosätes administratör för att få reda på det.


Kursrum

Översikt av kursrum

Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Kursrummet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.

Vet du inte var du kan hitta Blackboard Collaborate i din kurs? Gå till Anslut till sessioner och välj din LMS.

Välj sessionsnamnet eller menyn Sessionsalternativ för att gå med i sessionen. Detta öppnar en panel med den information du behöver för att ansluta till sessionen:

 • Länken Anslut till session är sammankopplad med ditt konto. Välj för att öppna sessionen. Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.
 • Uppringningsinformation, om tillgänglig

Inaktivera det dedikerade kursrummet

Om du inte vill att deltagare ska kunna se eller ansluta till kursrummets öppna session kan du inaktivera det.

 1. Öppna menyn Mer för kursrummet.
 2. Välj Lås kursrummet.

Om du inte kan se eller öppna kursrummet har administratören inaktiverat det.

Vanliga frågor om kursrummet i Collaborate


Kan deltagarna använda rummet om jag inte är med?

Ja, rummet är öppet tills du inaktiverar det. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.


Varför skapa nya sessioner om jag har ett kursrum?

Det finns ett antal skäl att vilja skapa schemalagda sessioner när man har ett kursrum. Två exempel:

 • Övervakade sessioner: När kursrummet är olåst kan alla gå med i sessionen när som helst. Lärare behöver inte vara närvarande för att deltagare ska kunna delta i sessionen. Om du inte vill att deltagarna ska kunna delta i en session utan uppsikt kan du låsa kursrummet och skapa schemalagda sessioner.
 • Flera sessioner samtidigt: Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare kan använda som ett virtuellt studierum kan du t.ex. skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.

Skapa sessioner

Skapa Collaborate-sessioner

I listan Sessioner ska du välja Skapa session. Ge sessionen ett betydelsefullt namn. Gör sessionens syfte tydligt i namnet.

Vet du inte var sessionslistan finns? Gå till Anslut till sessioner och välj din upplevelse.

Händelseinformation

Du måste lägga till lite grundläggande information om händelsen innan du skapar den.

 • Ange datum och tid för när mötet ska börja och sluta. Du kan välja att hålla en session öppen eller upprepa. Du kan även ange om deltagarna ska kunna gå med i sessionen före starttiden.

  Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

 • Skriv in en detaljerad beskrivning av mötet. Då blir det lättare för deltagarna att hitta rätt session.

Om du förväntar dig över 250 närvarande i din session måste du skicka in en begäran om stora sessioner till Collaborate-supportteamet hos Behind the Blackboard. Skicka in begäran INNAN sessionen börjar.


Sessionsinställningar

Bestäm vem som kan göra vad i dina sessioner.

 • Tillåt hämtning av inspelningar från inspelningssidan samt från uppspelningssidan för inspelningar.
 • Visa bara profilbilder för moderatorer.
 • Tillåt att deltagarna använder redigeringsverktygen för ljud, bild, chatt och whiteboard.
 • Tillåt att användarna går med i sessionen via telefon för ljudet.

Mer information om sessionsinställningar


Lägg till sessioner i kursinnehållet

Lägg till en länk till sessionen i din kurs. Kopiera gästlänken och klistra in den på en plats där det är lätt för deltagarna att hitta den.

Gruppsessioner


Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med gruppsessioner. Det finns olika sätt som du kan konfigurera gruppsessioner.

 • Smågrupper: Använd smågrupper under en session för spontana gruppsamarbeten.
 • Flera sessioner: Skapa flera sessioner. Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare kan använda som ett virtuellt studierum kan du t.ex. skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.
 • Kursens gruppverktyg: Om det är för långvariga grupparbeten kan du skapa grupper i din kurs och ge tillgång till en Collaborate-session.

Bjud in deltagare

Deltagare som är inskrivna i din kurs har automatiskt åtkomst till en session när den är tillgänglig. Det är bra att ställa in Standardroll för deltagare i Sessionsinställningar som Deltagareom du inte vill att deltagarna ska gå med som presentatörer eller moderatorer.

Deltagare kanske inte alltid känner till nya sessioner. Var noga med att meddela dem när och hur de ska delta.