Tavoitteet kuvaavat opiskelijan tietoja ja taitoja, jotka hänellä tulisi olla aktiviteetin tai kurssin suoritettuaan. Ohjaaja arvioi, täyttääkö opiskelija tavoitteen edellytykset.

Sivuston ylläpitäjän on määritettävä tavoitteet sivustotasolla, ja tavoitteiden tulee sisältyä kurssin asetuksiin.

Saat lisätietoja tavoitteista Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)