Ylläpitäjät voivat määrittää oletusasetukset, joita käytetään kaikilla sivuston uusilla kursseilla tai sivustoon ladatuilla kursseilla. Ohjaajat ja muut ylläpitäjät voivat tehdä muutoksia kurssitasolla omille kursseilleen. Oletusasetusten avulla voit hyödyntää helposti eniten käytettyjä määrityksiä.

Oletusasetusten päivittäminen ei vaikuta olemassa oleviin kursseihin, tämä vaikuttaa vain uusiin kursseihin.


Sivuston kurssien oletusasetusten määrittäminen

Ohjeet: valitse Ylläpito > Sivuston hallinta > Kurssit > Kurssin oletusasetukset.

Voit määrittää oppilaitoksesi ohjaajien eniten käyttämät asetukset valmiiksi. Ohjaajat voivat päivittää omien kurssiensa asetuksia.

 1. Valitse Sivuston hallinta > Kurssit > Kurssin oletusasetukset.
 2. Valitse Kurssin oletusasetukset -sivulla, ovatko kurssit näkyvissä sivuston kurssiluettelossa.
 3. Määritä kurssimuodon oletusasetukset:
  • Valitse uusien kurssisivujen oletusmuoto.

   Tämän asetuksen täytyy olla kelvollinen kurssimuotolisäosan nimi, esimerkiksi Viikot, Kansionäkymämuoto, Yhden toiminnan muoto tai Aiheet.

  • Määritä kurssisivujen osioiden enimmäismäärä.

   Tämä arvo on pakollinen joissain kurssimuodoissa. Jos käytät esimerkiksi viikkomuotoa, tämä määrittää viikkojen määrän. Jos käytät esimerkiksi aihemuotoa, tämä määrittää kurssin aiheiden määrän.

  • Määritä kurssille sisällytettävien osioiden määrä.

   Tämä arvo on pakollinen joissain kurssimuodoissa. Jos suurin osa oppilaitoksesi kursseista kestää esimerkiksi 10 viikkoa, sinun kannattaa määrittää tämän asetuksen arvoksi viikkomuodossa 10.

  • Valitse, miten piilotetut osiot näytetään opiskelijoille. Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat:

   Piilotetut osiot näytetään tiivistetyssä muodossa: Tämä näyttää osion opiskelijoille harmaana (jolloin he eivät voi käyttää sitä). Tästä asetuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, jos ohjaajat haluavat näyttää vapaaviikot opiskelijoille siten, että ne eivät ole käytettävissä, tai jos ohjaajat haluavat piilottaa tietyn sisällön (esimerkiksi tentit) siten, että opiskelijat kuitenkin tietävät niiden sisältyvän kurssille.

   Piilotetut osiot ovat kokonaan näkymättömissä: Tämä asetus piilottaa osion kokonaan. Opiskelijat eivät tiedä, että osio tai aktiviteetti on olemassa kurssilla.

  • Määritä kurssin oletusasettelu: näytetäänkö koko kurssi yhdellä sivulla vai jaetaanko se useille verkkosivuille.
 4. Määritä ohjaajien eniten käyttämät kurssin ulkoasun oletusasetukset:
  • Jos haluat määrittää tietyn kielen uusien kurssien oletuskieleksi, valitse se Pakota kielivalinta -luettelosta.

   Blackboard suosittelee, että jätät Pakota kielivalinta -asetukseksi Älä pakota. Jos kurssille pakotetaan jokin tietty kieli, opiskelijat eivät näe kurssia valitsemallaan kielellä.

  • Jos haluat määrittää näytettävien uutisaiheiden oletusmäärän, valitse haluamasi määrä Näytä uutisaiheet: -luettelossa. Jos määrität arvoksi nolla, uutislohkoa ei näytetä ollenkaan.
  • Määritä, näytetäänkö arviointikirja opiskelijoille kurssilla oletusarvoisesti.
  • Määritä, näytetäänkö aktiviteettiraportit kurssilla oletusarvoisesti.
 5. Määritä Tiedostojen kokoraja -alueella kurssille ladattavien tiedostojen suurin lähetyskoko. Tällä asetuksella voit rajoittaa sivustoon ladattavien tiedostojen kokoa.
 6. Määritä Suoritusten seuranta -alueella, onko suoritusten seuranta oletusarvoisesti käytössä kursseilla.
 7. Päivitä Ryhmät-osiossa kurssien ryhmien oletusasetukset:
  • Ryhmien käyttö -luettelossa voit määrittää, sallitaanko aliryhmien luominen kurssilla.

   Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat: Ei ryhmiä, Erilliset ryhmät (jäsenet näkevät vain omat ryhmänsä) ja Näkyvät ryhmät (jokainen jäsen näkee muut ryhmät, mutta voi työskennellä vain omassa ryhmässään).

  • Määritä pakotettu ryhmien käyttö (onko se pakollista vai ei).
 8. Valitse Tallenna muutokset.