Bli kjent

Bli kjent med Collaborate. Vi har organisert alt i tre praktiske områder: et innholdspresentasjonsområde, økt-menyen og et Collaborate-panel.


Innholdspresentasjonsområde

Innholdspresentasjonsområdet, medieområdet – eller hovedscenen – Collaborate er stedet der øktens innhold vises. Størrelsen på dette området er maksimert for å lage en naturlig fullskjermopplevelse for alle skjermstørrelser.

Velg bilde-i-bilde-vinduet for å bytte fokus. Hovedskjermen blir bildet-i-bildet, og bildet-i-bildet blir hovedskjermen.

Hvis det ikke finnes noe delt innhold, ser du deltakernes profiler og video i en rutenettvisning. Du kan bytte mellom rutenettvisning og en visning som følger den som snakker.

I følg-den-som-snakker-visningen er fokuset alltid på den som snakker.

Med Ultra-opplevelsen byttes det automatisk til følg-den-som-snakker-visningen når det er flere enn fem deltakere.


Verktøy for innholdspresentasjon

Verktøy som vises i innholdspresentasjonsområdet  er direkte relatert til det som skjer i økten for øyeblikket. Verktøyene avhenger også av tillatelsene moderatorene angir.

Verktøy for medieområdet
VerktøyBeskrivelse
Lyd Slå på lyden din. Streker over mikrofonikonet betyr at mikrofonen er slått av. Velg Del Lyd for å slå den på.

Trykk på Alt + M på tastaturet for å slå mikrofonen av eller på.

Video Slå på videoen din. Streker over kameraikonet betyr at den er slått av. Velg Del video for å slå den på.

Trykk på Alt + C på tastaturet for å slå kameraet av eller på.

Håndsopprekninger Rekk opp hånden for å svare på spørsmål eller få en moderators oppmerksomhet. Velg Rekk opp hånden.

Trykk på Alt + H på tastaturet.

Collaborate-panelet Åpne Collaborate-panelet.
Øktmenyen Åpne øktmenyen.
Følg-den-som-snakker-visning Bytt til følg-den-som-snakker-visning.
Rutenettvisning Bytt til rutenettvisning.
Bilde-i-bilde Endre fokuset på skjermen. Hvis delt innhold vises på hovedskjermen, kan du bytte til å se den som snakker. Velg bilde-i-bilde for å se det innholdet på hovedskjermen.
Status Angi status til «borte». Pek på det grønne avkrysningsmerket ved siden av avatarbildet ditt, og velg Still som borte. Velg Jeg er tilbake! når du kommer tilbake.

Du kan også oppdatere statusen din for å gi tilbakemelding under økten.


Øktmenyen

Med øktmenyen kan du åpne en samling økthandlinger og informasjon. Bruk øktmenyknappen øverst til venstre for å åpne den.


Verktøy på øktmenyen

Verktøy og funksjoner du bare bruker én eller to ganger i løpet av en økt, er gruppert her.

Verktøy på øktmenyen
VerktøyBeskrivelse
Start en innspilling Moderatorer kan begynne å spille inn økten fra øktmenyen.
Bruk telefonen Du kan få et nummer å ringe og en unik PIN-kode for å bruke telefonen til lyd i en økt.
Rapporter et problem Rapporter et problem med økten.
Hjelp Gå til brukerstøtten for Blackboard Collaborate på help.blackboard.com.
Lær hvordan du bruker Collaborate Åpne opplæringer i bruk av Collaborate.
Forlat økten Avslutt økten, og svar på en kjapp spørreundersøkelse for å fortelle oss om opplevelsen din.
Lukk Lukk øktmenyen.

Collaborate-panelet

Med Collaborate-panelet tas brukeropplevelsen i økten til et nytt nivå. Nå har du et sentralt sted hvor du finner alle samarbeidsverktøyene du kan bruke til å kommunisere med andre deltakere


Verktøy på Collaborate-panelet

Verktøy på Collaborate-panelet
VerktøyBeskrivelse
Chat Chat med alle i økten. Åpne Collaborate-panelet og velg Åpne chat.

Moderatoren kan slå av chattefunksjonen.

Emoji-pakken for Collaborate med Ultra-opplevelsen har støtte for varierte emojier og Unicode 8-tegn.

Du kan velge mellom fem hudfarger for alle menneskeemojier. Legg til understreking, farge og tallet for den støttede fargen (1–5) i emojien din når du skriver. Ikke glem å bruke kolon i begge ender av emoji-teksten.

Eksempel: :wave_tone5:

Chatteloggen for Collaborate kan ikke vise mer enn 50 meldinger om gangen.

Deltakere-panelet Se listen over deltakere. Åpne Collaborate-panelet og velg Åpne deltakerlisten.
Del innhold Moderatorer og presentatører kan dele tomme tavler, applikasjoner, PDF-er, PowerPoint®-presentasjoner og bilder i GIF-, JPEG- og PNG-format.
Mine innstillinger Legg til et profilbilde, og konfigurer lyd, video og varslinger.. Åpne Collaborate-panelet, og velg Mine innstillinger. Du kan ikke endre navnet ditt eller e-postadressen din som brukes.
Lukk Lukk Collaborate-panelet
Del tavle Moderatorer og presentatører kan dele tomme tavler fra Del innhold-panelet.
Del applikasjon Moderatorer og presentatører kan dele hele skjermbildet sitt eller én åpen applikasjon fra Del innhold-panelet.
Del filer Moderatorer og presentatører kan dele PDF-er, PowerPoint®-presentasjoner og bilder i GIF-, JPEG- og PNG-format.
Avspørringer Moderatorer kan starte og kjøre avspørringer under en økt.
Utbrytergrupper Moderatorer kan starte og kjøre utbrytergrupper.
Tidsur Moderatorer kan starte tidsur.
Alternativer Åpne alternativsmenyen for deltakere.

Navigere Collaborate med hjelpeteknologi

Mer om hvordan du navigerer Collaborate med hjelpeteknologi


Scheduler

Collaborate scheduler

Blackboard Collaborate har et intuitivt design som gjør det lett å planlegge økter i Ultra-opplevelsen og å se på opptak. Vi kaller dette Collaborate Scheduler.

Collaborate Scheduler er tilgjengelig i Blackboard Learn, LMS-emner som er i tråd med LTI, og direkte fra en nettlenke. Collaborate Scheduler er ikke tilgjengelig i Blackboard Open LMS Collaborate-aktivitetsmodulen.

Angi datoen for økten og tidspunktene for start og slutt. Fortell deretter studentene hvor de finner økten.

Dette finner du i Scheduler.

  • Emnerom: På starten av siden finner du et emnerom. Emnerommet er en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

    Dette er bare tilgjengelig når du åpner Collaborate fra et emne.

  • Opprett økt Opprett nye økter. Økter du oppretter, vises etter emnerommet Opprett økt-knappen. 
  • Øktalternativer: Åpne Øktalternativer-menyen for å bli med i, redigere eller slette den aktuelle økten. Du kan også kopiere en gjestelenke og se rapporter for denne økten.
  • Meny: Åpne menyen for å bytte mellom en liste med økter og en liste med øktopptak.