Tavoitteet kuvaavat sitä, millaista osaamista opiskelijat osoittavat tai minkälaisen osaamisen he saavuttavat, kun he ovat suorittaneet aktiviteetin tai kurssin. Ohjaaja arvioi, täyttääkö opiskelija tavoitteen edellytykset.

Sivuston ylläpitäjän on määritettävä tavoitteet sivustotasolla ja tavoitteiden tulee sisältyä kurssin asetuksiin.

Saat lisätietoja tavoitteista Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)