Maak live en persoonlijk contact met de studenten in een cursus.

Planningsfunctie van Collaborate

Als je Blackboard Collaborate voor het eerst opent, zie je een intuïtief ontwerp voor het plannen van sessies in de Ultra-ervaring en het bekijken van opnamen. We noemen dit de planningsfunctie van Collaborate.

De planningsfunctie van Collaborate is beschikbaar in Blackboard Learn en LTI-compatibele LMS-cursussen, maar ook rechtstreeks via een webkoppeling. De planningsfunctie van Collaborate is niet beschikbaar in de activiteitenmodule van Blackboard Open LMS Collaborate.

Stel de datum voor je sessie in, de begin- en eindtijd, en laat je studenten weten waar ze de sessie kunnen vinden.

Je vindt deze dingen in de planningsfunctie of sessielijst.

 • Cursusruimte: Boven aan de pagina zie je een cursusruimte. De cursusruimte is een open sessie speciaal voor jouw cursus.

  Deze ruimte is alleen beschikbaar wanneer je vanuit een cursus naar Collaborate gaat.

 • Sessie maken: Je kunt nieuwe sessies maken. Sessies die je maakt, worden weergegeven na de cursusruimte en de knop Sessie maken
 • Sessie-opties: Open het menu Sessie-opties om deel te nemen aan de sessie, of om deze te bewerken of verwijderen. Je kunt ook een gastkoppeling kopiëren en rapporten voor deze sessie bekijken.
 • Menu: Open het menu om te schakelen tussen een lijst met sessies en een lijst met sessieopnamen.

Filteren en zoeken naar sessies

Je kunt de lijst met sessies filteren om alle aanstaande sessies weer te geven, alle vorige sessies of alle sessies in een bepaald datumbereik. Gebruik het filter om snel de sessie te vinden die je zoekt.

Als je weet wat de naam van de sessie is, selecteer je Sessies zoeken en typ je de naam van de sessie.

Deelnemen aan sessies als moderator


Deelnemen aan sessies

In Blackboard Collaborate wordt een unieke sessiekoppeling gegenereerd waarmee je in elke sessie kunt worden geïdentificeerd. Elke koppeling is uniek voor een individuele sessie en een specifieke gebruiker in die sessie. Dit betekent dat de koppeling die je ziet, alleen voor jou en alleen op dat moment werkt. Je kunt de koppeling niet gebruiken in een andere sessie en je kunt de koppeling ook niet delen met een andere gebruiker. Sessiekoppelingen verlopen na vijf minuten.

Als dit wordt aangeboden door je instelling, kun je ook inbellen om te communiceren met andere gebruikers. Zie Deelnemen aan Collaborate via teleconferentie voor meer informatie.

 1. Selecteer in de planningsfunctie de sessie waaraan je wilt deelnemen.
 2. Selecteer Deelnemen aan sessie.

Weet je niet waar je Collaborate moet vinden in je cursus? Vraag de beheerder van je instelling om meer informatie.


Cursusruimte

Overzicht van cursusruimte

De cursusruimte is een open sessie speciaal voor jouw cursus.

Zo is het eenvoudiger voor jou om Collaborate te gebruiken met de Ultra-ervaring in je cursussen. Ook biedt het jou en jouw studenten een handig startpunt voor lessen en spontane bijeenkomsten.

De cursusruimte is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld. Zie De cursusruimte uitschakelen voor meer informatie.

Weet je niet waar je Blackboard Collaborate kunt vinden in je cursus? Ga naar Deelnemen aan sessies en selecteer je LMS.

Selecteer de sessienaam of het menu Sessie-opties om deel te nemen aan de sessie. Er wordt dan een deelvenster geopend met de informatie die je nodig hebt om aan de sessie deel te nemen:

 • De koppeling Deelnemen aan sessie die aan je account is gekoppeld. Selecteer deze koppeling om de sessie te openen. Elke koppeling is uniek voor een individuele sessie en een gebruiker in die sessie. Dit betekent dat de koppeling die je ziet, alleen voor jou en alleen in die sessie werkt. Je kunt de koppeling niet gebruiken in een andere sessie en je kunt de koppeling ook niet delen met een andere gebruiker. Sessiekoppelingen verlopen na vijf minuten.
 • Inbelgegevens, indien beschikbaar

De speciale cursusruimte uitschakelen

Je kunt de sessie van de open cursusruimte uitschakelen, als je niet wilt dat studenten deze bekijken of hieraan deelnemen.

 1. Open het menu Meer voor de cursusruimte.
 2. Selecteer Cursusruimte vergrendelen.

Wanneer de cursusruimte is uitgeschakeld kan er niemand, ook de cursusleider niet, deelnemen .

De beheerder heeft de cursusruimte uitgeschakeld, als deze niet wordt weergegeven of niet kan worden geopend.

Veelgestelde vragen over de cursusruimte van Collaborate


Kunnen mijn studenten de ruimte zonder mij gebruiken?

Ja, de ruimte is ingeschakeld totdat je deze uitschakelt. Zie De cursusruimte uitschakelen voor meer informatie.


Waarom nieuwe sessies maken als ik een cursusruimte heb?

Er zijn verschillende redenen waarom je geplande zou maken ondanks dat je een cursusruimte hebt. Twee voorbeelden:

 • Sessie onder toezicht: wanneer de cursusruimte is ontgrendeld, kan iedereen op ieder gewenst moment deelnemen aan de sessie. Studenten kunnen ook deelnemen aan de sessie als er geen cursusleider aanwezig is. Als je niet wilt dat studenten zonder toezicht deelnemen aan een sessie, vergrendel je de cursusruimte en maak je geplande sessies.
 • Meerdere sessie tegelijk: als je meerdere sessies tegelijk wilt houden zodat studenten deze bijvoorbeeld als een virtuele studieruimte kunnen gebruiken, kun je meerdere sessies maken waaraan de verschillende groepen kunnen deelnemen.

Sessies maken

Collaborate-sessies maken:

Selecteer in de sessielijst van de planningsfunctie Sessie maken. Het deelvenster Sessie maken is ingedeeld op tabbladen.

De tabbladen die je ziet, zijn afhankelijk van als je sessies maakt in je cursus of niet. Er zijn alleen gebeurtenisgegevens nodig om de sessie te maken. De andere tabbladen zijn optioneel.


Gebeurtenisgegevens

Gebeurtenisgegevens bevatten de naam, datum en het tijdstip van een sessie. Bepaal of de sessie openstaand of terugkerendis.

Sessies die langer dan 12 uur duren, worden verbroken. Opnamen zijn ook beperkt tot 8 uur.

Geef de sessie een betekenisvolle naam voor je deelnemers, zodat ze weten waar het voor is.

Collaborate gebruikt de lokale tijdzone van je computer voor de begin- en eindtijd van sessies.

Je kunt gasttoegang ook toestaan vanaf het tabblad Gebeurtenisgegevens.

Bewerk terugkerende sessies

Terugkerende sessies zijn gebaseerd op de eerste sessie in de reeks. Om de tijd van de hele reeks te wijzigen, voer je de update in het eerste moment uit. Het is ook mogelijk om afzonderlijke momenten bij te werken.

 1. Zoek in de planningsfunctie naar de terugkerende sessie.
 2. Zet de sessie open om alle momenten te zien.
 3. Selecteer het menu Sessie-opties en selecteer vervolgens Moment bewerken.
 4. Bewerk het moment en sla het op.

De verbinding van sessies die erg lang duren wordt automatisch verbroken

Sessies die langer dan 12 uur duren, worden standaard verbroken. Hoewel sessies voor elke gewenste tijdsduur kunnen worden gepland en er geen einddatum opgegeven hoeft te worden, komt het niet vaak voor dat iemand langer dan 12 uur achter elkaar in de sessie aanwezig blijft. We gaan er vanuit dat dit niet de bedoeling is en verbreken de verbinding met de ruimte. Deelnemers kunnen zich opnieuw bij de sessie aansluiten, mocht dat nodig zijn.


Gasttoegang

Gasten zijn deelnemers die zich niet hoeven aan te melden bij de sessie of zich inschrijven bij de cursus om deel te nemen aan de sessie. Gasten hebben geen verificatie nodig.

Wanneer je gasttoegang toestaat, is er een gastkoppeling beschikbaar voor de sessie. Deze koppeling is een openbare koppeling die gebruikt en gedeeld kan worden door iedereen. Iedereen met de gastkoppeling kan deelnemen aan de sessie.

Gasttoegang is standaard uitgeschakeld om de toegang tot geverifieerde deelnemers te beperken. Als je de sessie veilig wilt houden, gebruik je geen gastkoppelingen.

Meer informatie over sessiebeveiliging

Nadat je gasttoegang hebt toegestaan, kies je een rol voor je gasten op basis van de machtigingen die je wilt geven. Zorg ervoor dat je de verschillende rollen en de bijbehorende machtigingen begrijpt voordat je ze aan gasten toewijst.

Meer informatie over rollen en machtigingen

Als je wilt dat deelnemers teleconferentie kunnen gebruiken in je sessie, zijn anonieme inbelgegevens ook beschikbaar. Net als bij gastkoppelingen, kan iedereen met de inbelgegevens deze gebruiken. Je weet ook niet wie de deelnemer is, aangezien deze anoniem is. Als je de sessie veilig wilt houden, deel je geen anonieme inbelgegevens. Deelnemers kunnen nog steeds teleconferenties gebruiken, maar met inbelgegevens ter verificatie.

Meer informatie over Collaborate-teleconferenties

Gasttoegang verwijderen

Als je gasttoegang hebt toegestaan en later van gedachten verandert, schakel je het selectievakje Gasttoegang uit in het tabblad Gebeurtenisgegevens van de sessie. Alle gastkoppelingen die eerder zijn gedeeld, werken niet meer. De sessie is nog steeds actief, maar de gastkoppeling is verbroken. Deelnemers moeten deelnemen vanuit je cursus of e-mailuitnodiging.

Groepssessies


Groepssessies

Verbeter cruciaal denken, probleemoplossing, aanpassingsvermogen en communicatie met groepssessies. Er zijn verschillende manieren om groepssessies op te zetten.

 • Parallelgroepen: Gebruik parallelgroepen tijdens een sessie voor groepssamenwerking.
 • Meerdere sessies: Maak meerdere sessies. Als je meerdere sessies tegelijk wilt houden zodat studenten deze bijvoorbeeld als een virtuele studieruimte kunnen gebruiken, kun je meerdere sessies maken waaraan de verschillende groepen kunnen deelnemen.
 • Tool voor cursusgroepen: Voor langdurig groepswerk kun je groepen maken in je cursus en deze toegang geven tot een Collaborate-sessie.

Deelnemers uitnodigen

Studenten die zijn ingeschreven bij je cursus hebben automatisch toegang tot een sessie zodra deze beschikbaar is. Het is een goed idee om de instelling Standaardrol voor deelnemers in te stellen op Deelnemer in Sessie-instellingen, tenzij je wilt dat studenten deelnemen als presentatoren of moderators.

Het is mogelijk dat studenten niet altijd op de hoogte zijn van nieuwe sessies. Informeer ze daarom wanneer en hoe ze kunnen deelnemen.