Kun olet luonut tentin, voit lisätä siihen kysymykset. Voit lisätä uuden kysymyksen tai käyttää uudelleen aiemmin luotuja kysymyksiä.

Uudet kysymykset lisätään kysymyspankkiin ja tallennetaan kysymyskategorioihin. Tällöin kysymyksiä on helpompi järjestää, jakaa ja käyttää uudelleen. Voit myös luoda tenttejä, jotka ovat erilaisia jokaisella suorituskerralla.

Kysymyksiä ei voi lisätä tai poistaa, kun opiskelijat ovat suorittaneet tentin.


Uusien kysymysten lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Kun lisäät uusia kysymyksiä tenttiin, ne lisätään myös kysymyspankkiin ja kysymyskategoriaan. Kysymyspankin ja kysymyskategorioiden avulla kysymyksiä on helpompi järjestää, käyttää uudelleen sekä jakaa muiden kurssien ja opettajien kanssa.

 1. Valitse Muokataan tenttiä -sivulla Lisää.
 2. Valitse uusi kysymys.
 3. Valitse kysymystyyppi. Kysymystyyppien kuvaukset löytyvät sivulta.

  Saat lisätietoja kysymystyypeistä Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 4. Kirjoita kysymys, arvosanan maksimiarvo, vastaus ja palaute. Vaihtoehdot vaihtelevat kysymyksen tyypin mukaan. Vaihtoehtojen kuvaukset näkyvät käyttöliittymässä.

  Saat lisätietoja kysymystyypeistä ja niiden määrityksistä Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 5. Palaa tenttiin valitsemalla Tallenna muutokset.

Kysymysten käyttäminen uudelleen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Voit käyttää kysymyksiä uudelleen kysymyspankista.

 1. Valitse Muokataan tenttiä -sivulla Lisää.
 2. Valitse kysymyspankista.
 3. Valitse kysymyskategoria Valitse kategoria -valikosta.

  Lisätietoja kysymyskategorioista

 4. Valitse haluamasi kysymykset ja sitten Lisää valitut kysymykset tenttiin.
 5. Palaa tenttiin valitsemalla Tallenna muutokset.

Satunnaisten kysymysten lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Kun luot tenttiä, voit käyttää tietyn kysymyskategorian satunnaisia kysymyksiä kullekin opiskelijalle erikseen. Jokainen opiskelija saa eri kysymykset kuin muut tentin osallistujat. Kysymykset vaihtuvat myös, kun opiskelija suorittaa tentin uudelleen.

 1. Valitse Muokataan tenttiä -sivulla Lisää.
 2. Valitse satunnainen kysymys.
 3. Valitse kysymyskategoria Kategoria-valikosta.

  Voit luoda lisää kategorioita, jotta voit ryhmitellä kysymykset satunnaisvalintaa varten.

 4. Valitse näytettävien satunnaisten kysymysten määrä Satunnaisten kysymysten määrä -valikosta.

  Esimerkki: Jos haluat opiskelijoiden näkevän yhden kysymyksen valitun kategorian kysymyksistä, valitse 1.

 5. Valitse Lisää satunnainen kysymys.

Tällä sivulla voit myös luoda uuden kategorian ja lisätä siihen satunnaisia kysymyksiä. Lisätietoja on kohdassa Kysymyskategoriat.


Kysymyskategoriat

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Kysymyspankki > Kategoriat.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Kysymyspankki > Kategoriat.

Tenttikysymykset tallennetaan kategorioihin. Aluksi jokaisessa kurssissa on vain yksi kategoria, jonka nimi on Oletus. Voit luoda lisää kategorioita kysymysten järjestämistä varten. Kategorioiden avulla kysymykset löytyvät helposti, ja satunnaisten kysymysten ja yhdistämistehtävien käyttäminen on helpompaa. Voit luoda kategoriahierarkian alikategorioiden avulla.

Esimerkki: Luo kategoria jokaisen oppitunnin tavoitteelle. Lisää kuhunkin kategoriaan kysymyksiä kyseisen tavoitteen saavuttamisen arvioimiseksi. Luo sitten tentti käyttäen satunnaisia kysymyksiä kustakin kategoriasta.

Kysymysten kategoriat tallennetaan sivustoon eri konteksteihin. Kategoria-valikosta löytyy seuraavia kategorioita:

 • Tentti: Näitä kysymyksiä voi käyttää vain tässä tentissä.
 • Kurssi: Näitä kysymyksiä voi käyttää kaikissa kurssin tenteissä.
 • Kategoria: Näitä kysymyksiä voi käyttää kaikkien kurssien kaikissa tenteissä tämän kategorian sisällä. Tämä on kätevää, jos osaston kaikissa kursseissa käytetään samaa kategoriaa.
 • Järjestelmä: Tämä kysymyskategoria on oletuskategoria koko sivuston kaikissa kursseissa.

Kysymyspankki

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Kysymyspankki > Kysymykset.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Kysymyspankki > Kysymykset.

Kysymyspankkiin tallennetaan kaikki kurssin kysymykset. Voit luoda, esikatsella ja muokata kysymyksiä suoraan kysymyspankissa. Kysymyksiä ei tarvitse lisätä ensin tenttiin.

Voit käyttää kysymyspankkia tenttiaktiviteetista, tentin ylläpitovalikosta ja kurssin ylläpitovalikosta.


Järjestys ja taitto

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Ylläpito > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Tentti > Ylläpito > Tentin hallinnointi > Muokkaa tenttiä.

Järjestä kysymykset haluamaasi järjestykseen.

 • Järjestyksen muuttaminen: Voit järjestää kysymykset uudelleen vetämällä ja pudottamalla. Kysymysten vieressä olevat numerot kuvaavat uutta järjestystä.
 • Lisää uusi osio: Jos haluat lisätä uuden osion tietyn kysymyksen jälkeen, valitse Lisää kysymyksen jälkeen. Valitse uusi osion otsikko.
 • Kysymysten jakaminen useammalle sivulle: Valitse Sivuta uudelleen sekä yhdelle sivulle tulevien kysymysten määrä.

Uusien kysymysten lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Kun lisäät uusia kysymyksiä tenttiin, ne lisätään myös kysymyspankkiin ja kysymyskategoriaan. Kysymyspankin ja kysymyskategorioiden avulla kysymyksiä on helpompi järjestää, käyttää uudelleen sekä jakaa muiden kurssien ja opettajien kanssa.

 1. Valitse Muokataan tenttiä -sivulla Lisää.
 2. Valitse uusi kysymys.
 3. Valitse kysymystyyppi. Kysymystyyppien kuvaukset löytyvät sivulta.

  Saat lisätietoja kysymystyypeistä Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 4. Kirjoita kysymys, arvosanan maksimiarvo, vastaus ja palaute. Vaihtoehdot vaihtelevat kysymyksen tyypin mukaan. Vaihtoehtojen kuvaukset näkyvät käyttöliittymässä.

  Saat lisätietoja kysymystyypeistä ja niiden määrityksistä Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 5. Palaa tenttiin valitsemalla Tallenna muutokset.

Kysymysten käyttäminen uudelleen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Voit käyttää kysymyksiä uudelleen kysymyspankista.

 1. Valitse Muokataan tenttiä -sivulla Lisää.
 2. Valitse kysymyspankista.
 3. Valitse kysymyskategoria Valitse kategoria -valikosta.

  Lisätietoja kysymyskategorioista

 4. Valitse haluamasi kysymykset ja sitten Lisää valitut kysymykset tenttiin.
 5. Palaa tenttiin valitsemalla Tallenna muutokset.

Satunnaisten kysymysten lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää > Tallenna ja näytä > Muokkaa tenttiä.

Kun luot tenttiä, voit käyttää tietyn kysymyskategorian satunnaisia kysymyksiä kullekin opiskelijalle erikseen. Jokainen opiskelija saa eri kysymykset kuin muut tentin osallistujat. Kysymykset vaihtuvat myös, kun opiskelija suorittaa tentin uudelleen.

 1. Valitse Muokataan tenttiä -sivulla Lisää.
 2. Valitse satunnainen kysymys.
 3. Valitse kysymyskategoria Kategoria-valikosta.

  Voit luoda lisää kategorioita, jotta voit ryhmitellä kysymykset satunnaisvalintaa varten.

 4. Valitse näytettävien satunnaisten kysymysten määrä Satunnaisten kysymysten määrä -valikosta.

  Esimerkki: Jos haluat opiskelijoiden näkevän yhden kysymyksen valitun kategorian kysymyksistä, valitse 1.

 5. Valitse Lisää satunnainen kysymys.

Tällä sivulla voit myös luoda uuden kategorian ja lisätä siihen satunnaisia kysymyksiä. Lisätietoja on kohdassa Kysymyskategoriat.


Kysymyskategoriat

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Kysymyspankki > Kategoriat.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Kysymyspankki > Kategoriat.

Tenttikysymykset tallennetaan kategorioihin. Aluksi jokaisessa kurssissa on vain yksi kategoria, jonka nimi on Oletus. Voit luoda lisää kategorioita kysymysten järjestämistä varten. Kategorioiden avulla kysymykset löytyvät helposti, ja satunnaisten kysymysten ja yhdistämistehtävien käyttäminen on helpompaa. Voit luoda kategoriahierarkian alikategorioiden avulla.

Esimerkki: Luo kategoria jokaisen oppitunnin tavoitteelle. Lisää kuhunkin kategoriaan kysymyksiä kyseisen tavoitteen saavuttamisen arvioimiseksi. Luo sitten tentti käyttäen satunnaisia kysymyksiä kustakin kategoriasta.

Kysymysten kategoriat tallennetaan sivustoon eri konteksteihin. Kategoria-valikosta löytyy seuraavia kategorioita:

 • Tentti: Näitä kysymyksiä voi käyttää vain tässä tentissä.
 • Kurssi: Näitä kysymyksiä voi käyttää kaikissa kurssin tenteissä.
 • Kategoria: Näitä kysymyksiä voi käyttää kaikkien kurssien kaikissa tenteissä tämän kategorian sisällä. Tämä on kätevää, jos osaston kaikissa kursseissa käytetään samaa kategoriaa.
 • Järjestelmä: Tämä kysymyskategoria on oletuskategoria koko sivuston kaikissa kursseissa.

Kysymyspankki

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Kysymyspankki > Kysymykset.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Kysymyspankki > Kysymykset.

Kysymyspankkiin tallennetaan kaikki kurssin kysymykset. Voit luoda, esikatsella ja muokata kysymyksiä suoraan kysymyspankissa. Kysymyksiä ei tarvitse lisätä ensin tenttiin.

Voit käyttää kysymyspankkia tenttiaktiviteetista, tentin ylläpitovalikosta ja kurssin ylläpitovalikosta.


Järjestys ja taitto

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Ylläpito > Muokkaa tenttiä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Tentti > Ylläpito > Tentin hallinnointi > Muokkaa tenttiä.

Järjestä kysymykset haluamaasi järjestykseen.

 • Järjestyksen muuttaminen: Voit järjestää kysymykset uudelleen vetämällä ja pudottamalla. Kysymysten vieressä olevat numerot kuvaavat uutta järjestystä.
 • Lisää uusi osio: Jos haluat lisätä uuden osion tietyn kysymyksen jälkeen, valitse Lisää kysymyksen jälkeen. Valitse uusi osion otsikko.
 • Kysymysten jakaminen useammalle sivulle: Valitse Sivuta uudelleen sekä yhdelle sivulle tulevien kysymysten määrä.