Tehtävien luonti

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Tehtävä > Lisää

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tehtävä > Lisää.

 1. Valitse missä tahansa kurssiosiossa Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto ja valitse Tehtävä. Valitse Lisää.
 2. Anna kuvaava nimi ja kuvaus. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan tehtävää. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 3. Liitä tehtävään sisältyvät tiedostot, esimerkiksi työkirjat.

  Jos näet tiedostoissa mittarikuvakkeen, oppilaitoksesi arvioi kurssisisällön esteettömyyttä Allyn avulla. Saat lisätietoja ohjaajien Ally-ohjeista.

 4. Määritä palautusasetukset:
  • Palautettavissa alkaen: Voit halutessasi määrittää tähän päivämäärän tulevaisuudessa. Oletusarvoisesti palautukset sallitaan kuluvasta päivästä eteenpäin.
  • Määräpäivä: Palautukset hyväksytään tämän päivämäärän jälkeen, mutta ne saavat myöhästymismerkinnän. Oletusarvoisesti määräpäivä on kuluvasta päivästä viikko eteenpäin.
  • Ehdoton takaraja palautukselle: Jos asetus on käytössä, tehtävää ei voi palauttaa tämän päivän jälkeen ilman annettua lisäaikaa. Lisätietoja on kohdassa Lisäajan antaminen.
  • Muistuta minua arvostelemaan tähän mennessä: Tämä asetus luo ohjaajalle muistutuksen arvioida työt tiettyyn päivämäärään mennessä. Kurssin yhteenveto -lohkossa näytetään ilmoitus seitsemän päivää ennen asetuksissa määritettyä päivämäärää.
  • Näytä aina tehtäväkuvaus: Jos poistat tämän valinnan, tehtävän kuvaus tulee näkyviin vasta Palautettavissa alkaen -asetuksen päivämäärän jälkeen.
 5. Valitse hyväksyttävät Palautusmuodot. Voit sallia verkkotekstin, tiedostopalautuksen tai molemmat. Kun määrität sallittuja tiedostotyyppejä, luettelo ehdotetuista tiedostotyypeistä helpottaa valintaa.
 6. Määritä sanamäärä, tiedostojen enimmäismäärä ja -koko. Voit myös määrittää sallitut tiedostotyypit.
 7. Määritä seuraavat valinnaiset asetukset:
  • Palautemuodot
  • Palautuksen asetukset
  • Ryhmäpalautuksen asetukset
  • Ilmoitukset
  • Arvosana
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Ryhmämoodi
  • Rajoita pääsy
 8. Jos haluat näyttää kurssin pääsivun, valitse Tallenna ja palaa kurssille. Jos haluat näyttää uuden tehtävän, valitse Tallenna ja näytä.

Tehtävän muokkaaminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Muokkaa

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tehtävä> Muokkaa > Muokkaa asetuksia.

Voit muokata Tehtävä-aktiviteettia siirtymällä aktiviteettiin ja valitsemalla Muokkaa.


Palautemuodot

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Muokkaa > Palautemuodot.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tehtävä> Muokkaa > Muokkaa asetuksia.

Palautemuotoja käyttämällä voit antaa opiskelijoille palautetta eri tavoilla.

 • Palaute: Jos tässä on valittu Kyllä, voit kirjoittaa kommentteja kunkin opiskelijan palautukseen.
 • Palautetiedostot: Jos arvoksi valitaan Kyllä, voit lähettää tiedostoja opiskelijoille. Nämä voivat olla muokattuja opiskelijoiden tiedostoja tai palautettavia äänitiedostoja.
 • Arviointitiedosto: Kun tämä on käytössä, voit tehtävää merkitessäsi ladata työkirjan, jossa on opiskelijoiden arvosanat. Tätä ominaisuutta ei voi käyttää yhdessä edistyneiden arviointimenetelmien kanssa.
 • Kopioi palautus palautteen pohjaksi: Jos tämä on käytössä, palautuksen teksti kopioidaan palautteen kommenttikenttään arvostelun aikana. Tämän ominaisuuden avulla voit kommentoida suoraan tekstiin (käyttäen esimerkiksi eri väriä) tai muokata alkuperäistä tekstiä.

Palautuksen asetukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Muokkaa > Palautuksen asetukset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tehtävä> Muokkaa > Muokkaa asetuksia.

Määritä, kuinka monta kertaa opiskelija voi palauttaa tehtävän ja miten palautus määritellään.

Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöön: Jos arvoksi valitaan Kyllä, opiskelijoiden on napsautettava lähetyspainiketta palauttaakseen tehtävän arvosteltavaksi. Käytä tätä tehtäviin, joissa on useita liitteitä.

Jos opiskelija ei napsauta Lähetä arvioitavaksi -painiketta, tehtävän tila on arviointikirjassa Keskeneräinen (ei lähetetty arvioitavaksi). Kun opiskelija napsauttaa Lähetä arvioitavaksi -painiketta, tilaksi muuttuu Lähetetty arvioitavaksi eikä opiskelija voi enää muokata tehtävää. Jos muutat tämän asetuksen arvoksi Kyllä sen jälkeen, kun osa opiskelijoista on palauttanut tehtävän, nämä palautukset merkitään lopullisiksi.

Kun edellytät opiskelijoilta lähetyspainikkeen napsauttamista, voit määrittää palautuksen takaisin keskeneräiseksi. Avaa tehtävä, valitse Näytä palautukset ja sitten opiskelijan rivi. Valitse arviointiruudukon alla olevasta avattavasta Valituilla-valikosta Muuta palautuksen tila keskeneräiseksi.

Vaadi, että opiskelijat hyväksyvät vakuutuksen oman työn osuudesta: Jos tämä on käytössä, opiskelijoiden on hyväksyttävä vakuutus, jotta he voivat palauttaa tehtävän. Vakuutus oman työn osuudesta -teksti on sivuston ylläpitäjän määrittämä.

Milloin palautukset avataan opiskelijoiden muokattaviksi: Määritä, voivatko opiskelijat avata tehtävän uudelleen ja miten he voivat avata sen. Tämä ominaisuus sallii, että opiskelijat voivat jatkaa palautuksen muokkaamista.

Suorituskertojen enimmäismäärä: Määritä, kuinka monta kertaa opiskelija voi palauttaa tehtävän.


Huomautukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Muokkaa > Ilmoitukset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tehtävä> Muokkaa > Muokkaa asetuksia.

Voit määrittää, milloin arvioijat saavat ilmoitukset suoritetuista tehtävistä. Voit myös määrittää, milloin opiskelijat saavat ilmoitukset valmiista arvioinneista.

 • Ilmoita palautuksista opettajille: Jos arvoksi valitaan Kyllä, opettajat ja muut arvioijat saavat ilmoitukset palautetuista tehtävistä.
 • Ilmoita myöhästyneistä palautuksista opettajille: Jos arvoksi valitaan Kyllä, opettajat ja muut arvioijat saavat ilmoitukset myöhästyneistä tehtävistä.
 • Ilmoita opiskelijoille -asetuksen oletusarvo: Määritä Ilmoita opiskelijoille -asetuksen oletusarvo.

Arvosana-asetukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Muokkaa > Arvosana.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tehtävä> Muokkaa > Muokkaa asetuksia.

Jotta tehtävä olisi arvioitavissa, pitää tehtävää luotaessa valita Arvosana-asetukset.

 1. Valitse Tyyppi-valikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista.
  • Ei mitään: Arviointityyppiä ei ole. Tätä tehtävää ei näytetä arviointikirjassa.
  • Asteikko: Arvioinnit tehdään asteikon avulla. Valitse Asteikko-valikosta haluamasi asteikko.
  • Pisteet: Käytä arvioinnissa pisteitä. Anna annettavien pisteiden enimmäismäärä. Arvosanan oletusarvo on 100.
 2. Valitse Arviointimenetelmä -valikosta Edistynyt arviointi. Oletusarvo on Yksinkertainen suora arviointi, mutta vaihtoehtoja ovat myös Tarkistuslista, Arviointiopas ja Arviointimatriisi.
 3. Jos käytät arviointikirjan kategorioita, valitse kategoria Arvosanojen kategoria -valikosta. (valinnainen)
 4. Kirjoita pisteiden vähimmäismäärä, jonka opiskelija tarvitsee läpäistäkseen kurssin. (valinnainen)
 5. Valitse, käytetäänkö Piilota opiskelijoiden nimet -asetusta. (valinnainen) Valitse tähän Kyllä piilottaaksesi opiskelijoiden nimet palautetuista tehtävistä. Tämä asetus pitää määrittää ENNEN kuin opiskelijat palauttavat tehtävän.

  Kun kaikkien opiskelijoiden tehtävät on arvioitu, avaa tehtävä ja valitse Näytä palautukset. Valitse avattavasta Arviointitoimenpide-valikosta Paljasta opiskelijoiden nimet näyttääksesi opiskelijoiden nimet JA julkaise arvosanat opiskelijoille. Toimenpidettä ei voi peruuttaa.

 6. Voit myös valita Käytä arviointityönkulkua -asetuksen. (valinnainen) Kun tämä on käytössä, arvosanat kulkevat useiden työnkulun vaiheiden läpi ennen kuin ne julkaistaan opiskelijoille. Lisätietoja on kohdassa Arviointityönkulut.

Ylläpitotoiminnot

Jokaiselle kurssin aktiviteettityypille on omat ylläpitotoimintonsa. Nämä toiminnot ovat käytettävissä muokkaustilassa.

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Muokkaa > Ylläpito-valikko.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tehtävä > Muokkaa > Muokkaa asetuksia. Valitse sitten haluamasi asetus Tehtävän hallinnointi valikosta.

Valitse tehtävän ylläpitotoiminto:

 • Muokkaa asetuksia: Päivitä tehtävän ja sen palautuksen asetukset.
 • Paikallisesti jaetut roolit: Päivitä aktiviteetin tietyn käyttäjän rooli.
 • Oikeudet: Päivitäoikeudet, jotka tietyllä käyttäjäroolilla voi olla aktiviteettiin.
 • Tarkasta oikeudet: Tarkista tietyn käyttäjän oikeudet aktiviteettiin.
 • Suodattimet: Päivitä aktiviteetin suodatinasetukset. Suodattimien avulla opiskelijat voivat lisätä linkkejä ja multimedian toisto-ohjelmia sekä muuntaa matemaattisia lausekkeita tai hymiöitä kuviksi.
 • Lokit: Tarkista aktiviteetin lokitiedostot.
 • Varmuuskopiointi: Suorita aktiviteetin varmuuskopiointi.
 • Palauta: Suorita aktiviteetin palautus aiemmasta varmuuskopiosta.
 • Edistynyt arviointi: Muuta aktiviteetissa käytettävää arviointimenetelmää.
 • Näytä arviointikirja: Näytä kurssin arviointikirja.
 • Näytä palautukset: Näytä tehtävän palautukset ja arvosanat.
 • Lataa kaikki palautukset: Lataa kaikki tehtävän palautukset.

Tehtävien kumoamiset

Tehtävien kumoamisten avulla ohjaajat voivat määrittää erilaiset palautusten alkamis- ja määräpäivät sekä ehdottomat takarajat yksilö- ja ryhmäkohtaisesti.

Katso Moodle HQ:n video tehtävien kumoamistoiminnoista (saattaa olla saatavilla vain englanniksi).