Istunnon läsnäoloraportin johdanto

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)

Istunnon läsnäoloraportti antaa yleiskuvan siitä, milloin osallistujat ovat liittyneet istuntoihin ja poistuneet niistä. Raportti kertoo myös sen, kuinka pitkään osallistujat olivat läsnä istunnossa keskimäärin.

Kaikki osallistujat lasketaan. Sillä ei ole väliä, liittyvätkö he selaimella vai mobiilisovelluksella.

Jos istuntojasi on käytetty useammin kuin kerran, näet raportin kustakin käyttökerrasta.

Valitse Näytä raportti, kun haluat tarkastella koko raporttia. Voit tarkistaa, milloin kukin osallistuja on liittynyt ja poistunut istunnosta. Näiden tietojen avulla voit tarkistaa yksittäisten osallistujien tilanteen. Tämän ansiosta tunnistat opiskelijat, joilla saattaa olla teknisiä vaikeuksia tai jotka tarvitsevat lyhyen kertauksen käsitellyistä aiheista.

View session attendance reports

Managers can view attendance reports for all sessions on their instance. Moderators can view Session attendance reports for only their own sessions. Administrators can export this data in a Printable view or in CSV format.

Moderators can view reports for their own sessions. To learn more, see Session attendance report for moderators.

Manager view of reports

 1. Log into the Scheduler as a manager, select Reports and Session reports to view the list of recent reports. If you don't see any reports, use the Filter by to look by date range. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 2. Find the report you want to view and select View Report.

Istunnon läsnäoloraportin tulostaminen

Raporttien vieminen ja tulostaminen

Voit ladata koko raportista tulostettavan version.

 1. Etsi raportti, jonka haluat ladata, ja valitse Näytä raportti.
  • Valitse Tulostettava ja tulosta sivu.

   Raportin tulostettava versio sisältää kaikki osallistujat valitulta päivämääräväliltä. Jos suodatat raporttia käyttäjän mukaan ja valitset Tulostettava, tulostettava versio näyttää kaikki silti käyttäjät.

  • Vie raportti valitsemalla Vie CSV-tiedostoon.

   iPhone ja iPad-käyttäjillä pitää olla Microsoft Excel asennettuna laitteessaan, jotta he voivat tarkastella raporttia oikein.

CSV-tiedoston sarakenimet

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)

 • Nimi: Ainutkertaisen osallistujan nimi
 • Username: tämä on läsnäolijan yksilöllinen käyttäjänimi.
  • Join in LMS: UserName on läsnäolijan yksilöllinen opiskelijakäyttäjänimi LMS:ssä.
  • Guest link: UserName on sama kuin Name-sarake, koska hän ei liity opiskelijana oppimisen hallintajärjestelmään.
 • Role: Osallistujan rooli
  • Valvoja
  • Esittäjä
  • Osallistuja
 • AttendeeType: Osallistujan tyyppi, kirjautuiko osallistuja käyttäjätilinsä kautta vai liittyikö hän vieraana
 • Ensimmäinen liittyminen: Tämä on päivämäärä ja aika, jolloin osallistuja liittyi istuntoon ensimmäisen kerran. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • Viimeinen poistuminen: Tämä on päivämäärä ja aika, jolloin osallistuja poistui istunnosta viimeisen kerran. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)
 • Kokonaisaika: Läsnäolijan istunnossa viettämä kokonaisaika
 • Liittymiset: Kertoo, kuinka monta kertaa osallistuja liittyi ja/tai muodosti uudelleen yhteyden istuntoon

  Suurempi luku saattaa tarkoittaa sitä, että osallistujalla oli yhteysongelmia

Filter reports

Use the search and filters to find the report you are looking for.

 • By date range: From the Reports page, select Recent Reports or Reports In A Range from the Filter by menu. By default, recent reports from the last 30 days appear. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 • By session name: From the Reports page, select Search Reports. Type the name of the session you are looking for.

Want to view a specific attendee? Open a report and select Search Report. Type the name of the attendee you are looking for.

Istunnon tunnus istunnon läsnäoloraportti

Istunnon tunnus

Raportissa näkyvä istunnon tunnus on yksilöivä istuntotunniste. Se sisältää tietoja, jotka auttavat Blackboardin tukea ratkaisemaan istunnossa esiintyneitä ongelmia.

 1. Lähetä tapaus Behind the Blackboard -palveluun (vain englanniksi)
 2. Kuvaa ongelmaa yksityiskohtaisesti. Mitä enemmän tietoja annat, sitä parempi.
 3. Sisällytä kuvaukseen nämä tiedot.
  • Istunnon tunniste
  • Istunnon nimi
  • Alkamis- ja päättymispäivä ja -ajat