Oppiminen on parhaimmillaan yhteistyötä.

Yhteistyö on tärkeä elementti sinun ja opiskelijoidesi yhteisessä tavoitteessa: tehokkaassa oppimisessa. Blackboard Open LMS:ssä on useita työkaluja, joiden avulla voit olla vuorovaikutuksessa opiskelijoidesi kanssa.

Yhteistyö ei ole tärkeää ainoastaan siksi, että se on tehokas tapa oppia asioita. Yhteistyön henki on jokaisen instituution ja omien elämiemme keskiössä. Tehokas vuorovaikutus, ongelmanratkaisu, innovaatio ja elinikäinen oppiminen jatkuvasti muuttuvassa verkostotaloudessa onnistuvat vain sujuvan yhteistyön avulla. – Don Tapscott