Øktroller i Collaborate

Deltakere kan være moderatorer, presentatører, deltakere og tekstere i Ultra-opplevelsen.

Lurer du på hvem som er hvem? Åpne Deltakere-panelet for å finne det ut.


Moderator

Moderatorer har full kontroll over alt innhold som deles. De kan gjøre deltakere til presentatører eller moderatorer. Moderatorer kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og de kan ta ned hendene. De kan fjerne deltakere fra økter, men de kan ikke fjerne andre moderatorer. Moderatorer kan angi øktinnstillinger, deriblant bestemme hva deltakere kan og ikke kan gjøre.

Mer om å være moderator


Presentatør

Presentatør-rollen er designet for å gi studenter muligheten til å presentere, uten å gi dem alle moderatorrettighetene. Presentatører kan laste opp, dele, redigere og stoppe deling av innhold. De kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og de kan ta ned hendene.

Mer om hvordan du presenterer


Deltaker

Deltakere kan slå av og på varslinger, for eksempel varslinger som vises når andre blir med i eller forlater økter eller når noen publiserer noe i chatten. Moderatorer kan bestemme om deltakere skal kunne dele lyd og video, chatte, tegne på tavlen eller dele filer.

Mer om å være deltaker


Tekster

Tekster-rollen er designet for å gi studenter som er døve eller har nedsatt hørsel, samt studenter som har et annet morsmål enn moderatoren, en lett tilgjengelig læringsopplevelse. En deltaker blir tildelt denne rollen av en moderator. Teksteren får et område hvor vedkommende kan skrive det som blir sagt. Andre deltakere kan se hva teksteren skriver, i sanntid. Du kan ha flere tekstere for flere språk.

Mer om å være tekster


Deltakerliste i Collaborate

Hvor ser jeg hvem som deltar?

Åpne Deltakere-listen for å se alle deltakere. Åpne Collaborate-panelet og velg Deltakere.

Attendees list panel is open. Attendees are grouped as moderators, presenters, and participants.

Kort fortalt ser du følgende:

  • Rollen til hver av deltakerne. Vi har gruppert deltakere etter roller for å gjøre det lettere å se hvem som kan gjøre hva i økten.
  • Deltakere som rekker opp hånden. Deltakere som rekker opp hånden, vises øverst på rollelisten.
  • Deltakernes status eller tilbakemelding.
  • Deltakere med mikrofonen aktivert.

Bla gjennom deltakerlisten eller åpne Flere alternativer øverst i panelet, og velg Søk. Du kan skjule listene Deltakere og Foredragsholdere.

Hold markøren over en deltaker for å se mer informasjon, for eksempel vedkommendes nettverkstilkobling. Moderatorer kan velge Deltakerkontroller ved siden av navnet på en deltaker for å forfremme, ignorere eller fjerne vedkommende.

Hvis du bruker tastaturnavigering, trykk på fanen øverst på panelet for å finne "Tilgangsliste for deltakere". "Tilgangsliste for deltakere" er ikke synlig med mindre fokuset er på den. Trykk på mellomromstasten for å aktivere den. Moderatorer kan nå bruke Tab-tasten til å bevege seg mellom kontrollene for de ulike deltakerne.


La Deltakere-panelet være åpent hele tiden

Du kan la Deltakere-panelet være åpent. Du kan chatte med andre og se alle i økten samtidig. Du kan se hvem som er borte, har mikrofonen på eller har problemer med å koble seg til nettverket. Alt dette mens du chatter og deltar i økten.

Du må løsne Deltakere-panelet for å holde det åpent. Det er to måter å gjøre dette på:

  1. Åpne Collaborate-panelet. Dra og slipp Deltakere-ikonet i hovedområdet.
  2. Åpne Collaborate-panelet og velg Deltakere. Velg Flere alternativer øverst i panelet. Velg Koble fra panel.
Shows the flow of detaching the Attendees list from the Collaborate panel.

Hoveddelen justerer seg slik at du fortsatt kan se alt innholdet. Videoer, innhold, tavler og applikasjoner som deles, blir flyttet til venstre for å gjøre plass til panelet. Collaborate-panelet har nå bare fanene Chat, Del innhold, og Mine innstillinger.

Du kan lukke panelet når som helst. Velg deltakere-panelet og dra det tilbake til Collaborate-panelet. Eller velgFlere alternativerøverst på Deltakere-panelet og velg Sammenslå panel.

Attendees list more controls menu is open with the Find Attendee and Merge panel options.