Bli med i en Collaborate-økt med hjelpeteknologi

Bli med i en økt

 1. Åpne øktlenken fra møtekoordinatoren. 
 2. Bekreft at Blackboard Collaborate-siden er åpen. Navnet på møtet vises i en overskrift som begynner på ordet Blir med.

  Hvis du er på en bærbar datamaskin som kan brukes som nettbrett, vil du bli spurt om hvordan du vil bli med i økten. Mellomrom eller velg Bli med i nettleser-knappen for å fortsette. 

 3. Gå til Skriv inn navnet ditt for å bli med i økten som gjest-feltet, og skriv inn navnet ditt.
 4. Trykk på Enter-tasten, eller bruk Bli med i økt-knappen for å bli med i møtet
 5. Bekreft at møte-siden er tilgjengelig. Navnet på siden samsvarer med navnet på møtet på Blackboard Collaborate-siden.

Logg på en økt som en moderator

Dette er fremgangsmåter for å bli med i økter fra lenker. 

 1. Start samarbeidsøkten.
 2. Bekreft at Blackboard Collaborate-siden er åpen. Navnet på møtet vises i en overskrift som begynner på ordet Blir med.
 3. Gå til Brukernavn-feltet, og skriv inn brukernavnet ditt.
 4. Gå til Passord-feltet, og skriv inn passordet ditt.
 5. Trykk på Enter-tasten, eller bruk Påloggingsskriptet-knappen for å bli med i møtet.
 6. Bekreft at møte-siden er tilgjengelig. Navnet på siden samsvarer med navnet på møtet på Blackboard Collaborate-siden.

Naviger i øktmenyen med hjelpeteknologier

Øktmenyen

 1. På hovedsiden går du til Åpne øktmenyen-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Åpne øktmeny-knappen for å åpne Øktmeny-dialogboksen.
 3. Gå til Øktmeny-dialogboksen, følgende funksjoner blir tilgjengelige:
  • Overskrift med navnet på Collaborate-møtet
  • Liste som inneholder:
   • Start opptaket-knappen (kun moderatorrollen) genererer et Økten spilles inn  eller Opptaket har stoppet-varsel
   • Bruk telefonen for lyd-knapp som veksler til å vise en tekstbeskrivelse med telefonnummeret og PIN-koden for økten- Etter at du har valgt å bruke telefonen, kan du ikke gå tilbake til å bruke datamaskinens lydkontroller. Dette er en feil som alle brukere opplever.
   • Rapporter et problem-knapp som åpner Rapporter et problem i Mine innstillinger-fanen i Collaborate-panelet
   • Fortell meg om Collaborate-popup-knapp som åpner en meny med Introduksjon til Collaborate og Lær om privat chat-alternativer
   • Blackboard Collaborate Help-lenke som åpner Collaborate Ultra Help for din rolle i en ny nettleserfane
   • Personvernerklæring-lenke som åpner Blackboard-personvernerklæringen i en ny nettleserfane
   • Forlat økten-knappen i bunnteksten som åpner en dialog for å gi tilbakemelding, eller lar deg fortsette å forlate økten

Fortell meg om Collaborate – introduksjon til Collaborate

 1. I Fortell meg om Collaborate-popup-vinduet, gå til Introduksjon til Collaborate-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Introduksjon til Collaborate -knappen for å åpne det første av tre dialogvinduer.
  1. Tekst i dialog 1: Fra øktmenyen kan du spille inn økter, bruke telefonen for lyd, finne hjelp og forlate økten. Du har også tilgang til denne opplæringen senere.
  2. Tekst i dialog 2: Du finner chat, deltakere, delingsalternativer og innstillinger i Collaborate-panelet.
  3. Tekst i dialog 3: Slå på lyd og video, angi statusen din eller løft hånden ved hjelp av kontrollpanelet.
 3. Gå til og mellomrom, eller velg Neste-knappen for å åpne det neste dialogvinduet.
 4. Gå til og mellomrom, eller velg Forrige -knappen for å åpne det forrige dialogvinduet.
 5. Gå til og mellomrom, eller velg Avslutt -knappen for å lukke øktmenypanelet.
 6. I det siste dialogvinduet kan du gå til Start konfigurasjon av lyd og video-knappen for å konfigurere lyd og video.

  Hver nettleser har en annen prosess for å få tilgang til mikrofonen og videoen på datamaskinen.

Fortell meg om Collaborate – Lær om privat chat

 1. I Fortell meg om Collaborate-popup-vinduet, gå til Lær om privat chat-knappen.
 2. Mellomrom eller velg Lær om privat chat-knappen for å åpne det første av fire dialogvinduer.
  1. Tekst i dialog 1: Start meldinger fra andre deltakere ved å åpne chat i Collaborate-panelet.
  2. Tekst i dialog 2: Bruk «Alle»-kanalen til å sende meldinger til alle deltakerne i økten.
  3. Tekst i dialog 3: Finn noen du kan chatte med, ved å bruke søkefeltet i chattepanelet.
  4. Tekst i dialog 4: Du kan opprette en privat chat med en individuell deltaker ved å åpne deltakerkontroller-menyen.
 3. Gå til og mellomrom, eller velg Neste-knappen for å åpne det neste dialogvinduet.
 4. Gå til og mellomrom, eller velg Forrige -knappen for å åpne det forrige dialogvinduet.
 5. Gå til og mellomrom, eller velg Avslutt-knappen for å lukke Øktmeny-panelet.

Forlat økten

 1. Mellomrom eller velg Forlat økten-knappen i Økt meny -dialogen for å åpne Forlat økten-dialogboksen.
 2. Når Forlat økt-dialogboksen åpnes, plasseres fokuset i Ops, ta meg tilbake!-knappen. Mellomrom eller velg Ops, ta meg tilbake!-knappen går tilbake til hovedsiden for Collaborate-møtet.
 3. Naviger siden.Det er en overskrift for en spørreundersøkelse som spør Hvordan var lyden og videoen i økten?
 4. Du kan hoppe over spørreundersøkelsen ved å gå til Hopp over lenke.
 5. For å svare på spørreundersøkelsen kan du velge en av de følgende radioknappene med piltastene eller velge Dårlig, Brukbar, God, Veldig god, eller Fremragende.
  • Dårlig, Brukbareller God åpner en liste over flere spørsmål under overskriften Hva slags problemer har du?
  • Veldig god eller God aktiverer automatisk Send og avslutt-knappen. Mellomrom eller velg Send og avslutt -knappen utløser et dunkelydvarsel og overskriften «Du har forlatt økten og kan lukke nettleservinduet.» vises, og varsler om at økten er avsluttet

Vil du forlate økten – hvilke typer problemer har du?

 1. Når du har valgt Dårlig, Brukbar, eller God-radioknappen, går du til overskriften Hva slags problemer har du?
 2. Gå til overskriften Jeg har lydproblemer eller overskriften jeg har problemer med videoen.
 3. Under Jeg har lydproblemer, kan du gå til listen og bruke mellomrom eller velge ett eller alle av følgende avmerkingsbokser:
  • Jeg kunne ikke høre andre
  • Andre kunne ikke høre meg
 4. Under Jeg hadde problemer med videoen, kan du gå til listen og bruke mellomromstasten eller velge å velge én av eller alle følgende avmerkingsbokser:
  • Jeg kunne ikke se andre
  • Andre kunne ikke se meg
 5. Hvis du verken har problemer med lyd eller video, kan du gå til teksten Jeg hadde et annet problem.
  • Mellomrom eller klikk på Jeg hadde et annet problem-knappen for å aktivere redigeringsfeltet Beskriv problemet ditt (maks 1000 tegn).
  • Gå til og legg inn problemet ditt i Beskriv problemet ditt-redigeringsfeltet.
 6. Når du har fullført spørreundersøkelsen, kan du gå tilSend og Avslutt-knappen, mellomrom eller velge Send og Avslutt-knappen for å forlate økten.
 7. Et varsel med dunkelyd og overskriften «Takk for at du hjelper oss å gjøre Blackboard Collaborate enda bedre! "med sekundær tekstmelding "Du har forlatt økten og kan lukke nettleservinduet.» brukes for å varsle om at økten er avsluttet.

Forlat økten – gå videre i spørreundersøkelsen

 1. For å hoppe over spørreundersøkelsen kan du gå til og skrive inn eller velge Hopp over lenke for avlogging.
 2. Et varsel med dunkelyd og overskriften «Du har forlatt økten og kan lukke nettleservinduet.» brukes til å varsle om at økten er avsluttet.

Min status og innstilling med hjelpeteknologi


Min status og innstillinger

 1. På hovedsiden går du til Min status og innstillinger-popup-knappen. Popup-knappen er to fanestopp etter Åpne øktmenyen og Åpne Collaborate-knappene.
 2. Mellomrom eller velg Min status og innstillinger-knappen for å åpne området for status og innstilinger.
 3. For å åpne Mine innstillinger -panelet gå til og mellomrom, eller velg Mine innstillinger (navn)-knappen. Panelet Mine innstillinger åpnes når denne knappen aktiveres.
 4. Du kan kontrollere nettverks-/Internett-tilkoblingen ved å gå til Tilkoblingsstatus-verktøylinjen.
  1. Statusverdier har en verdi som er utmerket, bra, ganske bra eller dårlig
  2. Opplevelsen din har en utmerket verdi, bra, ganske bra eller dårlig
  3. Bithastighet kan ha verdier for opp og ned
 5. Gå til Borte knappen for å angi status som Borte.
 6. Gå til Forlat økten-knappen for å forlate økten.
 7. Gå til Tilbakemelding-delen for å velge en Tilbakemelding-knapp. Tilbakemeldingsknappene inkluderer Fornøyd, Overrasket, Raskere, Enig, Trist, Forvirret, Senere og Uenig.
 8. For å lukke området kan du trykke på ESC-tasten eller bruke lignende talekommando

Lyd-, video- og Hev opp hånd-kontroller

Lyd-, video- og ta opp hånd-kontroller er plassert på hovedsiden i Collaborate og følg Min status og innstillinger-popup-knappen i navigasjonsrekkefølgen.

Grunnleggende om å slå deling av lyd på og av

 1. På en PC bruk alt + M, på Mac bruk Option + M.
 2. Mellomrom på Del lyd-knapp.
 3. Velg Del lyd-knappen.
 4. Aktive Del lyd-knapper er en heldekkende farge som flyttes når du snakker og gjengis som valgt, veksleknapp.
 5. Inaktive Del lyd-knapper er merket med en skråstrek og gjengitt som veksleknapp.

Grunnleggende om å slå deling av video på og av

 1. På en PC bruk alt + C, på Mac bruk Option + C.
 2. Mellomrom på Del video for.
 3. Velg Del video-knappen.
 4. Aktivere Del video-knapper er en hel dekkende farge og gjengis som valgt, veksleknapp. Videoen din er nederst til venstre på siden.
 5. Inaktive Del video-knapper er skissert med en skrå strek og gjengitt som veksleknapp.

Grunnleggende om å heve og senke hånden

 1. På en PC bruk Alt + H, på Mac bruk Option + H.
 2. Mellomrom på Rekk opp hånden-knapp.
 3. Velg Rekk opp hånden-knapp.
 4. Knapper med hevede hender er en hel dekkende farge med et tall og gjengis som valgt, veksleknapp. Når hånden heves, genereres det en hørbar lyd.
 5. Inaktive Del lyd-knapper er merket med en skråstrek og gjengitt som veksleknapp.

Veksleknapp for Bytt modus

 1. På hovedsiden går du til Bytt for å følge høyttalermodus-veksleknappen.
 2. Mellomrom eller velg for å Bytt for å følge høyttalermodus-veksleknapp. Deltaker-ikoner flyttes fra å vise flere bokser av lik størrelse til én stor boks og 2 til 4 mindre bokser under den store boksen.
 3. Gå til Bytt til gruppemodus-veksleknappen.
 4. Mellomrom eller velg Bytt til gruppemodus-knappen. Deltakerikoner går tilbake til å vise bokser med lik størrelse, med maksimalt 3 øverst og 2 under.

Grunnleggende om å navigere i Collaborate-panelet


Collaborate-panelet

 1. På hovedsiden går du til knappen Åpne Collaborate-panelet. Knappen er ett fanestopp etter Åpne øktmeny-knappen.
 2. Mellomrom eller velg knappen Åpne Collaborate-panelet for å åpne Collaborate-panelet. Collaborate-panelet har følgende fire fanepaneler:
  • Chat
  • Deltakere
  • Del innhold
  • Mine innstillinger
 3. Bruk venstre og høyre piltast, eller velg kategorinavnet for å gå mellom fanene. Hvis du bruker JAWS i Chrome til å navigere i panelinnhold:
  1. Bruk Insert + F6 for å åpne Overskrifter-dialogboksen.
  2. Velg overskriften for panelet du er i.
  3. Fane for å komme til hver av knappene og lenkene i panelet, med unntak av å bruke nedoverpilen i deltakere-panelet til å gå mellom de ulike deltakertypene, og deretter bruke Tab for å komme til knapper.