Er du usikker på om du er klar til å gå videre med nye Blackboard Collaborate med Ultra-opplevelsen? La oss hjelpe deg med å finne den beste løsningen.

Med Ultra-opplevelsen i Blackboard får du en nettleserbasert videokonferanseløsning med helt nytt design og høy kvalitet, slik at fjernundervisning og læring blir enkelt, krystallklart og bekymringsfritt.

Du bør vurdere Ultra-opplevelsen hvis du bruker kontortid, forelesninger og samarbeid i små grupper. På den andre siden kan det hende at du vil fortsette å bruke Original-opplevelsen hvis du har gruppesamarbeid i stor skala, jobber med dybdelæring og -undervisning og/eller arrangerer omfattende webinarer.

Scenarioanbefalinger
ScenarioerBruk Ultra-opplevelsenBruk Original-opplevelsen
Kontortid (for eksempel: én-til-en-møter, støtte for studenter, møter uten avtale)
Yes
 
Forelesninger (opptil 500 deltakere)
Yes
 
Samarbeid i små grupper (opptil 100–250 deltakere – avhengig av lisens)
Yes
 
Gi deltakere som er døve eller har nedsatt hørsel, samt studenter som har et annet morsmål enn moderatoren, lett tilgjengelige alternativer for lydinnhold.
Yes
 
Økter som kan åpnes i Blackboard Learn 9.1 (oktober 2014) og Learn SaaS
Yes
 
Økter som kan åpnes fra Blackboard Open LMS
Yes
 
Økter som kan åpnes på andre læringsplattformer som er LTI-kompatible.
Yes
 
Spill inn økter
Yes
 
Dybdelæring og -undervisning ved bruk av avspørringer, utbrytergrupper og så videre.
Yes
 
Webinarer i stor skala (opptil 1000 deltakere) 
Yes
Samarbeid i store grupper (opptil 1000 deltakere) 
Yes

Er du usikker på om du er klar til å gå videre med nye Blackboard Collaborate med Ultra-opplevelsen? La oss hjelpe deg med å finne den beste løsningen.

Med Ultra-opplevelsen i Blackboard får du en nettleserbasert videokonferanseløsning med helt nytt design og høy kvalitet, slik at fjernundervisning og læring blir enkelt, krystallklart og bekymringsfritt.

Du bør vurdere Ultra-opplevelsen hvis du bruker kontortid, forelesninger og samarbeid i små grupper. På den andre siden kan det hende at du vil fortsette å bruke Original-opplevelsen hvis du har gruppesamarbeid i stor skala, jobber med dybdelæring og -undervisning og/eller arrangerer omfattende webinarer.

Scenarioanbefalinger
ScenarioerBruk Ultra-opplevelsenBruk Original-opplevelsen
Kontortid (for eksempel: én-til-en-møter, støtte for studenter, møter uten avtale)
Yes
 
Forelesninger (opptil 500 deltakere)
Yes
 
Samarbeid i små grupper (opptil 100–250 deltakere – avhengig av lisens)
Yes
 
Gi deltakere som er døve eller har nedsatt hørsel, samt studenter som har et annet morsmål enn moderatoren, lett tilgjengelige alternativer for lydinnhold.
Yes
 
Økter som kan åpnes i Blackboard Learn 9.1 (oktober 2014) og Learn SaaS
Yes
 
Økter som kan åpnes fra Blackboard Open LMS
Yes
 
Økter som kan åpnes på andre læringsplattformer som er LTI-kompatible.
Yes
 
Spill inn økter
Yes
 
Dybdelæring og -undervisning ved bruk av avspørringer, utbrytergrupper og så videre.
Yes
 
Webinarer i stor skala (opptil 1000 deltakere) 
Samarbeid i store grupper (opptil 1000 deltakere)