Start en avspørring

 1. Gå til Avspørring-knappen i Del innhold-panelet.
 2. Trykk på mellomrom eller trykk på Avspørring-knappen for å åpne avspørringsintervall-panelet.
 3. Gå til ett av de to valgene:
  • Flervalg med ett riktig svar-knapp.
  • Ja/nei-alternativ-knapp.
 4. Trykk mellomrom eller velg-knappen for å aktivere et avspørringsalternativ.

Start en avspørring med flervalg

 1. Når du har valgt å starte en avspørring med flervalg, kan du gå til redigeringsfeltet Still et spørsmål.
 2. Skriv inn et spørsmål.
 3. Gå til Første svaralternativ-redigeringsfeltet, og angi det første svaret.
 4. Gå til Andre svar alternativ-redigeringsfeltet og angi det andre svaret.
 5. Hvis du vil, kan du legge til flere svaralternativer. Du kan ha opptil fem svaralternativer.
  1. Gå til Legg til valg-knapp. Trykk mellomrom eller velg Legg til alternativ-knapp.
  2. Gå til Tredje svaralternativ -redigeringsfeltet, og skriv inn det tredje svaret.
 6. Hvis du vil, kan du fjerne svaralternativer.
  1. Gå til Slett svaralternativet [#] -knapp. 
  2. Trykk mellomrom eller velg Slett svaralternativet [#]-knappen
  3. Redigeringsfeltet fjernes fra panelet, og fokuset flyttes til forrige redigeringsfelt for spørsmål.
 7. Gå til Start-knappen og trykk mellomrom, eller velg start for å åpne dialogvinduet med flere valg.
  • Fokuset flyttes til Avspørringsspørsmål-overskriften i avspørringsområdet, og brukere med skjermlesere kan høre «Overskriftsnivå 3 [spørsmålstekst]. Avspørringsområde».
 8. Avspørringsområdet inneholder denne informasjonen:
  • Antall Nei-svar som er lik antall deltakere
  • Antall svar 1 osv. svar angitt som 0
  • Avslutt avspørring-knappen
  • Vis/Skjul svar-knapp
  • Tøm knapp når Vis svar er aktivert

Start en Ja/nei-avspørring

 1. Når du har valgt å starte en avspørring med flervalg, kan du gå til redigeringsfeltet Still et spørsmål.
 2. Skriv inn et spørsmål.
 3. Gå til Start-knappen og trykk mellomrom, eller velg start for å åpne området for Ja/nei-avspørringen.
  • Fokuset flyttes til Avspørringsspørsmål-overskriften i avspørringsområdet, og brukere med skjermlesere kan høre «Overskriftsnivå 3 [spørsmålstekst]. Avspørringsområde».
 4. Avspørringsområdet inneholder denne informasjonen:
  • Antall Nei-svar som er lik antall deltakere
  • Antall Ja-svar
  • Antall Nei-svar
  • Avslutt avspørring-knappen
  • Vis/skjul svar -knapp
  • Tøm knapp når Vis svar er aktivert

Vis/skjul svar

Vis svar

Når svarene er vist, er avspørringen låst, og deltakerne kan ikke endre svaret sitt.

 1. For å vise deltakere antall svar, gå til Vis svar -knappen i avspørringsområdet.
 2. Trykk mellomrom eller velg Vis svar-knappen for å tillate at svarene vises for deltakerne.

Skjul svar

Når svarene er skjult, åpnes avspørringen, og deltakerne kan endre svaret sitt.

 1. Hvis du vil skjule antall svar fra deltakere, kan du gå til Skjul svar-knappen.
 2. Trykk mellomrom eller velg Skjul svar-knappen for å slutte å vise antall svar til deltakere.

Fjern svar

Når du viser svar, vises en Tøm-knapp i avspørringsområdet.

 1. Du kan tilbakestille avspørringen ved å gå til Tøm-knapp.
 2. Trykk mellomrom eller velg Tøm-knappen.
 3. Svar-verdier går tilbake til 0 og Ingen svar-verdien går tilbake til antallet deltakere.

Avslutt en avspørring

 1. I avspørringsområdet, gå tilAvslutt avspørring-knappen.
 2. Trykk mellomrom eller trykk på Avslutt avspørring-knappen.
 3. Når avspørringen er ferdig,kan brukere av skjermlesere høre «Sensoren har avsluttet en avspørring» og avspørringsområdet vises lenger på siden.
 4. Avhengig av nettleserfokuset flytter du til en av disse plasseringene:
  • Hvis collaborate-panelet er lukket: Åpne knappen for collaborate-panel
  • Hvis collaborate-panelet er åpent: Den aktive fanen i collaborate-panelet

Ta en avspørring med hjelpeteknologi


Svar på en avspørring

 1. Når en avspørring starter, flyttes fokuset til [første svarteks] i avspørringsområdet. Skjermleserbrukere hører «Svar på [spørsmålstekst] med knappen [første svartekst], sensoren har startet en avspørring»
 2. Trykk på mellomrom eller klikk på[første svartekst]-knappen eller gå gjennom de andre spørsmålene. Bruk mellomrom, eller klikk på [svar tekst] -knappen for å velge et annet svar. 
 3. Svaret vises som hvit tekst på en svart bakgrunn.

Se svarene

Hvis sensoren slår på Vis svar-alternativ, i avspørringsområdet  vises det et tall etter hvert svar.

Fargen brukes sammen med tallet for å legge til en visuell sammenligning av svarene


Avspørringen er avsluttet

Når avspørringen er ferdig, hører brukere av skjermlesere «Sensoren har avsluttet en avspørring», og avspørringsområdet vises ikke lenger på siden.

Fokuset går til en av disse plasseringene – avhengig av nettleseren:

 • Chrome:adressefelt i nettleseren
 • Firefox:Åpne øktmeny-knapp
 • Safari:Del lyd-knapp

Vis avspørringsknapp

Når en avspørring er påbegynt, kan en Vis avspørring -knapp vises på siden ved siden av Hev hånden-kontrollen. Med denne knappen kan du skjule avspørringsområdet.

 1. Gå til Vis avspørring-knapp.
 2. Trykk på mellomrom eller klikk på Vis avspørring-knappen for å skjule avspørringsområdet.
  • Avspørringer vises ikke lenger på siden, og skjermleserrbrukere hører «Ikke velg vis/skjul avkryssingsrute for spørreundersøkelse».
  • Hvis du har svart på avspørringen, hører skjermleserbrukere «Ikke velg Vis/på-knappen, du svarte med [Ja, nei eller #] "og Vis avspørring -knappen vises med [Y, N eller #].
 3. Mellomrom eller velg Vis avspørring-knappen for å vise avspørringsområdet.
  • Avspørringsområdet vises på siden, og skjermleserbrukere hører «klikk på Vis/på-knappen».