Slå på lyd og video

Etter at du har konfigurert lyd og video, slå på både kameraet og mikrofonen for å bli sett og hørt.

Moderatorer kan dempe lyden fra deltakere når som helst i løpet av økten. Du blir varslet hvis en moderator har slått av lyden din. Det er lurt å la videoen være på og slå av mikrofonen når du ikke snakker. Få flere tips i Anbefalte fremgangsmåter for økter.

Bruk mikrofon- og kameraikonene nederst i hovedområdet eller innholdspresentasjonsområdet. Trykk på Alt + M på tastaturet for å slå mikrofonen av eller på. Trykk på Alt + C for å slå kameraet av eller på.

Mikrofonen er aktiv etter at du slår den på, men du kan se videoen din før andre kan se deg.

Videoen din virker unormal for deg. Dette er normalt. Du vises riktig for andre i økten og i opptak. Du vises ikke bakover for andre deltakere eller i opptak. Video er bare avspeilet i forhåndsvisningsvinduet.

Når videoen din er på, får du se deg selv i en miniatyrvisning langs bunnen av hovedinnholdsområdet. 

Slik ser du andre

Collaborate tilbyr en personlig tilpasset læringsopplevelse som tilpasses behovene og preferansene dine. Du bestemmer hvor mange videoer du vil se, og hvor fremtredende disse videoene skal være med Gallerivisning, Flisvisning og Høyttalervisning.

Gallerivisning er ikke tilgjengelig i Safari® på iOS eller iPadOS for tiden. 

Hvor mange videoer du ser, avhenger av støtte for nettleseren, enheten og øktstørrelsen. Du ser også færre videoer hvis du har Øktmeny eller Collaborate-panelet åpent.

Gallerivisning

Høyttalervisning

Flisvisning

Høyttalervisning er standardvisningen når du blir med. Velg knappen Endre visning oppe i høyre hjørne av skjermen for å bytte mellom visninger.

Hvis deltakerne ikke har videoen sin på, vises profilbildet deres i videoområdet i stedet.

Gallerivisning

Teksting skrevet av en tekster  er for øyeblikket ikke synlig for deltakere som bruker Galleri-visningen. Direkteteksting vil bli synlig i en fremtidig versjon. Hvis du trenger teksting, må du bytte til Høyttalervisning.

Gallerivisning er ikke tilgjengelig i Safari® på iOS eller iPadOS for tiden.

Du kan se flest mennesker med gallerivisning. Med denne visningen kan du se opptil 25 deltakere på en side. 

Hvor mange videoer du ser, avhenger av støtte for nettleseren, enheten og øktstørrelsen. Du ser også færre videoer hvis du har Øktmeny eller Collaborate-panelet åpent.

Deltaker -videoer er i alfabetisk rekkefølge. Moderatorer vises i begynnelsen av listen på den første siden. 

Gallerivisningsverktøy

Bruk pilene på begge sider av galleriet for å se flere videoer.Når du går mellom sider, vises videoen til den som snakker som et miniatyrbilde nederst til høyre i hovedinnholdsområdet.    

Bruk zoomkontrollene til venstre på skjermen for å se færre og større videoer om gangen eller omvendt.

Pek på en deltaker og velg Deltakerkontroller for å sende dem en privat chat.

Slå gallervisning av eller på

Strømming av videoer kan kreve mye fra nettverkstilkoblingen eller systemet ditt. 25 videoer er mye strømming av videoer. Collaborate kan slå av Gallerivisning når det er for mye som skal til for å forbedre opplevelsen. Du kan også slå av Gallerivisning hvis du vil.

Gå til Mine innstillinger, åpne Lyd- og videoinnstillinger, og fjern avmerkingen for Automatisk (anbefalt) under Videokvalitetsopplevelse.

Merk av for Automatisk (anbefalt) når du vil slå på Gallerivisningen igjen.

Collaborate session with the banner alert about gallery view turning off and setting in My settings highlighted.

 

Flisvisninger og høyttalervisninger

Flisvisning er ikke tilgjengelig i Safari® på iOS eller iPadOS for tiden.

Flisvisninger og høyttalervisninger fremhever hvem som snakker. Disse visningene viser opptil fire videoer der én video er større enn de andre. Denne større videoen viser hvem som snakker, så du kan se dem klarere. Etter hvert som diskusjonen utspiller seg, endres den større videoen så den samsvarer med den som snakker. 

I begge visningene kan du holde pekeren over en deltaker og velge Deltakerkontroller for å sende dem en privat chat.

Den eneste forskjellen mellom flisvisning og høyttalervisning er grafikken. Prøv begge, og se hva du foretrekker.

Høyttalervisning

Flisvisning

Fest videoer

Vi vet at det er viktig at du velger hvem du vil fokusere på i økter.Det kan være lurt å følge en tegnspråktolker, holde fokuset på læreren eller se studiekameratene sine. Lås videoer slik at de alltid er tilgjengelige.

Når du låser en video, flyttes den til toppen av listen og festes, eller forankres der. Det endrer ikke antallet videoer du ser, bare rekkefølgen du ser dem i.

Bruk zoomkontrollene hvis du vil snevre inn fokuset enda mer.

Du kan låse mer enn én video. Låste videoer vises i rekkefølgen de ble låst i. Den første videoen du låser, er alltid den første videoen du ser. Aktive høyttalervideoer følger låste videoer.

Det er bare du som vet hvem du har låst. Videoer er bare låst i visningen din. Ingen andre ser hvilke du låste, og personene du låser, blir ikke varslet.

Låste videoer forblir låst inntil du løsner dem eller forlater økten. Låste videoer festes selv når du går inn i utbrytergrupper.

Bruk Deltakerkontroller i Deltakerlisten eller nede til høyre på en video for å låse og låse opp videoer.

Presentasjoner med video på

Uansett hvor mange som bruker video, når noen presenterer fyller det delte innholdet skjermen. Et miniatyrbilde av den som snakker, vises under innholdet. Bruk miniatyrbildet for å bytte mellom innhold og videoer.

Velg miniatyrbildet for videoen for å fylle skjermen med deltakervideoer. Det delte innholdet vises nå i miniatyrbildet. Videoene vises i visningen du har valgt: Galleri, Flislagt eller Høyttaler. Velg miniatyrbildet for innholdet for å gå tilbake til det delte innholdet.

Gallerivisning er ikke tilgjengelig i Safari® på iOS eller iPadOS for tiden.

Hvis du er i Gallerivisning, kan du bruke zoomkontrollene for å se høyttalerne klarere.

Sett opp lyd og video

Du må gi nettleseren tillatelse til å bruke mikrofonen og kameraet for å bruke den i en økt.

Enkelte nettlesere trenger tilgang til mikrofonen for å spille av lyd – selv om du ikke har tenkt til å si noe. For å høre andre i økten må du gi nettleseren tilgang til mikrofonen.

Du blir bedt om å gjøre dette når du først deltar i en økt eller når du først slår på lyd og video. Følg disse trinnene for å starte konfigureringen av lyd og video når som helst:

  1. Åpne Mine innstillinger. Velg profilbildene dine og deretter navnet ditt. Eventuelt kan du åpne Collaborate-panelet og velge Mine innstillinger.
  2. Velg Konfigurer kameraet og mikrofonen.
  3. Velg mikrofonen du vil bruke. Når Collaborate mottar lyd fra deg, får du beskjed om at du høres bra ut. Velg Ja – det funker for å fortsette.
  4. Velg kameraet du vil bruke. Når Collaborate mottar video fra deg, får du beskjed om at du ser bra ut. Velg Ja – det funker for å fortsette. Videoen din virker unormal for deg. Dette er normalt.

Videoen din vises riktig for andre i økten og i opptak. Du vises ikke bakover for andre deltakere eller i opptak. Video er bare avspeilet i forhåndsvisningsvinduet.

Som standard deles verken lyden eller videoen din når du er ferdig med konfigureringen. Slå på videoen din når du er klar.

Har du problemer med å konfigurere lyd og video med JAWS og VoiceOver? Gå til feilsøkingen, og finn frem til brukerstøttesiden for nettleseren du bruker.

Problemer med lyd og video

Hvis du har problemer med lyden eller videoen, bør du sjekke økt- og nettleserinnstillingene.

Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte institusjonsadministratoren din for å få hjelp. Hvis du ikke vet hvordan du kontakter institusjonens brukerstøtte, kan du søke opp universitetet ditt med brukerstøttetjenesten vår.

Dynamiske justeringer

Collaborate justerer båndbredden for sending og mottak dynamisk etter kvaliteten på Internett-tilkoblingen din. Båndbreddebruken for video justeres oppover og nedover i takt med at tilkoblingen blir bedre eller verre.

I noen situasjoner kan det være nødvendig med ytterligere justeringer. Collaborate kan gjøre betydelige endringer i opplevelsen for å tilpasse seg et større spekter av tilkoblingsfeil.

Du blir varslet når opplevelsen endres, og du får vite hvorfor det har skjedd.

Mer om nettverkstilkoblinger