Dette hjelpeemnet dokumenterer Blackboard Collaborate-startprogrammet som er tilgjengelig i versjon 4.4 eller nyere av Blackboard Collaborate Building Block.

Hvis du ikke kan starte Blackboard Collaborate med .collab-filen, kan du lese de følgende emnene i rekkefølgen de er oppgitt i, for å feilsøke problemet.

For å finne vanlige spørsmål om oppgaver og andre artikler som kan være til hjelp, kan du åpne Collaborate-kunnskapsbasen og søke etter «startprogram».


Bekreft at Collaborate-startprogrammet er installert

Som førstegangsbruker får du en melding fra Blackboard Collaborate om å laste ned startprogrammet når du velger  Bli med i rommetRomdetaljer-siden eller en innspillingslenke i Innspillinger-tabellen. Nettleseren prøver å finne startprogrammet for å se om det allerede er installert. Hvis nettleseren finner Collaborate-startprogrammet, hopper du over Er dette den første gangen du bruker Blackboard Collaborate?-vinduet neste gang du blir med i en økt eller spiller en innspilling.

Det kan imidlertid hende at nettleseren ikke oppdager at du allerede har installert startprogrammet, hvis

 • du tømte hurtigbufferen og informasjonskapslene forrige gang du lukket nettleseren
 • du bruker sikker eller privat surfing
 • du installerte startprogrammet i en annen nettleser enn den du bruker nå

For å bekrefte at startprogrammet er installert, kan du se etter det på systemet ditt.

 • I Windows: Startprogrammet kalles Win32Launcher.exe. Det installeres som standard i denne mappen:

  C:\Users\\AppData\Local\Programs\Blackboard\Blackboard Collaborate Launcher

  Du kan også se etter Blackboard Collaborate-startprogrammet i Kontrollpanel under Programmer og funksjoner eller i Start-menyen.

  Brukere med Windows 8 eller nyere finner startprogrammet på Start-siden i Metro-visningen.

 • På Mac: Startprogrammet heter Blackboard Collaborate Launcher. Det installeres som standard i Nedlastinger-mappen. Men når du åpner .collab-filer, kan du velge å flytte det til Applikasjoner-mappen i stedet, så sjekk der også.

Installer startprogrammet, hvis du ikke har gjort det allerede.


Velg et program for .collab-filer

Datamaskinen din vet kanskje ikke hvilket program som trengs for å åpne .collab-filer. Vanligvis blir filtilknytningen mellom startprogrammet og .collab-filer opprettet når startprogrammet installeres. Men hvis dette ikke skjer, kan du gjøre det selv via operativsystemet eller, hvis du bruker Firefox, i nettleseren.

Operativsystem

Du kan finne veiledning om hvordan du oppretter filtilknytningen via operativsystemet ditt, ved å gå til Collaborate-kunnskapsbasen og søke etter «filtilknytninger».

Firefox

Windows

Opprett filtilknytningen via Firefox-alternativene.

 1. I Tools-menyen velger du Options og deretter Applications-fanen.
 2. For innholdstypen Blackboard Collaborate Session velger du Use other... i kolonnen Handling.
 3. Velg Blackboard Collaborate Launcher i Select Helper Application-vinduet.

Mac

Opprett filtilknytningen via Firefox-valgene.

 1. I Firefox-menyen velger du Preferences og deretter Applications-fanen.
 2. For collab file-innholdstypen må du velge Use other… i kolonnen Handling
 3. Velg Blackboard Collaborate Launcher i Select Helper Application-vinduet.

Tøm bufferen

Hvis du har installert startprogrammet og opprettet filtilknytningen, men fortsatt har problemer med å starte .collab-filen, kan du prøve å tømme startprogrammets Java-buffer.

 1. Åpne startprogrammet.
 2. Åpne Avansert-fanen, og velg Tøm bufferen.

Installer Collaborate-startprogrammet på nytt

Hvis alle andre løsninger mislykkes, kan du avinstallere startprogrammet og installere det på nytt.

Avinstaller startprogrammet

Før du installerer startprogrammet på nytt, må du avinstallere den gjeldende forekomsten av installasjonsprogrammet.

 • I Windows kan du åpne Programmer og funksjoner i Kontrollpanel og avinstallere Blackboard Collaborate Launcher.
 • På Mac kan du åpne Nedlastinger -mappen eller Applikasjoner-mappen – hvis du la startprogrammet der – og dra Blackboard Collaborate Launcher til papirkurven.

Installer startprogrammet på nytt

Det er to måter å laste ned installasjonsprogrammet for startprogrammet på: