Tallenneraportin avulla ylläpitäjät saavat tietoja oppilaitoksensa tallenteista. Nämä tiedot sisältävät tallenteiden nimet, linkit tallenteisiin, tallenteiden luomispäivämäärät ja -kellonajat sekä tallenteiden kestot.

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)


Tallenneraportin lataaminen

Tallenneraportin voi ladata vain CSV-tiedostona. Vain esimiehet voivat ladata tallenneraportin.

IPhone- ja iPad-käyttäjillä pitää olla Microsoft Excel asennettuna laitteessaan, jotta he voivat tarkastella raporttia oikein.

 1. Kirjaudu ajoitustoimintoon esimiehenä ja valitse Raportit > Oppilaitosraportit.
 2. Valitse Tallenneraportti.
 3. Valitse raportin päivämääräalue. Se voi olla enintään kuusi kuukautta. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 4. Valitse Näytä raportti.

Tallenneraportin CSV-tiedoston sarakenimet

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)

 • RecordingCreated: Tämä on tallenteen luomisen ajankohta (VVVV-KK-PP TT:MM).. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • SessionOwner: tämä on istunnon omistaja.
 • SessionName: tämä on istunnon nimi.
 • SessionIdentifier: tämä on istunnon yksilöivä tunniste.
 • SessionInstanceIdentifier: tämä on istunnon esiintymän yksilöivä tunniste.
 • NumberOfUniqueAttendees: tämä on yksilöllisten läsnäolijoiden määrä tallennetussa istunnossa.
 • RecordingName: tämä on tallenteen nimi.
 • RecordingLink: tämä on tallenteen verkkolinkki.
 • RecordingDuration: tämä on tallenteen pituus tunteina, minuutteina ja sekunteina (TT:MM:ss).
 • HasLiveCaptions: tämä ilmaisee, onko live-istunnossa käytetty live-tekstitystä (true tai false).
 • HasUserCaptions: tämä ilmaisee, onko istuntoon lisätty tekstitys (true tai false).
 • PlaybackCount: tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa tallenne on katsottu.
 • LastPlaybackDate: Tämä on päivämäärä, jolloin tallenne on viimeksi katsottu. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • DownloadCount: tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa tallenne on ladattu.
 • LastDownloadDate: Tämä on päivämäärä, jolloin tallenne on viimeksi ladattu. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • RecordingStatus: Tämä on tallenteen käsittelytila. Se on joko Done tai Failed.
  • Done: käsittely on suoritettu ongelmitta ja tallenne on valmis toistettavaksi.
  • Failed: käsittely epäonnistui eikä tallenne ole tällä hetkellä käytettävissä.
 • ContextName: tämä on kurssin, ryhmän tai keskustelualueen nimi.
 • ContextIdentifier: Tämä on kurssin, ryhmän tai keskustelualueen yksilöivä tunniste.

  Jos kontekstin nimessä ja tunnussarakkeissa ei näy mitään, LMS-versiotasi ei tueta.