Åpne Mine innstillinger

 1. I Collaborate-panelet, kan du gå til Mine innstillinger -fanepanelet.
 2. Trykk mellomrom eller velg Mine innstillinger-fanepanelet for å åpne.
 3. Finn Mine innstillinger-overskriften med tastatursnarveier for overskrifter, Tab-tasten eller visuelt.
 4. Fortsett å navigere i panelet for å finne følgende funksjoner:
  • Endre profilbildet ditt-knapp
  • Lyd- og videoinnstillinger-fane
  • Varslingsinnstillinger-fane
  • Øktinnstillinger-fane, kun for sensorer 
  • Rapporter et problem-knapp

Endre profilbildet ditt

 1. I Mine innstillinger-fanen, gå til knappen Endre profilbildet ditt.
 2. Trykk mellomrom eller velg knappe Endre profilbildet ditt for å åpne panelet Endre profilbildet ditt.
 3. Naviger til panelet Endre profilbildet ditt, og velg ett av følgende:
  • Last opp-knapp
  • Ta bilde fra kamera-knapp

Last opp

 1. For å laste opp et profilbilde, trykk mellomrom eller velg Velg for å laste opp et bilde -knappen, som vises visuelt sammen med teksten Last opp, dra bilde.
 2. Det opprinnelige operativ systemmappen åpnes automatisk. Bruk standardteknikker for navigasjon og interaksjon for å velge profilbildet ditt.
 3. Når du har valgt profilbildet ditt, blir et dialogvindu med overskriften Beskjær og lagre bildet, tilgjengelig.
 4. Du kan velge bildet ved å gå til Jeg liker det! -Knappen og trykk mellomrom, eller velg den.
  • Et bilde med gjestenavnet du skrev inn da du ble med i økten som alternativ tekst, legges til i panelet Endre profilbildet ditt.
 5. Du kan avbryte ved å gå til Avbryt-knappen og trykk mellomrom, eller klikke på den.
  • Fokuset returneres til panelet Endre profilbildet ditt .

Fjern

 1. For å fjerne et profilbilde, mellomrom eller velg Fjern gjeldende profilbilde-knappen, som vises visuelt sammen med teksten Fjern.
 2. Bildet fjernes fra panelet Endre profilbildet ditt.

Ta bilder fra kamera

 1. For å ta et bilde i Collaborate-programmet kan du gå til og trykk mellomrom eller trykke på Ta opp bilder fra kamera-knappen.
 2. Et dialogvindu med overskriften Ta bilde og beskrivelse «Ta et bilde av deg selv for å bruke det som profilbilde. Ikke bekymre deg. Du kan prøve på nytt hvis det ikke ser bra ut."
 3. Gå til og trykk mellomrom, eller trykk på Ta bilde-knappen.
  • Et bilde med gjestenavnet du skrev inn da du ble med i økten som alternativ tekst, legges til i panelet Endre profilbildet ditt.
 4. Du kan avbryte ved å gå til Avbryt-knappen og trykk mellomrom, eller klikke på den.
  • Fokuset returneres til panelet Endre profilbildet ditt .

Lyd - og videoinnstillinger

 1. I Mine innstillinger-fanen, gå til Lyd-og videoinnstillinger-fanen.
 2. Bekreft at fanen er utvidet, og fortsett å gå til følgende funksjoner:
  • Sett opp kamera og mikrofon-knapp
  • Bruk telefonen din for lyd -knapp
   • Veksler til å vise en tekstbeskrivelse med telefonnummeret og PIN-koden for økten. Når du har valgt å bruke telefonen din, kan du ikke gå tilbake til å bruke datamaskinens lyd-kontroller. Dette er en feil som alle brukere opplever.
  • Høyttalervolum-glidebryter
   • Bruk venstre eller høyre pil tast med tastaturet eller
   • Bruk Trykk på venstre piltast eller trykk på høyre piltasten
  • Mikrofonvolum-glidebryter
   • Bruk venstre eller høyre pil tast med tastaturet eller
   • Bruk Trykk på pil venstre-tasten eller trykk på høyre pilens for stemmekommandoer
  • Vis teksting for hørselshemmede (når tilgjengelig)-avkryssingsrute
   • Trykk mellomrom eller kyss av Vis teksting for hørselshemmede (når tilgjengelig) -avkryssingsruten når aktivert
   • Vis teksting for hørselshemmede (når tilgjengelig)-avkryssingsrute deaktiveres automatisk

Konfigurer kamera og mikrofon

 1. I listen under Lyd-og videoinnstillinger, kan du gå til Konfigurer kameraet og mikrofonen din-knappen.
 2. Trykk mellomrom eller trykk på Konfigurer kameraet og mikrofonen din-knappen for å åpne Lydprøve (1 av 2)-dialogboksen.
 3. Naviger dialogen for å finne følgende funksjoner:
  • Du høres bra ut-fremdriftsindikator

   Indikatoren gjengis ikke til skjermlesere.

  • Velg mikrofon velg felt
   • Hvis det bare er én mikrofon, er ikke dette valg-feltet interaktiv
  • Nei – jeg trenger hjelp-knapp

   Nei – jeg trenger hjelp-knappen åpner hjelpetemaet for feilsøking for nettleseren.

  • Ja – det fungerer-knapp
 4. Trykk mellomrom eller velg Ja – det fungerer-knappen for å åpne Videoprøve (2 av 2).
 5. Naviger dialogen for å finne følgende funksjoner:
  • Video

   Video er ikke gjengitt for skjermlesere

  • Velg kamera -valgfelt
   • Hvis det bare er ett kamera, er ikke dette valgfeltet interaktiv
  • Nei – jeg trenger hjelp-knapp

   Nei – jeg trenger hjelp-knappen åpner hjelpetemaet for feilsøking for nettleseren.

  • Ja – det fungerer-knapp
 6. Trykk mellomrom eller trykk på Ja – det fungerer-knappen for å åpne Du er klar!-dialogboksen
 7. Trykk mellomrom eller velg Avslutt-knappen for å lukke dialogboksen.
 8. Fokuset går til Del lyd-knappen.

Varslingsinnstillinger

 1. I Mine innstillinger-fanen, gå til Varslingsinnstillinger-fanen.
 2. Trykk mellomrom eller trykk på Varslingsinnstillinger-fanen for å utvide panelet.
 3. I panelet finner du følgende listeelementene for innstillinger:
  • Noen har blitt med i eller forlatt samarbeidsgruppen eller-økten overskriften
   • Pop-up-varsel for Collaborate -avkryssingsrute
   • Lydvarsling-avkryssingsrute
   • Pop-up-varsel for nettleser-avkryssingsrute
  • Noen la ut en melding-overskrift
   • Pop-up-varsel for Collaborate -avkryssingsrute
   • Lydvarsling-avkryssingsrute
   • Pop-up-varsel for nettleser-avkryssingsrute
  • Teksting for hørselhemmede er tilgjengelig-overskrift
   • Pop-up-varsel for Collaborate -avkryssingsrute
  • Noen opphever hånden-overskrift (bare for sensorrollen)
   • Pop-up-varsel for Collaborate -avkryssingsrute
   • Lydvarsling-avkryssingsrute
   • Pop-up-varsel for nettleser-avkryssingsrute
 4. Gå til riktig avkryssingsrute for behovene dine, og bruk mellomromstasten eller kryss av avkryssingsruten.

Rapporter et problem med hjelpeteknologi


Rapporter et problem

 1. I Mine innstillinger-fanen, gå til Rapporter et problem-knapp.
 2. Trykk mellomrom eller trykk på Rapporter et problem-knappen for å åpne Rapporter et problem-delen.
 3. Gå til overskriften Jeg hadde lydproblemer eller overskriften Jeg hadde problemer med videoen.
 4. Under Jeg har lydproblemer, kan du gå til listen og bruke mellomrom eller velge ett eller flere følgende avkryssingsruter:
  • Jeg kunne ikke høre andre
  • Andre kunne ikke høre meg
 5. Under Jeg hadde problemer med videoen, kan du gå til listen og bruke mellomrom eller velge å velge én eller flere følgende avkryssingsruter:
  • Jeg kunne ikke se andre
  • Andre kunne ikke se meg
 6. Hvis du verken har problemer med lyd eller video, kan du gå til teksten Jeg hadde et annet problem.
  • Mellomrom eller klikk på Jeg hadde et annet problem-knappen for å aktivere redigeringsfeltet Beskriv problemet ditt (maks 1000 tegn).
  • Gå til og legg inn problemet ditt i Beskriv problemet ditt-redigeringsfeltet.
 7. For å høre mer innhold som blir inkludert i rapporten, kan du gå til den autogenererte rapporten som skal sendes med feltet for redigering av endringer.

Avbryt et problem

 1. Hvis du finner deg selv i Rapporter et problem-panelet utilsiktet, kan du gå til Avbryt-knappen.
 2. Klikk mellomrom eller klikk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til Mine innstillinger-panelet.