Valvojat voivat käyttää äänestyksiä monista syistä.

Niiden avulla voit esimerkiksi osallistua ja antaa palautetta tai herättää keskustelua. Niiden avulla voidaan myös kartoittaa sitä, miten hyvin olet oppinut asioita.

Kun valvoja aloittaa äänestyksen, sinua pyydetään valitsemaan vaihtoehto. Vaihtoehdot katoavat, jotta ne eivät peitä päänäkymää tarpeettomasti. Vaihtoehdot voi avata uudelleen valitsemalla Äänestys. Valitse vaihtoehto.

Näytönlukijat lukevat ääneen vain kunkin vaihtoehdon numeron. Kysy valvojalta, mitä kukin numero tarkoittaa.

Näet vain valitsemasi vaihtoehdon. Valvojat näkevät yhteenvedon valinnoista. Valvojat näkevät myös valitsemasi vaihtoehdon ja kaikkien muiden läsnäolijoiden valitsemat vaihtoehdot. He näkevät myös, ketkä eivät ole vastanneet.

Valvojat voivat halutessaan esittää vastauksista yhteenvedon, mutta osallistujat eivät koskaan näe muiden vastauksia.