SFTP:n käyttäminen

  1. Asenna SFTP-ohjelmisto.
  2. Käynnistä sovellus.
  3. Valitse New session (uusi istunto).
  4. Anna istunnon tiedot: Host (isäntä), Port number (porttinumero), Username (käyttäjä) ja Password (salasana).
  5. Määritä käytettäväksi protokollaksi SFTP.
  6. Lähetä tiedot ja valitse Save and Exit(tallenna ja lopeta, FileZilla) tai Open (avaa, Putty) tai napsauta Login (kirjaudu) -painiketta (FileZilla).

Asetukset on nyt määritetty.

Lisätietoja kurssien varmuuskopiotiedostojen SFTP-asetusten määrittämisestä