Starta en undersökning

 1. Från panelen Dela innehåll går du till sidan Undersökningar.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Undersökningar för att öppna undersökningspanelen.
 3. Gå till ett av två alternativ:
  • Knappen Flervalsfråga.
  • Knappen Ja/Nej-alternativ.
 4. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen för att aktivera ett undersökningsalternativ.

Starta en flervalsundersökning

 1. När du har valt att starta en flervalsundersökning går du till redigeringsfältet Ställ en fråga.
 2. Ange en fråga.
 3. Gå till redigeringsfältet Första svarsalternativet och ange det första svaret.
 4. Gå till redigeringsfältet Andra svarsalternativet och ange det andra svaret.
 5. Du kan även lägga till fler svarsalternativ. Du kan ha upp till 5 svarsalternativ.
  1. Gå till knappen Lägg till alternativ. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Lägg till alternativ.
  2. Gå till redigeringsfältet Tredje svarsalternativet och ange det tredje svaret.
 6. Du kan även ta bort svarsalternativ.
  1. Gå till knappen Ta bort svarsalternativ [#]
  2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Ta bort svarsalternativ [#]
  3. Redigeringsfältet tas bort från panelen och fokus flyttas till föregående frågas redigeringsfält.
 7. Gå till knappen Starta och använd mellanslagstangenten eller välj Starta för att öppna dialogrutan för flervalsfråga.
  • Fokus flyttas till rubriken för undersökningsfrågan i undersökningsområdet och användare med skärmläsare kan höra "Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet”.
 8. Undersökningsområdet innehåller följande information:
  • Antal som Inte svarat som motsvarar antalet närvarande
  • Antal svar 1, osv. svar inställda på 0
  • Knappen Avsluta undersökning
  • Knappen Lås/lås upp undersökning
  • Knappen Rensa när Lås undersökning är aktiverad

Starta en Ja/Nej-undersökning

 1. När du har valt att starta en Ja/Nej-undersökning går du till redigeringsfältet Ställ en fråga.
 2. Ange en fråga.
 3. Gå till knappen Starta och använd mellanslagstangenten eller välj starta för att öppna området Ja/Nej-undersökning.
  • Fokus flyttas till rubriken för undersökningsfrågan i undersökningsområdet och användare med skärmläsare kan höra "Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet”.
 4. Undersökningsområdet innehåller följande information:
  • Antal som Inte svarat som motsvarar antalet närvarande
  • Antal Ja-svar
  • Antal Nej-svar
  • Knappen Avsluta undersökning
  • Knappen Lås/lås upp undersökning
  • Knappen Rensa när Lås undersökning är aktiverad

Lås/lås upp undersökning

Lås undersökning

Knappen Lås undersökning låser undersökningen medan den är aktiv och visar antalet svar för alla deltagare. Om undersökningen är låst kan deltagarna inte ändra sina svar.

 • Gå till knappen Lås undersökning i undersökningsområdet och tryck på mellanslagstangenten eller klicka på knappen Lås undersökning.

Lås upp undersökning

Knappen Lås upp undersökning öppnar undersökningen och döljer antalet svar för alla deltagare. Om undersökningen är upplåst kan deltagarna ändra sina svar.

 • Gå till knappen Lås upp undersökning i undersökningsområdet och tryck på mellanslagstangenten eller klicka på knappen Lås upp undersökning.

Rensa svar

När du låser undersökningen syns knappen Rensa i undersökningsområdet.

 1. Gå till knappen Rensa för att återställa undersökningen.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Rensa.
 3. Svarsvärdena återställs till 0 och värdet Inte svarat återställs till antalet närvarande.

Avsluta en undersökning

 1. I undersökningsområdet går du knappen Avsluta undersökning.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Avsluta undersökning.
 3. När undersökningen är slut hör användare med skärmläsare ”Moderatorn avslutade en undersökning” och undersökningsområdet visas inte längre på sidan.
 4. Beroende på webbläsaren flyttas fokus till en av följande platser:
  • Om Collaborate-panelen är stängd: Knappen Öppna Collaborate-panelen.
  • Om Collaborate-panelen är öppen: Den aktiva fliken i Collaborate-panelen

Gör en undersökning med tekniska hjälpmedel


Svara på en undersökning

 1. När man börjar med undersökningen flyttas fokus till frågerubriken i undersökningsområdet. Användare med skärmläsare kan höra ”Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet”.
 2. Nästa innehåll efter rubriken är det antal användare som inte har svarat på undersökningen. Användare med skärmläsare kan höra ”Inget svar, [nummer]”.
 3. Undersökningsalternativen visas efter antalet användare som inte svarat. En alternativknapp används för svarsalternativen.
 4. Tryck på tabbtangenten för att komma åt svarsalternativen.
  1. Om inget svar redan valts, flyttas fokus till det första svarsalternativet.
  2. Om ett svar redan valts, flyttas fokus till det valda svaret.
 5. Om du vill navigera till och välja ett svar trycker du på uppåt- eller nedåtpilen.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att välja det första svaret.
 6. När de navigerar mellan och väljer svar kan användare med skärmläsare också höra antalet befintliga svar. En skärmläsare kan till exempel läsa ”Ja, alternativknapp, inte markerad. [undersökningsfråga], 1 av 2, [antal] svar”.

Visa svar

Om moderatorn slår på alternativet Visa svar visas en siffra efter varje svar i undersökningsområdet.

Färger används tillsammans med siffran för att jämföra svaren visuellt.


Undersökningen är avslutad

När undersökningen är slut kan användare med skärmläsare höra ”Moderatorn avslutade en undersökning” och undersökningsområdet visas inte längre på sidan.

Beroende på webbläsaren flyttas fokus till en av följande platser:

 • Chrome: webbläsarens adressfält
 • Firefox: knappen Öppna sessionsmeny
 • Safari: knappen Dela ljud

Knappen Visa undersökning

När en undersökning har startats visas knappen Visa undersökning på sidan bredvid kontrollen Räck upp handen. Med den här knappen kan du dölja undersökningsområdet.

 1. Gå till knappen Visa undersökning.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj Visa undersökning för att dölja undersökningsområdet.
  • Fokus ligger kvar på knappen Visa undersökning.
  • Om du inte har svarat på undersökningen kan användare med skärmläsare höra ”Visa undersökning, hopfälld knapp”.
  • Om du har svarat på undersökningen kan användare med skärmläsare höra ”Visa växlingsknappen. Du svarade med [Ja, Nej, eller #]” och knappen Visa undersökning kommer visas med [J, N, eller #].
 3. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Visa undersökning för att visa undersökningsområdet.
  • Undersökningsområdet visas på sidan. Fokus flyttas till rubriken för det öppna undersökningsområdet. Användare med skärmläsare kan höra ”Rubriknivå 3 [frågetext]. Undersökningsområdet”.