Toetscombinaties voor afspelen van opnamen

 • Om de opname te onderbreken en weer af te spelen, druk je op de spatiebalk.
 • Om de opname 10 seconden terug of vooruit te spoelen, druk je op de toets pijl-links of pijl-rechts. Je kunt ook op Shift + pijl-links of Shift + pijl-rechts drukken om de markering op de voortgangsbalk met 10 seconden te verplaatsen.
 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om het volume met 5% te verhogen of te verlagen.

Een opname openen via een koppeling

 1. Open de koppeling die je hebt ontvangen van de coördinator van de bijeenkomst
  • Het bericht 'Bezig met laden van opname, [sessienaam] – opname_ [nummer]' wordt weergegeven op de pagina en wordt aan gebruikers van schermlezers voorgelezen als 'Bezig met laden van opname, [sessienaam] – opname_ [nummer]'.
 2. Controleer of de pagina Bb Collaborate-[sessienaam] – opname_ [nummer] is geopend.

Videofuncties

Navigeer op de pagina om de volgende functies te vinden:

 • de knop Opnamemenu

  Hoewel deze knop de eerste functie op de pagina lijkt te zijn, wordt deze knop niet in een logische focusvolgorde weergegeven. Toetsenbordgebruikers moeten vanaf de knop Afspelen achteruit navigeren om deze knop de focus te geven.  

 • de knop Afspelen/Onderbreken
 • de knop 10 seconden terug
 • de schuifbalk [#] minuten [#] seconden van [#] minuten [#] seconden
 • de knop 10 seconden vooruit
 • de schuifbalk [#] minuten [#] seconden van [#] minuten [#] seconden
 • de pop-upknop Gesloten ondertitels

  De knop Gesloten ondertitels is pas beschikbaar in Safari nadat de knop Afspelen is geactiveerd.

 • de knop Fullscreen-modus
 • de knop Chatvenster

Afspelen/onderbreken

 1. Ga naar de knop Afspelen
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Afspelen om de video te starten. 
 3. De video wordt afgespeeld. 
 4. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Onderbreken om de video te onderbreken.

10 seconden terug/vooruit

 1. Ga naar de knop 10 seconden terug
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop 10 seconden terug
  • Het tijdstempel naast de knop 10 seconden terug en vóór de schuifbalk [aantal] minuten [aantal] seconden van [aantal] minuten [aantal] seconden wordt 10 seconden teruggezet.
  • Gebruikers van een schermlezer moeten naar de schuifbalk gaan om de verandering van het tijdstempel te horen als “[aantal] minuten [aantal] seconden van [aantal] minuten [aantal] seconden.” 
 3. Ga naar de knop 10 seconden vooruit.
 4. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop 10 seconden vooruit.
  • Het tijdstempel naast de knop 10 seconden vooruit en vóór de schuifbalk [aantal] minuten [aantal] seconden van [aantal] minuten [aantal] seconden wordt 10 seconden vooruitgezet.
  • Gebruikers van een schermlezer moeten naar de schuifbalk gaan om de verandering van het Tijdstempel te horen als “[aantal] minuten [aantal] seconden van [aantal] minuten [aantal] seconden.”

De schuifbalk [aantal] minuten [aantal] seconden van [aantal] minuten [aantal] seconden 

Ga naar de schuifbalk [aantal] minuten [aantal] seconden van [aantal] minuten [aantal] seconden.

Wijzig de waarde met een van deze ondersteunende technologieën:

 • Alleen toetsenbord: Gebruik de pijl-links en pijl-rechts
 • VoiceOver:
  • Verplaats de focus naar de schuifbalk
  • Ctrl+Option+Shift+pijl-omlaag om naar de schuifbalk te gaan
  • VO-toets + pijl-links of pijl-rechts om de waarde te wijzigen
  • Ctrl+Option+Shift+pijl-omhoog om de schuifbalk te verlaten
 • JAWS, NVDA en ZoomText:
  • Spatiebalk om de schuifbalk te selecteren
  • Pijl-omhoog of pijl-omlaag om de waarde te wijzigen
  • Tab of Shift + Tab om de focus weg te halen van de schuifbalk

  Als je te snel beweegt in JAWS, worden de tijden allemaal in één keer opgelezen.

 • Dragon Naturally Speaking:
  • Druk op de pijl-links of pijl-rechts om de waarde te wijzigen
  • Druk op Esc om de schuifbalk te sluiten

Volume

 1. Ga naar de pop-upknop Volume
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de pop-upknop Volume om de schuifbalk Volume te openen.
 3. Wijzig de waarde met een van deze ondersteunende technologieën:
  • Alleen toetsenbord: Gebruik de pijl-links en pijl-rechts
  • VoiceOver:
   • Verplaats de focus naar de schuifbalk
   • Ctrl+Option+Shift+pijl-omlaag om naar de schuifbalk te gaan
   • Pijl-links of pijl-rechts om de waarde te wijzigen
   • Ctrl+Option+Shift+pijl-omhoog om de schuifbalk te verlaten
  • JAWS:
   • Pijl-omhoog of pijl-omlaag om de waarde te wijzigen
   • Esc om de schuifbalk te sluiten
  • NVDA:
   • Pijl-omhoog of pijl-omlaag om de waarde te wijzigen
   • Shift + Tab en vervolgens de spatiebalk op de volumeknop om de schuifbalk Volume te sluiten
  • Dragon Naturally Speaking:
   • Druk op de pijl-links of pijl-rechts om de waarde te wijzigen
   • Druk op Esc om de schuifbalk te sluiten
 4. Druk op Esc om het menu te sluiten. 
 5. De focus keert terug naar de pop-upknop Volume.

Gesloten ondertitels:

De knop Gesloten ondertitels is alleen beschikbaar in opnamen met ondertitels. Als je ondertitels of een transcriptie van de tekst nodig hebt, neem je contact op met de persoon van wie je de opname hebt gekregen.

 1. Ga naar de pop-upknop Gesloten ondertitels
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de pop-upknop Gesloten ondertitels om het menu Ondertitels te openen.
 3. Ga naar het selectievakje Ondertitels aan
 4. Druk op de spatiebalk of schakel het selectievakje Ondertitels aan in om ondertiteling te activeren. 
  • De ondertitelingsbron wordt weergegeven onder het ingeschakelde selectievakje. 
 5. Druk op Esc om het menu te sluiten. 
  • De focus keert terug naar de pop-upknop Gesloten ondertitels
 6. Ondertitels worden weergegeven in de opname waar ze zijn toegevoegd, onderaan in het midden van de pagina.

Grootte van ondertiteling

Deze optie is alleen beschikbaar in Chrome.

 1. Ga in het menu Gesloten ondertitels naar de pop-upknop Grootte van ondertitels: Gemiddeld.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de pop-upknop Grootte van ondertiteling: Gemiddeld om een menu te openen waarin je de tekengrootte van de ondertitels kunt veranderen.
 3. Druk op Tab of gebruik VO-toets + pijl-links of pijl-rechts om te schakelen tussen de knoppen voor de tekengrootte.
  • Als je NVDA gebruikt, ga je met Tab naar de knop Fullscreen-modus en druk je op Shift + Tab om de focus te verplaatsen naar de lijst met tekengrootten. Ga met Tab naar de knop Grootte.
 4. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop [grootte] om deze in te schakelen.
  • De ondertitels worden groter of kleiner weergegeven op basis van de selectie.
 5. Druk op Esc om het menu te sluiten. 
  • De focus keert terug naar de pop-upknop Gesloten ondertitels
  • Als je NVDA gebruikt, ga jet met Shift + Tab terug naar de knop Gesloten ondertitels en druk je op de spatiebalk om het menu te sluiten.

Fullscreen-modus

 1. Ga naar de knop Fullscreen-modus.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Fullscreen-modus om de opname weer te geven op het volledige scherm.
  • De knop Fullscreen-modus houdt de focus. De tekstbeschrijving verandert in Volledig scherm afsluiten
  • Zeg in Chrome met Dragon Naturally Speaking 'Press Enter' zodra de knop Fullscreen-modus de focus heeft.
 3. Druk op de spatiebalk op de knop Volledig scherm afsluiten of druk op Esc om de oorspronkelijke grootte van het scherm te herstellen. 
  • De knop Volledig scherm afsluiten houdt de focus. De tekstbeschrijving verandert in Fullscreen-modus.

  Als je Esc gebruikt om de fullscreen-modus te openen of te sluiten, gaat de focus naar de knop Afspelen.


Opnamemenu

 1. Ga naar de knop Opnamemenu openen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer het menu Opname openen om het menu Opname te openen.
 3. Ga naar het menu om deze functies te gebruiken:
  • Datum van opname in de indeling dag maand jaar (bijvoorbeeld 10 juni 2019)
  • Kop met de naam van de opname
  • De knop Chat downloaden (als er een transcriptie van de chat beschikbaar is)
  • De knop Ondertitels downloaden (als er een transcriptie van de ondertitels beschikbaar is)
  • Een probleem met een koppeling melden waarmee een Behind the Blackboard-pagina wordt geopend in een nieuw browsertabblad
  • De koppeling Blackboard Collaborate Help, waarmee de Help van Collaborate Ultra voor je rol wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

Transcripties van chat downloaden, indien beschikbaar

 1. Ga naar de knop Chat downloaden
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Chat downloaden
 3. Er wordt een TXT-bestand gedownload. Je browser bepaalt hoe dit gebeurt.
  • Chrome: Onder aan de browser verschijnt een melding dat het bestand wordt gedownload
  • Firefox: Er wordt een browservenster geopend waarin je kunt kiezen waar het gedownloade bestand wordt opgeslagen
  • Safari: Het bestand wordt automatisch opgeslagen in de downloadmap
 4. Het TXT-bestand van de chat kan vervolgens als een afzonderlijk document worden geopend vanuit de opname.

Transcripties van ondertitels downloaden, indien beschikbaar

 1. Ga naar de knop Ondertitels downloaden.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Ondertitels downloaden.
 3. Er wordt een VTT-bestand gedownload. Je browser bepaalt hoe dit gebeurt.
  • Chrome: Onder aan de browser verschijnt een melding dat het VTT-bestand wordt gedownload.
  • Firefox: Er wordt een browservenster geopend waarin je kunt kiezen waar het gedownloade VTT-bestand wordt opgeslagen.
  • Safari: Er wordt automatisch een VTT-bestand geopend en de downloadmap wordt geopend.
 4. Het VTT-bestand met ondertitels kan vervolgens als een afzonderlijk document worden geopend vanuit de opname.

Chatvenster

 1. Ga naar de knop Chatvenster openen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Chatvenster om het chatvenster te openen.
 3. Navigeer vervolgens als volgt op basis van je browser en/of ondersteunende technologie:
 4. Chatberichten bevatten de volgende informatie:
  • Naam van de persoon die de chat heeft gepost als kopje
  • Tijdstempel
  • Tekst van chatbericht of emoji met tekstbeschrijving

Navigeren door chatberichten in Chrome en Firefox

Deze toetsenbordopdrachten werken ook met de schermlezers JAWS en NVDA, en met het hulpprogramma ZoomText om het scherm te vergroten.

 1. Druk op Tab om de chatnavigatie te openen en de focus te verplaatsen naar de knop Volgend chatbericht
 2. Druk op de spatiebalk om het eerste chatbericht te horen
 3. Druk op de spatiebalk om verder door het venster Chatten te navigeren

Naar eerste, vorige en laatste chats gaan in Chrome en Firefox

 • Als je naar een eerder chatbericht wilt gaan, druk je op Shift+Tab totdat je “Knop Vorige chatbericht” hoort. Vervolgens druk je op de spatiebalk om de focus naar het vorige chatbericht te verplaatsen. 
 • Als je naar het eerste chatbericht wilt gaan, druk je op Shift+Tab totdat je “Knop Eerste chatbericht” hoort. Vervolgens druk je op de spatiebalk om de focus naar het eerste chatbericht te verplaatsen.
 • Als je naar het laatste chatbericht wilt gaan, druk je op Tab totdat je “Knop Laatste chatbericht” hoort. Vervolgens druk je op de spatiebalk om de focus naar het laatste chatbericht te verplaatsen.

Door chatberichten navigeren in Safari op een Mac

De schermlezer VoiceOver moet ingeschakeld zijn om door de chatberichten te navigeren, aangezien de Tab-toets normaal gesproken niet werkt in Safari.

 1. Druk op Tab om de chatnavigatie te openen en de focus te verplaatsen naar de knop Volgend chatbericht.
 2. Druk op de VO-toets + spatiebalk om het eerste chatbericht te horen.
 3. Druk op de VO-toets + spatiebalk om verder door het venster Chatten te navigeren.

Naar eerste, vorige en laatste chats gaan in Safari

 • Als je naar een eerder chatbericht wilt gaan, druk je op de VO-toets + pijl-links totdat je “Knop Vorig chatbericht” hoort. Vervolgens druk je op de VO-toets + de spatiebalk om de focus naar het vorige chatbericht te verplaatsen.
 • Als je naar het eerste chatbericht wilt gaan, druk je op VO-toets + pijl-links totdat je “Knop Eerste chatbericht” hoort. Vervolgens druk je op de VO-toets + de spatiebalk om de focus naar het eerste chatbericht te verplaatsen. 
 • Als je naar het laatste chatbericht wilt gaan, druk je op de VO-toets + pijl-rechts totdat je “Knop Laatste chatbericht” hoort. Vervolgens druk je op de VO-toets + de spatiebalk om de focus naar het laatste chatbericht te verplaatsen.

Navigeren in het chatvenster met gesproken opdrachten

 1. Druk op Tab om de chatnavigatie te openen en de focus te verplaatsen naar de knop Volgend chatbericht
 2. Druk op Enter om de focus te verplaatsen naar het eerste chatbericht.
 3. Druk op Enter om verder door het venster Chatten te navigeren.

Naar eerste, vorige en laatste chats gaan met Dragon Naturally Speaking

 1. Selecteer de knop Eerste chatbericht en druk op Enter.
 2. Selecteer de knopVorige chatbericht en druk op Enter. 
 3. Selecteer de knop Laatste chatbericht en druk op Enter.

Terug naar het huidige chatbericht

Zodra een gebruiker begint te navigeren in het venster Chatten, komt de knop Terug naar het huidige chatbericht beschikbaar. Met deze knop kunnen gebruikers die het venster Chatten hebben verlaten, teruggaan naar het chatbericht dat nu de focus heeft. Als je deze knop wilt activeren, doe je het volgende:

Chrome en Firefox:

 • Activeer de navigatiefunctie van het venster Chatten en druk tweemaal op Tab om de knop Laatste chatbericht en het tijdstempel van het huidige chatbericht over te slaan. Druk op de spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het huidige chatbericht. 
 • Vanuit de videobesturingselementen druk je op Shift + Tab totdat je 'Terug naar het huidige chatbericht' hoort. Druk op de spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het huidige chatbericht

Safari

 • Activeer de navigatiefunctie van het venster Chatten en druk tweemaal op Tab om de knop Laatste chatbericht en het tijdstempel van het huidige chatbericht over te slaan. Druk op de VO-toets + spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het huidige chatbericht. 
 • Vanuit de videobesturingselementen druk je op Shift + Tab totdat je 'Terug naar het huidige chatbericht' hoort. Druk op de VO-toets + spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het huidige chatbericht.

Dragon Naturally Speaking

 • Selecteer de knop Terug naar het huidige chatbericht.

ZoomText

 • Als je ZoomText activeert, krijgt het huidige chatbericht automatisch de focus. Gebruikers kunnen met de toets Pijl-omhoog naar het huidige bericht gaan.

Gebruikte combinaties van ondersteunende technologieën en browsers

De stappen op deze pagina zijn voor de volgende combinaties van ondersteunende technologieën en browser:

 • JAWS 2019 en Firefox®
 • JAWS 2019 en ChromeTM
 • NVDA 2019 en Firefox
 • NVDA 2019 en Chrome
 • VoiceOver en Safari®
 • Dragon Naturally Speaking en Firefox
 • Dragon Naturally Speaking en Chrome
 • ZoomText 2019 en Firefox
 • ZoomText 2019 en Chrome
 • ZoomText en Safari