Starta en undersökning

 1. Från panelen Dela innehåll går du till sidan Undersökningar.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Undersökningar för att öppna undersökningspanelen.
 3. Gå till ett av två alternativ:
  • Knappen Flervalsfråga.
  • Knappen Ja/Nej-alternativ.
 4. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen för att aktivera ett undersökningsalternativ.

Starta en flervalsundersökning

 1. När du har valt att starta en flervalsundersökning går du till redigeringsfältet Ställ en fråga.
 2. Ange en fråga.
 3. Gå till redigeringsfältet Första svarsalternativet och ange det första svaret.
 4. Gå till redigeringsfältet Andra svarsalternativet och ange det andra svaret.
 5. Du kan även lägga till fler svarsalternativ. Du kan ha upp till 5 svarsalternativ.
  1. Gå till knappen Lägg till alternativ. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Lägg till alternativ.
  2. Gå till redigeringsfältet Tredje svarsalternativet och ange det tredje svaret.
 6. Du kan även ta bort svarsalternativ.
  1. Gå till knappen Ta bort svarsalternativ [#]
  2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Ta bort svarsalternativ [#]
  3. Redigeringsfältet tas bort från panelen och fokus flyttas till föregående frågas redigeringsfält.
 7. Gå till knappen Starta och använd mellanslagstangenten eller välj Starta för att öppna dialogrutan för flervalsfråga.
  • Fokus flyttas till rubriken för undersökningsfrågan i undersökningsområdet och användare med skärmläsare kan höra "Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet".
 8. Undersökningsområdet innehåller följande information:
  • Antal som Inte svarat som motsvarar antalet närvarande
  • Antal svar 1, osv. svar inställda på 0
  • Knappen Avsluta undersökning
  • Knappen Visa/dölj svar
  • Knappen Rensa när Visa svar är aktiverat

Starta en Ja/Nej-undersökning

 1. När du har valt att starta en Ja/Nej-undersökning går du till redigeringsfältet Ställ en fråga.
 2. Ange en fråga.
 3. Gå till knappen Starta och använd mellanslagstangenten eller välj starta för att öppna området Ja/Nej-undersökning.
  • Fokus flyttas till rubriken för undersökningsfrågan i undersökningsområdet och användare med skärmläsare kan höra "Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet".
 4. Undersökningsområdet innehåller följande information:
  • Antal som Inte svarat som motsvarar antalet närvarande
  • Antal Ja-svar
  • Antal Nej-svar
  • Knappen Avsluta undersökning
  • Knappen Visa/dölj svar
  • Knappen Rensa när Visa svar är aktiverat

Visa/dölj svar

Visa svar

När svaren visas är undersökningen låst och deltagarna kan inte ändra sina svar.

 1. Om du vill visa deltagarna antalet svar går du till Visa svar i undersökningsområdet.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Visa svar för att låta närvarande att se svaren.

Dölj svar

När svaren är dolda låses undersökningen upp och deltagarna kan ändra sina svar.

 1. Om du vill dölja antalet svar från närvarande går du till knappen Dölj svar.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj Dölj svar för att inte låta närvarande se antalet svar.

Rensa svar

När du visar svaren visas knappen Rensa i undersökningsområdet.

 1. Gå till knappen Rensa för att återställa undersökningen.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Rensa.
 3. Svarsvärdena återställs till 0 och värdet Inte svarat återställs till antalet närvarande.

Avsluta en undersökning

 1. I undersökningsområdet går du knappen Avsluta undersökning.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Avsluta undersökning.
 3. När undersökningen är slut hör användare med skärmläsare ”Moderatorn avslutade en undersökning” och undersökningsområdet visas inte längre på sidan.
 4. Beroende på webbläsaren flyttas fokus till en av följande platser:
  • Om Collaborate-panelen är stängd: Knappen Öppna Collaborate-panelen.
  • Om Collaborate-panelen är öppen: Den aktiva fliken i Collaborate-panelen

Gör en undersökning med tekniska hjälpmedel


Svara på en undersökning

 1. När en undersökning har påbörjats flyttas fokus till [första svarstexten] i undersökningsområdet. Skärmläsaranvändare hör ”Svara på [frågetext] med knappen [första svarstext], moderatorn har påbörjat en undersökning”
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen [första svarstext] eller gå igenom de återstående frågorna. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen [svarstext] om du vill välja ett annat svar. 
 3. Svaret visas som vit text på en svart bakgrund.

Visa svar

Om moderatorn slår på alternativet Visa svar visas en siffra efter varje svar i undersökningsområdet.

Färger används tillsammans med siffran för att jämföra svaren visuellt


Undersökningen är avslutad

När undersökningen är slut hör skärmläsaranvändare "moderatorn avslutade en undersökning” och undersökningsområdet visas inte längre på sidan.

Beroende på webbläsaren går fokus till en av följande platser:

 • Chrome: webbläsarens adressfält
 • Firefox: knappen Öppna sessionsmeny
 • Safari: knappen Dela ljud

Knappen Visa undersökning

När en undersökning har startats visas knappen Visa undersökning på sidan bredvid kontrollen Räck upp handen. Med den här knappen kan du dölja undersökningsområdet.

 1. Gå till knappen Visa undersökning.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj Visa undersökning för att dölja undersökningsområdet.
  • Undersökningen visas inte längre på sidan och skärmläsaranvändare hör ”avmarkera växlingsknapp Visa undersökning”.
  • Om du har svarat på undersökningen hör skärmläsaranvändare ”avmarkera växlingsknapp Visa undersökning, du svarade med [Ja, Nej eller #]” och knappen Visa undersökning visas med [J, N eller #].
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Visa undersökning för att visa undersökningsområdet.
  • Undersökningsområdet visas på sidan och skärmläsaranvändare hör "Välj Visa växlingsknapp”.