Start en avspørring

 1. Gå til Avspørring-knappen i Del innhold-panelet.
 2. Trykk på mellomrom eller trykk på Avspørring-knappen for å åpne avspørringsintervall-panelet.
 3. Gå til ett av de to valgene:
  • Flervalg med ett riktig svar-knapp.
  • Ja/nei-alternativ-knapp.
 4. Trykk mellomrom eller velg-knappen for å aktivere et avspørringsalternativ.

Start en avspørring med flervalg

 1. Når du har valgt å starte en avspørring med flervalg, kan du gå til redigeringsfeltet Still et spørsmål.
 2. Skriv inn et spørsmål.
 3. Gå til Første svaralternativ-redigeringsfeltet, og angi det første svaret.
 4. Gå til Andre svar alternativ-redigeringsfeltet og angi det andre svaret.
 5. Hvis du vil, kan du legge til flere svaralternativer. Du kan ha opptil fem svaralternativer.
  1. Gå til Legg til valg-knapp. Trykk mellomrom eller velg Legg til alternativ-knapp.
  2. Gå til Tredje svaralternativ -redigeringsfeltet, og skriv inn det tredje svaret.
 6. Hvis du vil, kan du fjerne svaralternativer.
  1. Gå til Slett svaralternativet [#] -knapp. 
  2. Trykk mellomrom eller velg Slett svaralternativet [#]-knappen
  3. Redigeringsfeltet fjernes fra panelet, og fokuset flyttes til forrige redigeringsfelt for spørsmål.
 7. Gå til Start-knappen og trykk mellomrom, eller velg start for å åpne dialogvinduet med flere valg.
  • Fokuset flyttes til Avspørringsspørsmål-overskriften i avspørringsområdet, og brukere med skjermlesere kan høre «Overskriftsnivå 3 [spørsmålstekst]. Avspørringsområde».
 8. Avspørringsområdet inneholder denne informasjonen:
  • Antall Nei-svar som er lik antall deltakere
  • Antall svar 1 osv. svar angitt som 0
  • Avslutt avspørring-knappen
  • Lås/lås opp avspørring-knapp
  • Fjern -knappen når Lås avspørring er aktivert

Start en Ja/nei-avspørring

 1. Når du har valgt å starte en avspørring med flervalg, kan du gå til redigeringsfeltet Still et spørsmål.
 2. Skriv inn et spørsmål.
 3. Gå til Start-knappen og trykk mellomrom, eller velg start for å åpne området for Ja/nei-avspørringen.
  • Fokuset flyttes til Avspørringsspørsmål-overskriften i avspørringsområdet, og brukere med skjermlesere kan høre «Overskriftsnivå 3 [spørsmålstekst]. Avspørringsområde».
 4. Avspørringsområdet inneholder denne informasjonen:
  • Antall Nei-svar som er lik antall deltakere
  • Antall Ja-svar
  • Antall Nei-svar
  • Avslutt avspørring-knappen
  • Lås/lås opp avspørring -knapp
  • Fjern -knappen når Lås avspørring er aktivert

Lås/lås opp avstemningen

Lås avstemningen

Lås avspørring-knappen låser avspørringen mens den er aktiv og viser antall svar til alle deltakerne. Hvis avspørringen er låst, kan ikke deltakerne endre svaret sitt.

 • Gå til Lås avspørring-knappen i avspørringsområdet, mellomrom eller velg Lås avspørring-knappen.

Lås opp avspørring

Lås opp avspørring-knappen åpner avspørringen og skjuler antall svar til alle deltakerne. Hvis avspørringen er ulåst, kan deltakerne endre svaret sitt.

 • Gå til Lås opp avspørring-knappen i avspørringsområdet, mellomrom eller velg Lås opp avspørring-knappen.

Fjern svar

Når du låser avspørringen vises en Tøm-knapp i avspørringsområdet.

 1. Du kan tilbakestille avspørringen ved å gå til Tøm-knapp.
 2. Trykk mellomrom eller velg Tøm-knappen.
 3. Svar-verdier går tilbake til 0 og Ingen svar-verdien går tilbake til antallet deltakere.

Avslutt en avspørring

 1. I avspørringsområdet, gå tilAvslutt avspørring-knappen.
 2. Trykk mellomrom eller trykk på Avslutt avspørring-knappen.
 3. Når avspørringen er ferdig,kan brukere av skjermlesere høre «Sensoren har avsluttet en avspørring» og avspørringsområdet vises lenger på siden.
 4. Avhengig av nettleserfokuset flytter du til en av disse plasseringene:
  • Hvis collaborate-panelet er lukket: Åpne knappen for collaborate-panel
  • Hvis collaborate-panelet er åpent: Den aktive fanen i collaborate-panelet

Ta en avspørring med hjelpeteknologi


Svar på en avspørring

 1. Når avspørringen starter, flyttes fokuset til spørsmålsoverskriften i avspørringsområdet. Brukere med skjermlesere kan høre «Overskriftsnivå 3 [spørsmålstekst]. Avspørringsområde».
 2. Det neste innholdet etter overskriften er antall brukere som ikke har svart på avspørringen. Brukere med skjermlesere kan høre «Ikke noe svar, [number]».
 3. Avspørringsalternativene er oppført etter antallet nei-svar. Disse alternativene bruker radioknapp som svaralternativer.
 4. Trykk på fane-tasten for å få tilgang til svaralternativer.
  1. Hvis det ikke er valgt noe tidligere svar, flyttes fokuset til det første svaralternativet.
  2. Hvis et tidligere svar er valgt, flyttes fokuset til det valgte svaret.
 5. Du kan navigere til og velge et svar ved å trykke på opp- eller ned-pilen.
  1. Du kan velge det første svaret ved å trykke på mellomrom for å velge det.
 6. Når du navigerer og velger et svar, kan brukere med skjermlesere også høre antallet eksisterende svar. En skjermleser kan for eksempel lese opp «Ja, radioknapp, ikke valgt. [poll question], 1 av 2, [number] svar».

Se svarene

Hvis sensoren slår på Vis svar-alternativ, i avspørringsområdet vises det et tall etter hvert svar.

Fargen brukes sammen med tallet for å legge til en visuell sammenligning av svarene.


Avspørringen er avsluttet

Når avspørringen er ferdig,kan brukere av skjermlesere høre «Sensoren har avsluttet en avspørring» og avspørringsområdet vises ikke lenger på siden.

Avhengig av nettleserfokuset flytter du til en av disse plasseringene:

 • Chrome:adressefelt i nettleseren
 • Firefox:Åpne øktmeny-knapp
 • Safari:Del lyd-knapp

Vis avspørringsknapp

Når en avspørring er påbegynt, kan en Vis avspørring -knapp vises på siden ved siden av Hev hånden-kontrollen. Med denne knappen kan du skjule avspørringsområdet.

 1. Gå til Vis avspørring-knapp.
 2. Trykk på mellomrom eller klikk på Vis avspørring-knappen for å skjule avspørringsområdet.
  • Fokuset blir værende på Vis avspørring-knappen.
  • Hvis du ikke har svart på avspørringen, kan det hende brukere med skjermlesere hører «Vis avspørring, skjult knapp».
  • Hvis du har svart på avspørringen, kan brukere med en skjermleser høre «Vis/på-knappen, du svarte med [Ja, nei eller #] "og Vis avspørring -knappen vises med [Y, N eller #].
 3. Mellomrom eller velg Vis avspørring-knappen for å vise avspørringsområdet.
  • Avspørringsområdet vises på siden. Fokuset flyttes til overskriften for det åpne avspørringsområdet. Brukere med skjermlesere kan høre «Overskriftsnivå 3 [spørsmålstekst]. Avspørringsområde».