Polls zijn een geweldig middel om je deelnemers betrokken en geïnteresseerd te houden. En je kunt polls overal voor inzetten.

Voorbeeld: Houd de aandacht van je deelnemers vast door ze in de gelegenheid te stellen actief deel te nemen. Begin een discussie door je deelnemers te vragen hoe zij over iets denken. Stel vragen om te zien hoe goed zij je presentatie hebben begrepen. Of gebruik reflectievragen zodat ze beter onthouden wat je hebt gepresenteerd.

Deelnemers reageren op je poll door een selectie te maken uit een tot vijf antwoorden. Jij bepaalt hoeveel keuzemogelijkheden deelnemers zien.

Polls worden niet ondersteund in de app Bb Student. Alle studenten die Bb Student gebruiken, kunnen niet deelnemen aan polls.


Polls maken

Gebruik polls om je deelnemers de mogelijkheid te geven om mee te doen en feedback te geven. 

 1. Open het deelvenster Collaborate.

  Weet je niet waar je het deelvenster Collaborate kunt vinden? Volg een korte introductie.

 2. Selecteer Content delen.
 3. Selecteer Poll uitvoeren.
 4. Selecteer Meerkeuze- of ja/nee-mogelijkheden.
 5. Optioneel: typ de pollvraag of laat het veld leeg. Pollvragen kunnen uit maximaal 110 tekens bestaan.
 6. Als je gebruikmaakt van Meerkeuze, geef dan maximaal 5 antwoordmogelijkheden. Typ je antwoordmogelijkheden of laat het veld leeg. Antwoordmogelijkheden kunnen uit maximaal 90 tekens bestaan. Als je velden van de antwoordmogelijkheden leeg laat, zien deelnemers nummers als keuzes.

  Schermlezers geven alleen de nummers voor elke keuze aan. Als je deelnemers hebt die schermlezers gebruiken of als je de antwoordmogelijkheden leeg laat, zorg er dan voor dat de deelnemers weten welk antwoord bij welk nummer hoort.

 7. Selecteer Starten.

Je poll controleren

Meteen nadat je met je poll bent begonnen, zie je een overzicht met antwoorden op de poll. Dit overzicht geeft je het aantal antwoorden voor elke keuzemogelijkheid. Je ziet zelfs hoeveel deelnemers nog niet hebben geantwoord. Als je wilt zien wat elke deelnemer heeft geantwoord, of zelfs wie niet heeft geantwoord, ga je naar het deelvenster Deelnemers.

Moderators kunnen ook antwoorden geven in de poll. Daarom word je ook meegeteld in het aantal bij Geen reactie.

Het polloverzicht blijft niet geopend. Open dit door Poll uitvoeren te selecteren.

Vanaf dit tabblad kun je ervoor kiezen om de poll te vergrendelen en de antwoorden aan alle deelnemers te tonen of de poll te stoppen.


De poll vergrendelen en de antwoorden aan deelnemers tonen

Selecteer Poll uitvoeren om het polloverzicht te openen. Selecteer Poll vergrendelen om de antwoorden aan alle deelnemers te laten zien. Deelnemers zien alleen het overzicht met de aantallen van de antwoorden.

Selecteer Poll ontgrendelen om de resultaten voor alle deelnemers te verbergen en nieuwe antwoorden toe te staan.


Wat zien deelnemers?

Nadat je de poll hebt gestart, moeten de deelnemers een keuze maken. Ze zien alleen hun antwoordmogelijkheden.

De keuzemogelijkheden verdwijnen, zodat er niets wordt geblokkeerd op het hoofdscherm. Deelnemers kunnen Poll uitvoeren selecteren om de keuzemogelijkheden opnieuw weer te geven.

De deelnemers zien hun eigen keuze nadat ze een keuze hebben gemaakt. Ze krijgen de resultaten van de poll niet te zien tenzij je de antwoorden deelt. Deelnemers zien nooit wat anderen hebben geantwoord.


Hoe stop ik een poll?

Selecteer Poll uitvoeren om het polloverzicht te openen. Selecteer Poll beëindigen om de poll te stoppen.

Pollresultaten Collaborate downloaden


Pollresultaten downloaden

Moderators, cursusleiders en beheerders kunnen het pollrapport van een sessie downloaden. Dit rapport bevat de pollvraag en de manier waarop elke deelnemer heeft gereageerd.

Als je de sessie verlaat, open je het menu Sessie-opties en selecteer je Rapporten weergeven.