Het deelvenster Content delen zoeken

 1. Ga vanuit het venster Collaborate naar het tabblad Content delen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer Content delen om het tabblad te openen.
 3. Zoek het kopje Content delen met behulp van de betreffende sneltoetscombinaties, de Tab-toets of visueel.
 4. Navigeer verder in het deelvenster om naar de volgende functies te gaan:
  • Het kopje Primaire inhoud
   • De knop Leeg whiteboard delen
   • De knop Toepassing/scherm delen
   • De knop Bestanden delen
  • Het kopje Secundaire inhoud
   • De knop Poll uitvoeren
   • De knop Tijdslimiet
  • Het kopje Interactie
   • De knop Parallelgroepen

Het whiteboard delen

 1. Ga naar de knop Leeg whiteboard delen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Leeg whiteboard delen om het whiteboard te openen in de hoofdsectie met inhoud.
  • De knop Leeg whiteboard delen in het deelvenster Content delen houdt de focus.
  • De meldingstekst Whiteboard delen wordt weergegeven onder de Leeg whiteboard delen en wordt aan gebruikers van schermlezers voorgelezen als "Whiteboard delen, het whiteboard wordt gedeeld" of vergelijkbare tekst.

Meer informatie over het whiteboard


Een toepassing of het scherm delen

Toepassingen moeten zijn geopend om ze te kunnen delen. Als de toepassing niet geopend is, wordt deze niet weergegeven als een optie om te delen.

 1. Ga naar de knop Toepassing/scherm delen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer Toepassing/scherm delen om een dialoogvenster van het besturingssystemen te openen of het deelvenster Toepassing/scherm delen in Collaborate. 
  • In ChromeTM en Edge®  worden dialoogvensters van het besturingssysteem geopend
  • In Firefox®  wordt het deelvenster Toepassing/scherm delen van Collaborate geopend
  • Safari®  wordt niet ondersteund
 3. Volg de instructies in je browser om een toepassing of scherm te selecteren om te delen, en voor het inschakelen van Flash
  • De knop Toepassing/scherm delen in het deelvenster Content delen houdt de focus.
  • De meldingstekst Je deelt een toepassing wordt weergegeven onder de knop Toepassing/scherm delen en wordt aan gebruikers van schermlezers voorgelezen als "[naam van presentator] deelt een toepassing" of vergelijkbare tekst.

Meer informatie over het delen van een toepassing


Bestanden delen

Inhoud gedeeld vanuit Bestanden delen kan worden aangeboden aan gebruikers van een schermlezer, op voorwaarde dat de inhoud van het gedeelde bestand toegankelijk is.

 1. Ga naar de knop Bestanden delen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Bestanden delen om het deelvenster Bestanden delen te openen.
 3. Navigeer naar het deelvenster om de volgende functies te ontdekken:
  1. De knop Selecteren om afbeeldingen, PowerPoint- of PDF-bestanden toe te voegen, visueel weergegeven als Bestanden toevoegen.
  2. Lijst met bestanden die zijn gegroepeerd onder de kopjes Bestanden hoofdruimte en Bestanden parallelgroep.
   • Deze kopjes worden alleen weergegeven als er bestanden zijn opgeslagen. 
   • Bestanden in de hoofdruimte zijn bestanden die worden opgeslagen in de hoofdruimte van de sessie. 
   • Bestanden van een parallelgroep zijn bestanden in parallelgroepen die worden opgeslagen in de hoofdruimte.

Meer informatie over het delen van bestanden

Bestanden toevoegen

 1. Ga naar de knop Selecteren om afbeeldingen, PowerPoint- of PDF-bestanden toe te voegen, visueel weergegeven als Bestanden toevoegen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop om de bestandsmap van het besturingssysteem te openen.
 3. Gebruik standaardopdrachten om een bestand op de computer te selecteren.
  • Er wordt een melding over het uploaden weergegeven op de pagina en deze wordt ook opgelezen aan gebruikers van een schermlezer.
 4. Nadat het bestand is geüpload, wordt het weergegeven onder het kopje Bestanden hoofdruimte met het aantal pagina's waaruit het document bestaat.
 5. Om het bestand te delen, druk je op de spatiebalk of selecteer je de knop Nu delen om het deelvenster Voorbeeld van dia's te openen.
 6. Ga naar Dia 1 en druk op de spatiebalk of selecteer 1 om te beginnen met delen. 
  • De knop Bestanden delen in het deelvenster Content delen houdt de focus.
  • De meldingstekst [bestandsnaam] wordt gedeeld wordt weergegeven onder de knop Bestanden delen in het deelvenster Content delen en wordt aan gebruikers van schermlezers voorgelezen als "Het whiteboard wordt gedeeld; het whiteboard wordt gedeeld [bestandsnaam]" of een vergelijkbare tekst.

Bestandsopties

 1. Ga in het deelvenster Bestanden delen naar de pop-upknopBestandsopties [naam].
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Bestandsopties [naam]om het menu Bestandsopties [naam] te openen.
 3. Navigeer verder in het menu Bestandsoptiesom de volgende functies te vinden: 
  • De knop Bestand verwijderen
  • De knop Bestandsnaam wijzigen

Hulpmiddelen voor aantekeningen met ondersteunende technologie


Hulpmiddelen voor aantekeningen

Aantekeningen zijn niet toegankelijk voor gebruikers van schermlezers zonder dat iemand anders uitlegt wat er op het scherm wordt weergegeven.

Als een bestand of whiteboard is gedeeld, ga je naar de hoofdpagina waar je de volgende functies vindt:

 1. De knop Selecteren
 2. De knop Aanwijzer
 3. De knop Potlood
 4. De pop-upknop Vormen
  1. De knop Rechthoek
  2. De knop Ellips
  3. De knop Lijn
 5. De knop Tekst
 6. De knop Wissen
 7. De pop-upknop Kleuren (wordt weergegeven wanneer Potlood of Tekst is geselecteerd)
 8. De knop Stoppen met delen (rollen Presentator en Moderator)
 9. De wisselknop Weergavebediening weergeven
  1. De knop Inzoomen
  2. De knop Uitzoomen
  3. De knop Optimaal aangepast
  4. De knop Werkelijke grootte

Selecteer een knop met de spatiebalk of de knop Selecteren.

Gebruikers met de functie Spraak-naar-tekst kunnen aanvullende besturingselementen gebruiken, zoals een muisraster om tekst toe te voegen of te tekenen op het whiteboard of andere gedeelde inhoud.


Stoppen met delen

 1. Als je het delen van het whiteboard, een toepassing of scherm of bestanden wilt stoppen, ga je naar de knop Stoppen met delen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Stoppen met delen.
  • Whiteboard: De meldingstekst “Whiteboard wordt gedeeld” wordt weergegeven onder de knop Leeg whiteboard delen en wordt aan gebruikers van schermlezers voorgelezen als “Whiteboard wordt gedeeld. Het whiteboard wordt niet meer gedeeld”.
  • Toepassing/scherm: De meldingstekst [naam] deelt een toepassing wordt niet meer weergegeven onder de knop Toepassing/scherm delen en dit wordt aan gebruikers van schermlezers aangegeven als "delen van toepassing is gestopt" of een vergelijkbare tekst.
  • Bestanden voor presentatoren en moderators: De focus gaat naar het kopje Bestanden delen in het deelvenster Bestanden delen en wordt aan gebruikers met een schermlezer voorgelezen als "Kopniveau 1, bestanden delen, hoofd" of vergelijkbare tekst.
  • Bestanden voor deelnemers: De meldingstekst [bestandsnaam] wordt gedeeld wordt niet meer weergegeven onder de knop Bestanden delen in het deelvenster Content delen en dit wordt aan gebruikers van schermlezers voorgelezen als "Het whiteboard wordt niet meer gedeeld" of vergelijkbare tekst.