Open-arviointitoiminto on vaihtoehtoinen arviointityökalu, jonka avulla voit tarkastella ja arvostella opiskelijoiden palautuksia sekä siirtyä niiden välillä yksinkertaisessa kahden paneelin näkymässä. Tällä hetkellä arviointitoiminto tukee vain tehtävien ja Open-keskustelualueiden arvostelua.

 • Voit käyttää edistyneitä arviointimenetelmiä, kuten arviointimatriiseja.
 • Tee merkintöjä PDF-tiedostoihin.
 • Käytä arvioinnin työnkulkuja ja delegoi arviointi toiselle henkilölle.
 • Opettajat ja opiskelijat voivat keskustella tietystä arvosanasta tai palautuksesta tehtävän kommenteissa.
 • Opiskelijat voivat tarkastella vain omia palautuksiaan ja arvosanojaan Joule-arvioinnissa.

Aktiviteettien arvostelu Joule-arvioinnissa

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Open-arviointitoiminto.

Ohjeet muille teemoille: valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Open-arviointitoiminto.

Arviointitoiminnossa voit arvostella opiskelijoiden palautuksia yksinkertaisessa ja säädettävässä kahden paneelin näkymässä.

Opiskelijoiden palautukset näkyvät vasemmanpuoleisessa paneelissa. Tekstimuotoiset verkkopalautukset ja keskustelualueiden viestit näkyvät palautusruudussa. Jos haluat tarkastella ja merkitä palautettuja tiedostoja suoraan palautusruudussa, voit käynnistää PDF-editorin.

Lisätietoja merkintöjen tekemisestä PDF-editorissa

Voit suodattaa näkymään vain arviointia edellyttävät aktiviteetit. Valitse Näytä arviointia edellyttävät aktiviteetit.

Voit aktiviteettien, osallistujien ja ryhmien valikkojen avulla siirtyä aktiviteettien tai opiskelijoiden välillä.

Arvioi opiskelijoiden palautukset oikeanpuoleisessa paneelissa. Aktiviteettia luotaessa tehdyt asetukset määrittävät, näkyvätkö esimerkiksi Aktiviteetin kommentit tässä paneelissa. Jos tehtävässä käytetään edistynyttä arviointimenetelmää, kuten tarkistuslistaa, arviointimatriisia tai arviointiopasta, ne näkyvät tässä.

Jos valitset Tallenna ja arvioi, siirryt seuraavaan opiskelijaan, joka on tehnyt palautuksen. Jos valitset Tallenna, arvosana tallennetaan ja pysyt nykyisellä sivulla. Tänne tallennetut arvosanat rekisteröidään kurssin arviointikirjaan.


PDF-palautusten merkitseminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Open-arviointitoiminto > etsi palautus > Käynnistä PDF-editori

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Open-arviointitoiminto > etsi palautus > Käynnistä PDF-editori

Jos haluat tehdä merkintöjä opiskelijoiden palautuksiin arviointitoiminnossa, toimi seuraavasti luodessasi tehtävää:

 • Valitse Palautusmuodot-asetuksen arvoksi Tiedostojen palautus.
 • Valitse tehtävän Arviointimenetelmä-asetuksen arvoksi Yksinkertainen, suora arviointi.

Valitse Arviointi-kohdassa Käynnistä PDF-editori, jolloin voit tarkastella PDF-palautusta Joule-arvioinnissa ja tehdä siihen merkintöjä. PDF-editorissa voit tehdä merkintöjä opiskelijoiden palautuksiin ja lisätä niihin kommentteja. Valitsemalla Näytä esikatselu voit tarkastella pelkästään sisältöä. Merkintöjen tekeminen edellyttää PDF-editorin avaamista.

Voit tehdä merkintöjä PDF-tiedostossa seuraavasti:

 • Liiku sivulta toiselle käyttämällä nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle.
 • Kohdista hakuja palautuksen kommentteihin.
 • Lisää kommentteja palautukseen. Kommenttien väriä voi muuttaa.
 • Siirrä tai poista kommentti tai merkintä.
 • Tee palautukseen merkintöjä vapailla piirroksilla, viivoilla ja piirrosobjekteilla.
 • Korosta haluamiasi sanoja ja ilmaisuja. Korostusväriä voi muuttaa.
 • Leimaa palautus hymyilevällä tai surullisella naamalla, oikeinmerkillä tai punaisella rastilla.

PDF-editori edellyttää, että palvelimella toimii Ghostscript-ohjelma.


Arvioinnin työnkulut

Arvioinnin työnkulussa arvosanat siirtyvät eri vaiheiden läpi ennen julkaisua opiskelijoille.

 • Ei arvioitu: Arviointia ei ole aloitettu.
 • Arvioinnissa: Arviointi on käynnissä.
 • Arviointi tehty: Arviointi on suoritettu, mutta arvioijan pitää mahdollisesti vielä palata korjaamaan arvosanoja.
 • Tarkastuksessa: Vastaava opettaja tarkistaa arvioinnin laadun.
 • Odottaa julkaisua: Vastaava opettaja on hyväksynyt arvioinnin, mutta haluaa odottaa ennen arvosanojen julkaisua opiskelijoille.
 • Julkaistu: Opiskelijat voivat nähdä arvosanat ja palautteen.

Arvioinnin työnkulut soveltuvat tilanteisiin, joissa arvioijia on enemmän kuin yksi. Esimerkiksi opetusavustaja voi arvioida palautukset ja merkitä ne valmiiksi opettajan tarkistusta varten. Tämän jälkeen opettaja voi julkaista arvosanat opiskelijoille.

Jos haluat käyttää arvioinnin työnkulkua, määritä se seuraavasti.

 • Valitse Käytä arviointityönkulkua tehtävän Arvosana-asetuksissa.
 • Anna toiselle käyttäjälle arviointioikeudet. Valitse Kurssin ylläpito -kohdasta Käyttäjät. Valitse Osallistujat ja sitten Jaa rooleja. Valitse Opettaja ilman muokkausoikeutta Valitse, kenelle haluat antaa arviointioikeudet. Tämän jälkeen voit antaa heille arvioitavat tehtävät.

  Sinulla on oltava oikeudet määrittää arvioijia.

Jos haluat julkaista arvosanoja useammalle kuin yhdelle opiskelijalle tai kaikille opiskelijoille samalla kertaa, suorita arvostelu tehtävässä Joule-arvioinnin sijaan. Joule-arvioinnissa voit julkaista arvosanan vain yhdelle opiskelijalle kerrallaan.


Arvioijien valitseminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Tehtävä > Näytä/arvioi kaikki > Määritä valittu arvioija.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Tehtävä > Näytä/arvioi kaikki > Määritä valittu arvioija.

Voit määrittää opiskelijoiden palautuksille yhden arvioijan tai useampia arvioijia.

 1. Avaa tehtävä ja valitse Näytä kaikki palautukset.
 2. Valitse opiskelijoiden joukko merkitsemällä valintaruudut.
 3. Valitse Määritä valittu arvioija Valituilla-valikossa.
 4. Valitse Hae.
 5. Valitse valikosta Valittu arvioija.
  • Valikossa näkyvät vain ne käyttäjät, joilla on arviointioikeudet. Voit lisätä käyttäjän luetteloon valitsemalla Paikallisesti jaetut roolit Ylläpito-osiossa. Valitse Opettaja ilman muokkausoikeutta ja Mahdollinen käyttäjä. Valitse Lisää.
  • Kun arvioijia määritetään useille opiskelijoille, on mahdollista valita arvioija suorittamaan oman tehtävänsä arviointi. Estä tällaiset tilanteet tarkistamalla arviointiluettelo uudelleen.
 6. Tallenna muutokset.

Valituille arvioijille ilmoittaminen

Valituille arvioijille ei ilmoiteta siitä, että heille on osoitettu opiskelijoiden tehtäviä. Tiedota asiasta arvioijille.

Jos otat tehtävän asetuksissa käyttöön ilmoitukset, arvioijille lähetetään sähköpostiviesti, kun opiskelijat lähettävät arvosteltavia palautuksia. Kerro tulevista ilmoituksista arvioijille ja anna ohjeet tehtävien arviointiin.

Mitä valitut arvioijat näkevät?

Aktiviteetin valituksi arvioijaksi määritetty käyttäjä näkee opiskelijan palautuksen seuraavissa paikoissa:

 • Näytä kaikki palautukset (tehtävässä): Tähän luetteloidaan vain tehtävät, jotka on sekä palautettu että osoitettu kyseiselle arvioijalle.
 • Joule-arviointi: Valitut arvioijat näkevät vain omat palautuksensa sekä heille arvioitaviksi määritetyt aktiviteetin palautukset. Tässä aktiviteetissa pudotusvalikossa näytetään nykyisen käyttäjän nimi sekä arvioitavien käyttäjien nimet. Kun arvioija on määrittänyt arvosanan, hän voi muuttaa työnkulun tilaa.

Voivatko sekä ohjaajat että valitut arvioijat arvostella palautuksia?

Opiskelija saa vain yhden arvosanan. Sekä ohjaaja että valittu arvioija voivat päivittää arvosanaa ja muuttaa arviointityönkulun tilaa niin monta kertaa kuin on tarpeen. Työnkulun tila näkyy arviointiruudukossa.