Asteikot ovat tapa mitata tai arvioida opiskelijan suorituksia. Asteikot voivat olla teksti- tai numeroasteikkoja, joiden arvot saattavat edustaa prosenttiosuuksien arvovälejä. Näiden perusteella opiskelijan suorituksista ilmoitetaan esimerkiksi opiskelijalle itselleen, hänen vanhemmilleen, ylläpitäjille tai ohjaajille.

Valitse Kurssin ylläpito > Arvosanat > Asteikot.

Voit lisätä ja muokata asteikkoja.

Oletusarvoisesti vain sivuston ylläpitäjät voivat muokata vakioasteikkoja, joita ei ole käytetty kurssilla.

Asteikon luonti

  1. Anna asteikolle nimi.
  2. Jos Vakioasteikko-valintaruutu on valittu, asteikko on saatavilla sivustotasolla kaikkiin kursseihin. Oletusarvoisesti vain sivuston ylläpitäjät voivat luoda vakioasteikkoja.
  3. Luo asteikko luettelomuodossa aloittaen negatiivisista arvoista siirtyen positiivisiin arvoihin ja erota arvot pilkuilla. Esimerkiksi: Heikko, Alle keskitason, Keskitaso, Yli keskitason, Hyvä, Erinomainen. Lisäämällä yhden asetuksen voit luoda tykkäysasteikon kuten Facebookissa tai hyödyllisyysasteikon kuten Moodle.org-sivustossa.
  4. Kirjoita asteikon kuvaus.
  5. Valitse Tallenna muutokset.